Jobbet ska göras, men av vem?

Allt som oftast hörs krav från såväl förbanden som politiker och media på att Högkvarteret måste bantas. Huvudet är för stort i förhållande till kroppen, brukar det heta. Att sedan kroppen sedan länge är tändstickssmal av andra anledningar verkar inte höra till saken.

Jag håller dock inte med om HKV måste bantas. Fråga vem som helst som jobbar i HKV om den arbetsbelastning som finns där. Hur lång är en "normal" arbetsdag i HKV? Hur mår personalen som jobbar där?
Tyvärr är det så illa att det jobbet som görs i HKV måste göras. Om man nu ska skära ner storleken på HKV till hälften, vem ska då göra jobbet? Försvinner automatiskt dessa "tråkiga" uppgifter med personalen? Kommer materielanskaffningen, den långsiktiga planeringen, frågorna från Försvarsdepartementet, budgetfrågorna m fl att lösa sig själva?

Visst kan det vara så att organisationen skulle kunna ändras till ett mer effektivt håll där man t ex skulle kunna börja samarbeta inom samma försvarsgren oftare om t ex Produktion och Insats hade samma geografiska lokalisering. Hur ska man få en Försvarsmaktsgemenskap om man sedan några år inte ens klarar av att arbeta effektivt inom respektive försvarsgren?

Det senaste dryga decenniet har alla staber mellan HKV och förbanden lagts ner. Inga militär- eller försvarsområdesstaber finns längre kvar. Allt högre stabsarbete är numera förlagt till HKV. Men var ska då arbetsbördan, för all denna planering och detta "tråkiga" stabsarbete (som till stora delare tidigare legat på mellannivå) ta vägen om hälften av arbetskraften försvinner?

Det finns bara ett ställe dit det kan ta vägen, och det är nog knappast det de klagande räknar med, nämligen till samma ställen som redan ägnar allt mer arbetstid åt Palasso, HR, Prio m m sedan alla stödfunktioner försvunnit eller anorexiabantats. Arbetsbördan från HKV har bara en plats att ta vägen och det är ner på förbandsnivån till den personal som alla förutsätter ska syssla med kärnverksamheten - väpnad strid och som de klagande paradoxalt nog vill ge större utrymme genom att minska HKV.

Nerläggningarna av de lokala resedetaljerna, lönekontoren och nu senaste personalavdelningar har till största delen, som brukligt är inom statlig verksamhet, skett på kärnverksamhetens bekostnad. Precis som läkarna nuförtiden sitter och skriver journaler istället för att ta hand om patienterna sjukvårdsköerna, och poliserna i yttre tjänst kör pekfingervalsen för att upprätta sina rapporter, istället för att jaga bus, sitter dagens officerare och försöker ta sig in i datorsystem för att rapportera arbetstid, boka resor och hantera arbetsrättsfrågor istället för att vara i fält. Administratörer har alltid varit lätta att spara in på och det ger ju direkt en synlig effekt i budgetredovisningen. Effekten i kärnverksamheten, i det här fallet hur väl Försvarsmakten försvarar Sverige, är inte så lätt mätbar och kan därför försummas.

Försvarsmaktens rapporteringssystem för arbetstid (avsett för företag med kontorstjänst och inte verksamhet där man inte ser en dator på flera veckor) motiverades med en 10% besparing på kostnaderna för lönehandläggare. Att det enda man gjorde var att lägga över arbetsbördan på personal som är som är rekryterad för att utbilda och leda soldater, spaka helikoptrar eller bedriva undervattensstrid, men som är betydligt mer ineffektiv på att arbeta i ett datasystem för lönefrågor, innebar ju ingen synlig kostnad. Skillnaden ute i kärnverksamheten, märktes dock direkt.

Administrativt stöd må kosta, men det innebär oftast att avsevärd tid för kärnverksamhet frigörs, oavsett om det gäller att behandla patienter, fånga bovar eller hävda landets territoriella integritet. Nästa steg blir nu tydligen att varje officer på förbandnivå ska ta sig an ytterligare en liten del av HKV:s stabsarbete (utöver det som redan ramlat ner).

Vem ska ha tid att sköta landets försvar?

24 kommentarer:

Messerschmitt sa...
21 oktober 2009 17:59  

Bra Wiseman. Mycket bra.

Äntligen kom det. Själva anledningen till arbetsdelning i vardagen - någon hämtar dina sopor eller lämnar din post där du bor eller distribuerar mat till affären i närheten - är att du då får tid att ägna dig åt det du lagt dyra pengar och dyr tid på att utbilda dig till.

Detta enkla faktum tog oss en gång ur naturahushållningen. Nu verkar vi vara på väg tillbaka till detta urtillstånd.

Själv tjänstgör jag inte i HKV, men har god erfarenhet av att stabsarbete rinner neråt i organisationen.

De som gnäller över staberna saknar förmodligen erfarenhet och kunskap om vad som sker "våningen över" deras egen nivå. Dom kommer i sinom tid att bli varse vad många av oss redan vet.

Ett välskrivet och angeläget inlägg du skrivit.

Löjtnanten sa...
21 oktober 2009 18:15  

Buu huu buu huuu

Om det nu inte vore så att det är personalen som jobbar på HKV som tar fram fantastiska förslag som att flytta basbataljon till Linköping, cirkusen kring GC/Noc eller degraderingen av kaptener och löjtnanter eller att flytta fordonsverkstaden från CNL till Marmal eller att antalet högre officerare ska öka till Io 2014 trots att det är mer "boots on the ground" som behövs eller nedläggningen av den sista militära flygplatsen i Sthlm/mälardalsområdet eller att det ska vara certifikat på allt som vi gör nu för tiden eller att en fackordförande gråter ut om förlorad stolthet som för länge sedan gått förlorad nere på golvet eller att det pågår ett arbete för att förbättra Försvarsmakten image i samhället istället för att börja förbättra förtroendet hos personalen...*måste hämta andran*...om det inte vore för det. Hade jag kanske trott på det du skriver. MEN nu anser jag det vara propaganda och inget annat.

Buuu huuu Buu huuu. Gråt hur mycket ni vill på HKV - det är erat
eget fel. Det är ni som inte säger NEJ!

Anonym sa...
21 oktober 2009 18:26  

Att det ska vara så svårt att fatta. Högst effektivitet på enskilda uppgifter nås med specialister, oavsett om de är specialister på att flyga, köra stridsvagn, hjärnkirurgi eller administration. Utgår man från att alla är renässansmänniskor blir det bara pannkaka av det hela.

Sen behövs det förstås också generalister som har bred förståelse och översikt för att man ska slippa stuprörsmentalitet, men de tjänsterna kan man ju lika gärna kalla specialist på översikt...

/Starvid

chefsingenjören sa...
21 oktober 2009 19:06  

Wiseman: Jag håller helt med dig om att HKV behövs samt att alla handläggare är överhopade av arbete. Men gör dom alltid rätt saker?

Tyvärr så tror jag att joint sammanslagningen är ett av de största misstag vi gjort. Nu läggs en okritlig mängd arbetstid åt att försvara och slåss för de "egna" projekten, och helheten blir ändå inte bra.

Med de tidigare A, M och FV ledningarna så blev åtminstonde varje försvarsgren lokalt optimerad.

Sedan håller jag fullständigt med om det idiotiska i att dra bort alla administratörer. En officer är helt enkelt inte utbildad för att hantera alla dessa "stöd"-system. Det skulle vara intressant att se timuppföljningen på medarbetarna på HKV (om dom är ärliga). Jag misstänker att många lägger ner ett antal timmar per vecka att bråka med datorer som inte riktigt vill fungera.

Till sist tror jag att e-post användandet borde filtreras kraftigt. Förr när man fysiskt fick skicka brev så var man noggrann med budskapet och vilka som fick det. Nu sprids en massa information till folk som egentligen inte har behov av det. Men det tar tid att filtrera bort den onödiga informationen samtidigt som det finns risk att den viktiga försvinner.

Anonym sa...
21 oktober 2009 19:19  

Det KAN (underdrift) ju vara så att HKV genom sin storlek och dubbelkommando (ins/prod) genererar merarbete som i sin tur trillar ner på förbanden.

Men det är klart att handläggare inte är intresserade av att effektivisera, då gör man ju sig själv arbetslös...

/B

Anonym sa...
21 oktober 2009 19:34  

Mycket jobb (tjänster) ska man ju kunna köpa av industrin, t.ex. inom materielanskaffningen. Materielanskaffning är ju ingen kärnkompetens, dvs. att utbilda och leda insatsförband.

Tankevurpan här är väl densamma. Man flyttar arbetet till någon annan (FM -> FMV -> Industrin), men förväntar sig fortfarande att samma arbete ska göras. (Enligt t.ex. lagar och regelverk, exempelvis systemsäkerhetsarbete). På köpet har man fått för sig att det ska bli billigare?

Om jag köper tre äpplen för två kronor styck, så blir väl priset sex kronor oavsett om jag köper alla av Lars, eller ett av vardera Lars, Lisa och Niklas. Om jag bara vill, eller kan, betala 4 kronor så måste jag nog välja bort ett äpple och nöja mig med två.

Behov av ledningsresurser drivs i större grad av verksamhetens omfattning och komplexitet, än det drivs av dess volym.

Vi har reducerat volymen i FM verksamhet till något tändstickssmalt, men tändstickan är fortfarande lika lång. Samtidigt har vi tagit bort alla ledningsnivåer (och förädlingsarbete) mellan förbandsnivån och högkvarteret. Alla dessa staber, stabspersonal och stabsfunktioner följde inte med till HKV!

Att klaga på HKV storlek är PK på förbanden, men lite korkat när man i nästa andetag spyr galla över ledningens kompetens och styrka. Tro fan att vi har en svag ledning, när vi inte bara reducerat ledningsorganisationen utan dessutom ominriktar Försvarsmakten samtidigt. I ett läge när det kanske är störst behov av en hjärna för att planera och genomföra ny verksamhet med nya förutsättningar mot nya mål, så nöjer vi oss inte med att krympa huvudet - vi vill helst kapa det.

Det kallar jag huvudlöst.

Timur Lenk sa...
21 oktober 2009 19:38  

Det är synd om HKV !
Att någon ens vågar andas kritik mot en så självuppoffrande, slimmad och effektiv organisation, där alla arbetar mot ett enda mål,nämligen Försvarsmaktens bästa, är häpnadsväckande.Utredning efter utredning har felaktigt påvisat att HKV är för stort.Detta har HKV löst genom att Säksamkontoren överförstill FMTM och Krigsspelscentrum till Ledningsregementet och vips minskade HKV med 100 personer.Självfallet måste en organisation med 38 hövdingar(generaler)ha många indianer.Eller som en kollega(önskar vara anonym) från samma HKV uttryckte sig:"HKV är ingen organisation det är en organism"

Anonym sa...
21 oktober 2009 19:55  

Eftersom jag har erfarenhet av att tjänstgöra både som civil och uniformerad i olika organisationer så vet jag även hur förhållandevis lätt det är att göra sig av med cilvilanställd personal. Det finns en ganska uttalad hierarki inom organisationerna där man utan överdrift kan säga, att den civila delen inte utgör det övre skiktet. För sent inser många att det arbete som "civilsten" utförde kanske inte var så enkelt och att det framför allt måste utföras. Det viktigaste är att organisationen kan redovisa till politiker/högre nivå, att kraftfulla åtgärder har vidtagits så till vida att en större andel av personalkåren utgörs av uniformerad personal. Vad som inte framgår lika tydligt är, att de arbetsuppgifter som tidigare gjordes av civil personal nu utförs, men betydligt långsammare och med lägre kvalitet, av den uniformerade.

När det gäller arbetsbelastning inom högre staber så, har ju alltid den lägre organisationsnivån sin bild helt klar om vad som utförs "där uppe": INGENTING!! (och skulle det till äventyrs göras något, så är det bara för att JAG skall få ökad arbetsbelastning).

Reinman

Pansarknekt sa...
21 oktober 2009 20:01  

Off Topic förvisso men på tal om "Jobbet ska göras, men av vem?", nu verkar Finland ta hem 80 soldater från Afghanistan, allt enl Aftonbladet. Citat: "Nu ersätts de istället av svenska styrkor".

Anonym sa...
21 oktober 2009 20:20  

Bra skrivet, men för att stabstjänst skall fungera och göra livet tydigt för de underställda krävs att sammordning sker på respektive nivå. Sker inte samordning utan order/uppdrag ges från olika delar av en stab till de underställda så skapar en stor stab mer problem än den löser. En stab där samordning fungerar kan också vara färre till antal för att den arbetar effektivare. Det gäller att hitta balansen mellan den minsta kritiska massan och när den blir för stor för att leda. Behövs så många att lösa uppgifterna så att det blir för svart att samordna är det bättra att dela upp på nivåer med olika ansvarsområden. Ingen stab eller förband fungerar utan "betjäningsförband"!

Anonym sa...
21 oktober 2009 20:44  

Mycket bra inlägg!

HKV är inte för stort, det är för litet. det är inom alltför många områden på framför allt taktisk stab som singelkompetensen eller ingen kompetens alls härskar.

Väljer man att avveckla Milo-staber, Fo-staber, Marinkomando-staber, Flygkommando-staber, Fördelningsstaber och Brigad-staber så får det konsekvenser någonstans. HKV idag fungerar mycket bristfälligt och personalen går på knäna, redan idag krävs en REDUCERING av antalet uppgifter eller en UTÖKNING av personalen, andra alternativ ger endast starkt begränsad effekt, se nedan.

Någon procents skulle ev. kunna skapas genom att chefer fattar beslut på det underlag som finns istället för att överutreda alla möjliga alternativ. Den politiska nivån kan även den bidra till lägre arbetsbelastning genom att vara tydlig med vad den vill, varför skall t. ex Flygvapnet alltid hålla ett stridsflygförband i beredskap till hög kostnad SAMTIDIGT som samma politiker säger att något stridsflyg kommer definitivt inte att sändas utomlands...?

Sådana åtgärder kan lätta på trycket litegrann MEN det löser inte de grundläggande problemen med för många uppgifter att lösa. Vem vill jobba på HKV och bränna ut sig???

Utrymmet att effektivisera med stödsystem finns ej heller då det faktiskt är grundläggande militärt hantverk som skall utföras av staben. FM stödsystem upplevs enbart som ett hån mot personalen, FM Log rapporterade stolt för något år sedan att 300 tjänster sparats in genom PALASSO MEN samma jobb tar nu säkert 600 officerstjänsteår att lösa samt att PALASSO fulltändigt saknar överskådlighet och utrymmet för fördyrande felgrepp är stort.

HKV standardsiffra för verklig arbetstid är c:a 26-28 timmar/vecka, resten upptas av intern administration.

Nää; återställ tingens ordning med människor som hanterar stödet till de som faktiskt förväntas utbilda och leda verksamhet i den militära organisationen, skaffa stödsystem som faktiskt är stöd och inte ett nytt djävulens påfund för trupp- och stabsbefälet.

Anonym sa...
21 oktober 2009 21:19  

Nog är det lite märkligt inom statlig och kommunal verksamhet hur ointresserad arbetsgivaren är av att personalens tid används effektivt.

Vem skulle kunna tänka sig ett börsnoterat företag där ledningen "effektiviserar" genom att låta välbetalda ingenjörer ägna stor del av dagen med att sköta tillkrånglad egenadministration, sitta i telefonkö till en helpdesk för banala ärenden, när man inte förväntas närvara på seminarer i för kärnverksamheten helt ovidkommande saker.
/Bolla

Anonym sa...
21 oktober 2009 22:06  

Visst behöver försvaret sitt högkvarter. Problemet är bara att idag finns det två - ett på Lidingövägen och ett på Banérgatan.

Roller, ansvar och befogenheter är oklara och dubbelarbetet är omfattande. Dessutom tappas förmodligen ett och annat ärende bort i Tessinparken.

Ett annat problem är att högkvarteret på Lidingövägen inrymmer 6 ledningscentraler.

Frågan om de någonsin har samma lägesbild känns inte helt omotiverad...

/Q

Cornucopia? sa...
21 oktober 2009 23:07  

Välkommen till den verklighet som drabbat alla andra, från myndigheter till företag. Jag brukar kalla den arbetsuppgiftsinflation.

Sakta men säkert läggs mer och mer sysslor över på individen, sysslor som tidigare separat personal hanterade. Varje syssla tar för sig bara någon minut i anspråk, och kan på så sätt motiveras. Men så efter några år sitter som sagt läkarna och administrerar istället för att ägna sig åt patienter, och ingen fattar varför man bara får längre och längre köer.

Åklagarmyndigheten är väl ett annat exempel. Bort med administrativ personal, så nu spenderar högavlönade åklagare halva sina arbetstid med att kopiera papper, som tidigare en lågavlönad och outbildad sekreterare kunde göra.

Easy Fox sa...
21 oktober 2009 23:34  

Hade varit intressant att veta hur många mantimmar som läggs på palasso varje år.

Med PRIO kommer man att trycka ner administrationen på plutonchefen och med 40 anställda soldater i plutonen som ska få rätt lön så kommer denne att inte lämna kontoret så ofta. Soldater kommer inte att få ett eget konto då varje licens kostar pengar. Gruppchefen kommer förmodligen inte heller att få ett konto så plutonchefen: grattis!!!

Jag kan absolut se fördel med ett gemensamt system men är skeptiskt då det inte verkar så användarvänligt.
(uppgifterna kommer från en genomgång om PRIO inför implementeringen. Som självklart kommer bli försenad)

Slutligen så undrar jag hur länge vi kommer ha PRIO innan det byts ut.

Anonym sa...
22 oktober 2009 00:53  

Vem har då jobbat, under hård arbetsbelastning, och kommit på alla dessa nedläggningar av mellanstaber, införandet av diverse stödsystem, centralisering av rese-och lönedetaljer o.s.v?
Varifrån kom alla dessa utarbetade "exceltomtar", som förklarade för alla hur bra och billigt allt skulle bli.
Vem hade skickat ut de hålögda "powerpointnissarna" som till tonerna av discomusik presenterade hur bra och effektivt "det nya försvaret" skulle bli?
En stor cirkus åkte runt i landet med bildskärmar,ljudanläggning,
informatörer och höll rena väckelsemöten om hur bra all skulle bli. Jag vill minnas att en av talarna titulerades ÖB vid dessa tillfällen.
Alla i hela firman var dessutom beordrade att titta på föreställningen. Vem hade skickat ut dem?
Menar du allt allt detta nedlagda arbete och alla dessa pengar inte gett önskat resultat?
Är det någon som inte gjort RÄTT saker RÄTT?
VEM????
Teaterdirektören.

Anonym sa...
22 oktober 2009 01:33  

Följ med en soldat som utrustas för att utgöra den stora stommen, i armen, i vårt nationella försvar och se vad han får ut för utrustning.

Det mesta, undantag kan vara en spräcklig mössa från Taiwan eller en ishockeytrunk från Malaysia, är äldre än han själv.

Viktiga saker som t.ex. vapen är betydligt äldre och vissa delar t.o.m. äldre än hans far.

Vissa delar av utrustningen som funnits på persedelkortet under flera år finns överhuvudtaget inte.
Andra finns inte i hans storlek.

Han avslutar uthämtningen med att åka därifrån i insatsplutonens terrängbil som för länge sedan uppnått veteranbilsstatus.

Hur förklarar du för denne man/kvinna att det råder en hög arbetsbelastning på HKV. Speciellt vad gäller materielanskaffning och långtidsplanering?

I hans VERKLIGHET har det ju stått still i 15-20 år.
Ni andra som läser detta känner säkert igen er från er VERKLIGHET.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
22 oktober 2009 10:14  

Är det för lite personal eller för stor organisation?
Så här går det när man tar en oändlig "10-årig strategisk paus". Då gör alla ingenting av fösvarsvärde, utan bygger staket runt sina revir då osäkerheten om framtiden är total.
Pausen synes vara slut och nu krävs leverans. Frågan är om det är kroppen eler kostymen som har fel mått då det verkar oklart vilka mått som skall mätas.
Det kommer att ta tid att åter bli krigsduglig.

Sleipnir sa...
22 oktober 2009 15:12  

Det finns skäl att förbanna HKV. Det finns mer skäl att förbanna deras beslut.

Det finns framförallt skäl att tycka synd om de som befinner sig mitt i omvandlingens mitt.

Att res och lön läggs ut, bort från förbandned kan jag inte med den bästa vilja se som ett problem, om det finns tillgågn till support. Problemet är inte att rapportera tid och beställa resor etc. i PRIO, utan problemet är att PRIO inte är en bra implementering av SAP. Danska försvaret ser idag fördelar med SAP, det tar circa 5 år att komma dit. Bättre att bita i det sura äpplet nu, och jobba för att det ska bli bättre. För alternativet till PRIO är vaddå?
-Bibehålla nuvarande system?
-Köpa Oracle och börja om med det hela?

Avseende vissa andra kommentarer väljer att säga något om ett par.

Avsaknaden av mellanstaber är ett problem, ja (me se nedan för ett förslag).

Flytt av fordonsverkstaden till Marmal/Birka finns det skäl till. Det är ingen optimal lösning. Alternativet bedömdes vara sämre.

Imageförbättring hos allmänheten behövs, återigen bedömt. Det är inget motsastsförhållande mellan det arbetet och interninformation.

Jag ser inte att byte mellan officer och underofficer/specialist officer är en degradering.

I övrigt har flera nämnt det jag anser vara det stora problemet, det att PROD och INS ligger på samma nivå. I min värld är det självklart att PROD lyder INS avseende sitt område.

Mitt förslag är ju helt enkelt det att man bör lägga hela PROD utanför HKV.

Sen bör man faktiskt börja fundera på om det inte är en bra idé att utse ansvariga för varje aktivitet över 1 000 000 SEK. Som sedan har rätt att leda inom sin uppgift, och kräva samordning.

Anonym sa...
22 oktober 2009 16:49  

Det vore intressant att veta hur många konsulter som är sysselsatta med att lösa HKV-uppgifter. Inom t ex ledsystområdet finns en stor skara som försörjer sig på att "handlägga" diverse HKV-uppgifter, ofta kopplade till arkitekturarbete och auktorisation/ackreditering. Om motsvarande förhållande råder inom övriga delar av HKV innebär det att antalet personer (fast anställda + konsulter) kanske är två eller tre gånger så många som HKV officiella personalram. Dessvärre innebär detta också att många arbetsmoment blir onödigt tillkrånglade eftersom konsulter gärna vill bli oumbärliga. I värsta fall arbetsleder en konsult en annan, och då kan ni förstå följderna…
Med detta menar jag inte att allt nyttjande av konsulter är av ondo, men det gäller verkligen att nyttja konsultstöd på rätt sätt.
Nisse

Sleipnir sa...
22 oktober 2009 21:13  

Inom vissa delar av HKV finns det enorma mängder konsulter. Det finns flera skäl till detta. Ett av de avgörande är att när man väl får möjlighet att rekrytera (komihåg att det råder formellt anställningsstopp) så är knappast löner eller annat särskilt lockande. Bättre att kvarstå som konsult...

Sedan är inte firman alltid särskilt kul att arbeta i som civilanställd. Man görs ofta mycket medveten om sina tillkortakommanden (brist på studier vid Karlberg).

Konsultberoendet inom ledningssystmen behöver definitivt brytas, det är alla överrens om.

Särskilt skrämmande fall rör konsulter som följer med till nya uppdrag när de som beslutat om deras anskaffning/upphandling byter tjänst.

Återigen ser jag detta problem mer på PROD än på INS.

Anonym sa...
23 oktober 2009 00:10  

När jag läser din "bensinindränkta pinne" till brasan gör jag följande reflektioner.

1.Arbetsuppgifterna upplevs inte vara relaterade till verksamheten i FM.
2.Arbetsuppgifterna är för svåra och kompetens saknas.
3.Arbetsuppgifterna är för många.
4.Arbetsuppgifterna kräver stödsystem som är svåra att hantera, tekniskt krångliga och har dålig tillgänglighet.
5.Arbetsuppgifterna ligger på fel nivå.
6.Arbetsuppgifterna kräver utarbetade samarbetsplaner som ej finns eller fungerar.
7.Arbetsuppgifter mottas och utföres ibland motvilligt.
8.Arbetsmiljöarbetet är kraftigt eftersatt.
9.Arbetstidens förläggande, och ersättning för denna, bör förhandlas, för en förändring, lokalt.
10.Arbetstagarna känner en stor oro inför framtiden.

Så sammanfattar jag ditt inlägg.

Jaha, är det någon i FM som inte känner igen sig.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
23 oktober 2009 21:58  

Ja, gör vi rätt saker. Jag har varit med om tre omorganisationer på HKV. Vid varje tillfälle har vi efterlyst en verksamhetsanalys. Inte vid något av de tre omorganisationerna har en verksamhetsanalys blivit gjord. Hur skall vi då veta vad och vem som skall utföra arbetsuppgifterna. Det finns klara bevis för att många uppgifter görs på flera händer. Jag ser inga problem att skära ner minst 20% MEN då måste en verksamhetsanalys genomföras för att fördela uppgifterna rätt. Å så en annan sak. Varje general behöver inte ha lika många handläggare i sin organisation som en annan general

Marcus sa...
24 oktober 2009 11:25  

HKV kan mycket väl bantas ordentligt. Efter några år i stabstjänst på mitt förband, med mycket kontakter mot HKV är jag övertygad om detta. Av det jobb som görs på HKV är säkert hälften onödigt jobb, som dessutom ger undermåliga resultat. Saker utreds och dras i långbänk till förbannelse och alla icke-beslut leder till slut fram till att alla alternativ försvinner och endast en väg är möjlig, vilket oftast inte är den bästa vägen.

Jag förespråkar en total omdaning i hur försvaret styrs. Ge förbanden en mycket större frihet och resurser som de själva kan disponera över. HKV, FMV m.fl behöver inte lägga sig i varje beslut utan förbanden klarar detta bra själva. Inköp av materiel är ett sådant exempel. Om det på ett förband finns behov av att köpa en GPS eller något verktyg till en viss typ av fordon eller förbandstyp, varför ska då hela snurran med HKV/FMV blandas in varje gång? Ge istället förbanden själva mandat och medel att lösa sitt behov "off-the-shelf" och köpa in det som soldater och chefer längst ut på linan bedömer är det bästa. Självklart måste vissa saker samordnas, så att man t.ex. inte köper in olika radioapparater på P4 och I19 som inte kan tala med varandra krypterat, men lyft det då en nivå, till arméledningen, eller kanske en nivå till OM DET BEHÖVS. Däremot behöver man inte ha exakt samma kängor på P4 och Amfbat och då kan förbanden själva köpa det de vill ha.

Och försök inte inbilla någon att man skulle få sämre kängor om förbanden själva köpte in det. Så mycket undermålig materiel som FMV lyckats köpa in så är det svårt at lyckas sämre. Det man sparar in på administration kan dessutom läggas direkt på produkten så man kan köpa fler/bättre prylar istället för att avlöna X tjänstemän på diverse nivåer.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade