Personalplanering på hög nivå

Det har säkerligen gått upp för många vid det här laget att det är en uttalad strategi från HKV att minska personalen genom att genomföra "omöjliga" förbandsflyttar och liknande tveksamt moraliska knep, där personalen får välja mellan sin anställning och familj. Detta tjänar två syften. Metoden får ner personalvolymen inför Insatsorganisation 2014 och har dessutom den goda bieffekten att eventuella uppkomna vakanser kan ersättas med yngre specialistofficerare, som genom sin ungdom och specialistofficersstatus kostar mindre i lön och dessutom är villigare att acceptera situationen i och med att man är ny i systemet och fortfarande är bländad av rekryteringsreklamen.

V 45 presenteras den nya insatsorganisationen. För Flygvapnets del innebär detta (såvida inte fan blir religiös) att landets sista basbataljoner läggs ner och en ny, central, basbataljon (snarare ett kompani till storlek) inrättas i Kvarn. För Arméns del kommer det bl a att innebära en centralisering av ingenjörsförbanden.

Nästa steg om något år blir Insatsorganisation 2014, vilket innebär att Försvarsmakten ska ner kraftfullt i personalvolym och majoriteten av officerarna ska omvandlas till billigare specialistofficerare. Den just nu dominerande lösningen för att uppnå detta mål är att "sparka" all personal och sedan låta den söka sin egen tjänst på nytt, och då är tjänsten i de flesta fall en specialistofficersbefattning. Vad det innebär lönemässigt kan man bara spekulera om.

Som vanligt verkar det ha gått HKV helt förbi att det existerar en arbetslagstiftning i Sverige. Den ovan beskrivna metoden (populärt kallad att "hälla upp ölen") är inte direkt i enlighet med existerande lagstiftning. Jag kan garantera att den annars hade varit mycket, mycket populär hos många företag. Det ska bli intressant att se Officersförbundets reaktion, men med tanke på att man på sistone låtit köra över sig gång på gång, är det kanske inte mycket att sätta sin tilltro till.

Det har säkerligen inte undgått någon att Försvarsmakten nu ska ställas om till ett yrkesförsvar, eller "frivilligförsvar" som försvarsministern hellre vill kalla det. "Frivilligförsvar" är definitivt en paradox, då man i samma slag kapar finanserna och lägger ner det traditionella frivilligförsvaret, där folk genom decennierna offrat såväl arbetstid som helger för att för en mikroskopisk ersättning förkovra sig i konsten att försvara landet, oavsett om det gällt strid i bebyggelse, prickskytte, flygfältsreparationer eller fältkok. Alla anser det idag helt naturligt att Hemvärnet finns i alla landets hörn, redo att stötta vid svårigheter. För några år sedan gick det upp för många att plötsligt skulle många landsdelar bli utan reguljär militär närvaro. Nu upprepas historien, fast för Hemvärnet som också kommer att centraliseras.

Mikroskopisk blir också ersättningen till yrkessoldaterna. Den rådande versionen för den stamanställda personalen är på 17 000 kr/mån efter att ha fått tillsvidareanställning. I denna lön ingår inga förmåner i form av fri logi, sjukvård, boende (Försvarsmakten avser erbjuda ett "enkelt" boende för 2000 kr/mån) eller dylikt. Man är som en anställd i vilket företag som helst, men med ett betydligt tvång hängande över sig. I USA är moroten som bekant att man får sin högskoleutbildning betald. I Sverige existerar ingen morot och inte heller något skyddsnät att tala om för den som kommer hem skadad eller ännu värre från en skarp insats. Det säger sig självt att så fundamentala saker måste fungera för att rekryteringen överhuvudtaget ska ha en chans att fungera.

Jag finner det oerhört intressant hur man ska kunna locka till sig den "grädda" av svensk ungdom som jag och Försvarsmakten vill se som soldater för en så ynka lön som 17 000 kr/mån och det dessutom efter en grundläggande utbildning. Att låsa sig för 5 år framåt i sin för framtiden mest betydelsefulla ålder med 17 000 kr/mån och inga övriga förmåner är inte ett koncept som kommer att locka värst många unga högutbildade. För tio-femton sedan hette det när Försvarsmakten rekryterade att "det är viktigt med muskler, men de ska sitta 50 cm ovanför biceps". Idag blir situationen den omvända. Försvarsmakten kommer att få inrikta sig på att rekrytera de man förut inte ville ha som soldater. Jag förutspår att de första åren kommer rekryteringen att fungera p g a värnpliktens goda rykte från storasyskon, kompisar etc. Därefter går det utför. Det finns ingen anledning att tro att det kommer att gå bättre för Sverige än övriga västerländska nationer som ställt om från värnpliktsförsvar till yrkesförsvar. I Nederländerna gjordes omställningen för ca tio år sedan. Sedan dess har personalkostnaderna stigit från att ha varit ca 30% av försvarsbudgeten (motsvarande den svenska) till att vara närapå 60%. Vad detta innebär för övningsverksamhet och materielinköp säger sig självt. Vad värre är, är att man trots massiva rekryteringskampanjer dras med stora vakanser, trots att man nu till och med försöker direktrekrytera från gymnasiets individuella program. Man ska då också bära i åtanke att Nederländerna har en dubbelt så stor befolkning som Sverige och en mycket, mycket mindre yta att försvara.

Behovet av att ställa om officerskåren till en smalare variant som är billigare i drift är stort. Många officerare har att se fram emot en lägre lön som specialistofficer med de planer som ligger idag. Såväl lägre löner som förbandsnerläggningar är nödvändiga när kapital måste frigöras för att kunna betala för yrkessoldaterna. När jag en gång gjorde min GU i 450 dagar, spenderade jag runt 150 dagar i fält. Som bekant är det i fält soldaten gör sig bäst under utbildning, vilket alltid har inneburit höga kostnader för Försvarsmakten när det gäller att avlöna de officerare som ska leda och utbilda soldaterna. De kostnaderna är dock ingenting emot vad det nu kommer att kosta att ta med sig soldaterna ut i fält.

För en värnpliktig soldat innebär fältdygnen ingen speciell ersättning. En dag är den andra lik lönemässigt oavsett om den spenderas på kasern eller i busken. För en anställd ska övningsdygn planeras när arbetstiden inte kan planeras i förväg, vilket framförallt gäller för personal i befattning. Övningsdygnen innebär olika ersättning till den anställde beroende på vilket antal som tidigare genomförts under året. Från 550 kr till 1540 kr/dygn fr o m dygn 25. För helger respektive jägar/överlevnadsövningsdygn tillkommer 113 kr/dygn. Detta är de summor personalen får i handen. För Försvarsmakten ska naturligtvis sociala avgifter läggas till de nämnda summorna.

Man behöver inte vara raketforskare för att inse vad fältövningarna nu kommer att kosta med yrkessoldater som också ska ha övningsdygn. Några 100 fältdygn per år kan man nu glömma. Kanske börjar det nu gå upp ett ljus vad yrkesförsvaret kommer att kosta. Samtidigt blir det naturligtvis så att ersättningen för övningsdygnen kommer att förstärka lönen på 17 000 kr/mån, men hur många kommer övningsdygnen att bli? Hur ofta kommer man istället att använda ÖVA-avtalet med en avsevärt lägre ersättning? resultatet löper hög risk att bli det som renderade vårt värnpliktsförsvar så ineffektivt från andra halvan av 90-talet och framåt - brist på övningar. Ett värnpliktsförsvar håller hög kvalitet - under förutsättning att det repetitionsövas. Samma sak gäller för ett yrkesförsvar. Det håller inte automatiskt hög kvalitet. Det kräver ständig övning och jag är rädd att det är en av de punkter där det kommer att brista.

Förut talade man om en statusordning inom uniformsyrkena, där militär (officer) var ett av de högst rankade och väktare var längst ner. Mad sade elakt att de som inte lyckades bli militärer alltid kunde få basker hos ABAB eller Securitas. Nu ska Försvarsmakten konkurrera med väktarföretagen om samma ungdomar. Skillnaden är att väktarföretagen har en högre lön att erbjuda.

Infostaben genomför nu ett massivt arbete för att sälja in det nya personalkonceptet hos såväl anställda som den svenska befolkningen. Jag skulle agera på samma sätt som de om jag ställdes inför uppgiften. Dock måste man nog från centralt håll fundera över situationen när personalen, trots de informationsinsatser som görs ställer sig så oerhört negativ till den framtid som erbjuds. Win-win situation för Försvarsmakten då den personalen kan ersättas med ny, billigare, men vilken blir försvarseffekten och folkets förtroende för verksamheten?

26 kommentarer:

Anonym sa...
9 oktober 2009 00:26  

I Bernt Grundeviks vision om insatsorganisationen, som han uttalade vid en rundresa under våren, menade han att 50-60 procent av befälen skulle vara specialistofficerare. Jag tittade mig omkring i salen och hittade sex eller sju äldre löjtnanter som nog skulle kunna tänka sig att få tillbaka sin grad igen men i övrigt såg jag inga specialistaspiranter. Nu förstår jag vilka aspiranterna är.
Vi får väl ett erbjudande liknande det FMlogpersonalen fick vid senaste omorganisationen. "Ta det tilldelade förslaget och om det inte passar så har du sagt upp dig på egen begäran". Det verkar ju ha gått igenom det numera jättestora fackliga nålsögat.
Väktarbolagen tar ju över mer och mer "militär" verksamhet både här hemma och utomlands, så varför inte. Jag kan ju inte handla på ICA med baskern och värnpliktsmedaljen.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 oktober 2009 08:27  

Sent skall syndaren vakna..... Jag fick i går höra någon säga följande ; det finns tre kategorier av yrken som är alldeles för högt betalda det är överläkare, flygkaptener och officerare.
Införandet av NBO, rekryteringen till detta system och en total avsaknad att låta behoven styra har åstadkommit detta. Det är alltid svårt att vrida klockan tillbaka.

halldin sa...
9 oktober 2009 10:12  

Dags för Harry Winter att komma åter från skuggornas dal?

TaggtrådsHawaii sa...
9 oktober 2009 13:02  

Antingen genomförs en diabolisk plan - där lagar och personalens väl har lägsta prio - med siktet inställt på NATO-medlemskap (eftersom vi snart inte har något annat val, såvida inte "Morgonsur" får rätt i sina spådomar).

Eller så har en galanskap och inkompetens av galaktiska mått spridit sig nästan totalt i de styrande lagren, militära som politiska.

Pick your choice. Är allting medvetet och planerat med ett obskyrt mål, eller är det skit bakom spakarna?

uppgiven sa...
9 oktober 2009 15:28  

Anonym 08:27

Visste denna "någon" vad en normal officer har i lön? Och vilket ansvar officeren har för andras väl och ve?

Med tanke på detta så är den normale officeren långt ifrån överbetald.

15,5 cm Bkan sa...
9 oktober 2009 16:08  

-MagnusB:
Ansvar? Vilka krav har ställts på en normal officer under de senaste åren? Ingen har kunnat kräva att vi skall fullgöra insatser, vi har för markarenans del inte ens behövt ha någon fysisk status att tala om. Och om vi utfört ett dåligt arbete, vad har hänt? Soldaten har ju ryckt ut i mars ändå, varje år. I det perspektivet vill jag nog säga att vi har varit överbetalda. Vi har till och med varit så många anställda vid fredsförbanden att man inte kunnat öva i sin befattning varje år.

Däremot blir läget ett annat när insatserna sker med skarp ammunition och ett dåligt jobb inte suddas ut av ett par "Muck, muck, muck!".

uppgiven sa...
9 oktober 2009 16:29  

Bkan:

Stått bakom axeln på en soldat som skjutit skarpt på en anfallsbana för att kolla skjutgränser? Räknat ut risken medveten om att kollegorna bedriver övningar på andra sidan fältet? Ansvarat för tonvis med stöldbegärlig ammunition och vapen? Släppt ut 19-åringar i trafiken bakom ratten på tunga fordon?

Det finns mer ansvar än att göra utlandstjänst och fysa... Även här hemma kan ett dåligt utfört arbete leda till att människor dör.

15,5 cm Bkan sa...
9 oktober 2009 17:55  

Ja, jag har jobbat som motorinstruktör. Skulle jag ha bättre betalt för detta än en civil bilskollärare?
Ja, jag har haft skarpa stridsskjutningar med vapen av varierande kalibrar med tonvis av ammunition... Att mina eller andras misstag kunnat leda till fatala konsekvenser motiverar knappast högre löner. De argumenten har sjuksköterskorna aldrig kommit någon vart med.

Det som motiverar en hög lön är ett humankapital som varit dyrt att utbilda och som det är konkurrens om. Om konsekvensen av att jag säger upp mig inte är värre än att man stryker en stridsskjutning och lägger till en anmärkning på krigsförbandsvärderingen behöver man inte ens försöka argumentera för att vara underbetald.

Jag tror att det tar längre tid, och kostar mer, att utbilda en strilare än en löjtnant som kan leda stridsskjutning. (Detta är på intet sätt något försök till värdering av dessa två mot varandra). Trots skillnaden kommer FM att sakna dessa båda lika litet, konsekvensen av att det flyger färre flygplan eller skjuts färre 7,62 märks inte reellt förrän fienden kommer. Och fienden kommer inte den här mandatperioden, där ligger vårt stora dilemma.

Anonym sa...
9 oktober 2009 19:39  

Wiseman, tillåt mig för ett ögonblick att vara djävulens advokat när det gäller detta med uppsägning och återanställning.

Om IO 14 anses behöva färre taktiska officerare än dagens organisation följer automatiskt att ett antal behöver sägas upp på grund av arbetsbrist. Inget konstigt med det (även om jag personligen tycker att grundantagandet är fel).

Om sedan IO 14 kräver fler specialistofficerare än vad som finns idag så har de taktiska officerare som sagts upp (eller är under uppsägning) rätt att prövas mot dessa tjänster. Olagligt lär det bara bli om specialistofficerstjänsterna är exakt samma som de tjänster som de taktiska officerarna sas upp från.

Jag noterar att du i ett tidigare inlägg kritiserade en arbetslös som inte ville ta ett lägre betalt, enklare jobb under sin arbetslöshet. Håller i sak med i detta, alla har ett ansvar för att försörja sig själv.

Samma resonemang kan emellertid användas på den situation du beskriver i ditt inlägg. Ett antal officerare behövs inte i den framtida organisationen (vilket jag som sagt tycker är en felaktig slutsats) och sägs då upp. De erbjuds att ta andra jobb inom organisationen, enklare (?) och kanske lägre betalda. Man kan välja att inte ta den chansen, men om man inte har något annat jobb på gång så har man då i princip gjort samma val som den arbetslöse som du kritiserade.

Anonym sa...
9 oktober 2009 19:54  

Nära nog dagligen får vi höra eller läsa följande uttryck ( som i många fall är framtagna på ledningsnivå):

ÖRA
Personalen är våran viktigaste resurs
Medarbetaren i fokus
osv osv

Det har genomförts enkät-undersökningar
Man talar om vikten av en god psykosocialarbetsmiljö
osv osv

Man kan utan större problem dra slusatsen att man från ledningsnivå har misslyckats i samtliga fall. Det är inte lätt att leva som man lär. Du beskriver en hel del av de problemområderna i din blogg.
Det handlar om hela spektrat från anställningsavtal till mottagandet av personal som kommer hem från mission, från nedläggningar av förband till inrättandet av HR-centrum......
Intressant är att det ledarskap man lär ut vid MHS till FHS inte praktiskeras på ledningsnivå i FM...och då menar jag på samtliga ledningsnivåer

N

Anonym sa...
9 oktober 2009 22:18  

Hörde för någon vecka att Försvarsmakten avser ta bort alla rörliga tillägg i det nya avtalet och införa förtroendearbetstid med höjd grundlön (okänt hur mycket höjd). I praktiken skulle det innebära att officern och den anställde soldaten jobbar mer när det behövs (vilket torde vara alltid med dagens personalram) och jobbar mindre när det finns tid för det. Tillägg för obekväm arbetstid, övertid, jour och övningsdygnens lediga dagar plockas bort. Likaså slopas numreringen av dygnen och det blir ett enhetlig tillägg - lika stort oavsett antal dygn. Ett praktiskt sätt att få alla att jobba utan att betala för det! Hur mycket som är sant och klart har jag inte fått klarhet i - mycket rykten och lite information. Officersförbundet vägrar tydligen skriva på men endast p.g.a. borttagningen av de extra lediga timmarna för övningsdygnen. De civilt anställdas förbund har redan skrivit på.

Wiseman sa...
10 oktober 2009 01:49  

19.39: Skillnaden ligger i vad lagstiftningen stipulerar. Man kan inte deklarera arbetsbrist och sparka personal för att i nästa ögonblick återanställa dem för lägre lön. Försvarsmaktens uppgift är att försvara det svenska samhället och indirekt dess lagar. Då duger det inte att bryta mot dem oavsett hur idiotiska man anser dem vara. Jag finner t ex de lagar som säger att Försvarsmakten inte får stödja polisen mycket, mycket korkade och inaktuella. Likväl ser jag till att följa dem. Jag ser mig själv också som en betydligt bättre bilförare än Svensson. Ändå håller jag mig till hastighetsbegränsningarna.

22.18 Det låter exakt som det löneavtal som gäller för flygförarna sedan tio år tillbaka och som de ångrar att de skrev på. Jag hoppas verkligen att OF står på sig i frågan.

uppgiven sa...
10 oktober 2009 01:58  

@Bkan

Jag misstänker starkt att vi inte har samma uppfattning om vad "hög lön" är. Jag anser inte att en normal officer tillhör de högavlönades skara.

Nu vet jag inte vad lönen för civila bilskollärare ligger på, menar du alltså att den är lägre än för en trupparlöjtnant? Annars förstår jag inte riktigt hur du menar.

Ditt resonemang visar väl bara att officerare inte är överbetalda. Eftersom det uppenbarligen inte är någon konkurrens om humankapitalet så har arbetsgivaren alltså inte behövt betala höga löner för att behålla personalen, alltså ligger lönerna på rätt nivå... :-)

Till sist så vidhåller jag att ansvaret för liv och lem finns där oavsett vad som står i krigsförbandsvärderingen eller om ens närvaro skulle saknas. Det räcker med att se vad som händer när någon faktiskt dör, då utkrävs det minsann ansvar.

@Anonym 19:39

Ditt resonemang brister i det avseendet att specialistofficerarna ska utföra liknande arbetsuppgifter som idag utförs av officerare. Det blir alltså svårt att hävda arbetsbrist bara för att man väljer att skriva "OR6" istället för "nivå 6" i en befattningsbeskrivning när arbetsuppgifterna i övrigt är oförändrade. Men jag tvivlar inte en sekund på att man kommer att försöka med det. "Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs" - ja, det sa man väl på den tiden när man inte ansåg sig ha råd med modern materiel... Nu verkar det vara tvärt om.

Anonym sa...
10 oktober 2009 08:36  

Wiseman, angående ditt svar 01:49.

Ett företag eller myndighet kan deklarera arbetsbrist i en del verksamheten samtidigt som man har rekryteringsbehov i en annan (en tidning kan t.ex. säga upp journalister men nyanställa mer tryckerifolk samtidigt). Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att pröva de som sägs upp mot de tomma tjänster som finns.

Som jag skrev blir det olagligt först om man sägs upp från en tjänst och sedan erbjuds återanställning till de facto samma typ av tjänst, med samma typ uppgifter etc.

Om FM kan visa att så inte är fallet, d.v.s. att det finns en annan typ av uofftjänster i framtidens organisation jämfört med dagens officerstjänster, då är det nog inte olagligt att säga upp och erbjuda andra tjänster. Däremot är jag mer tveksam till om man kan sänka lönen i samma veva.

Sedan kan en uppsagd officer välja att tacka nej till erbjuden tjänst. Har han/hon inte har något annat alternativ så innebär det dock samma typ av val som du i ett tidigare inlägg (med rätta)kritiserade hos den arbetslöse person som sa att han inte ville ta ett enklare och sämre betalt jobb än vad han haft tidigare.

OBSERVATÖREN sa...
10 oktober 2009 19:35  

Ingenting Är Nytt, Utom Den Historia Du Inte Känner Till.

För exakt 2000 år sedan, år 9 e. kr, utplånade germanerna omkring tjugotusen romerska soldater i slaget i Teutoburgerskogen. Så gott som hela 17., 18, och 19. legionerna utplånades på hemväg, efter att ha genomfört en counterinsurgency-runda genom de germanska områdena. Rom hade sammanlagt 28 legioner. Dessa tre legioner uppstod sedan aldrig mer och romarrikets expansion upphörde. Återstod bara långsam nedgång och fall, med stöd av samma germaner.

Om detta kan man läsa i boken Teutoburgerskogen, slaget som stoppade Rom från Norstedts förlag.

Här kan man också läsa om att den kejsare som det utgick ett påbud från, att alla skulle låta skattskriva sig, kejsar Augustus, införde normer för sold och pension och bestämmelser för tjänstgöringsperioden för legionärerna. Det vanliga för en gemen legionär var aktiv tjänst i tjugo år och fem år som veteran i reserven. Efter avslutad aktiv tjänst fick legionären motsvarande tretton års sold. Officerarna hade bättre villkor.

Vad har då hänt på den fackliga sidan sedan järnåldern?

Pensionsåldern har höjts och värdet av pensionen har sänkts. Detta efter 2000 års facklig kamp.

Kanske dags för facket att komma upp på banan, nu när stora delar av officerskåren skall degraderas, med i nuläget okända anställningsvillkor.

Inte lätt att vara ung och ambitiös officer i det här läget. För det är väl bara oss gamla gubbar - med vår kontraproduktiva erfarenhet man vill bli av med, helst med så låg pension som möjligt, och utan jobbskatteavdrag?

Daniel sa...
11 oktober 2009 11:37  

Det finns många oklarheter i utformningen av det framtida försvaret men att antalet officerare ska minska är väl inte en av dem?

Nu finns det knappt 9000 officerare och ett par hundra specialistofficerare. Skulle man behålla den fördelningen i framtiden med drygt 6000 soldater skulle det innebära att mer än 50% av den militära personalen är officerare! En officersandel mellan 10% och 25%, dvs minst en halvering jämfört med nuläget verkar lämpligt.

uppgiven sa...
11 oktober 2009 17:52  

Daniel:

I sak har du rätt. Men det finns olika vägar att nå det målet.

Att vi idag har en relativt stor officerskår har flera orsaker.

- En är att vi har avvecklat en stor mängd förband utan att samtidigt säga upp fast anställd personal (förutom i samband med FB 04 vill säga, och resultatet av detta lider FM fortfarande av).

- En annan är att tills för några år sedan så hade vi ett enbefälssystem tillsammans med värnpliktsförsvar varför många befattningar/uppgifter som i andra länder löstes av underofficerare eller anställda soldater i Sverige löses av officerare helt enkelt därför att de måste lösas av anställd personal på grund av behov av t ex lång utbildning eller kontinuitet i uppgiften.

- På senare år tillkom även "grå arbetskraftsdebatten" varför ytterligare uppgifter som förr faktiskt löstes av värnpliktiga helt plötsligt måste lösas av anställd personal = officerare.

Nu ska man ändra på detta, och det tycker jag personligen är en bra sak.

Behöver man däremot ha så förbaskat bråttom med att ändra på kvoten mellan officerare och specialistofficerare? Finns det ett självändamål med att ha fler specialistofficerare än officerare, eller är det viktigaste vilken kompetens personalen har och vilka uppgifter de löser?

Skulle det vara helt omöjligt att låta de löjtnanter och kaptener som idag löser uppgifter som imorgon på papperet ska lösas av specialistofficerare fortsätta att göra sina jobb utan att galonera om dem? Med tiden så kommer dessa att sluta, och då tas deras platser av nyutbildade specialistofficerare varpå organisationen i lugn och ro kan omvandlas till "det nya". Istället för att nu med buller och bång tvinga folk att byta "gradidentitet" vilket förmodligen kommer att leda till missnöje och försämrad effektivitet hos förbanden?

bkan sa...
11 oktober 2009 19:56  

MagnusB:
Om siten www.lonestatistik.se har rätt så torde en truppare på mitt förband ha bättre lön än en trafiklärare.

Om man däremot jämför med väktare ligger löjtnanterna i lä.

Visst har du rätt i att det finns mer i yrket än att fysa och åka på utlandstjänst, men anledningen till dessa två exempel är en annan. Armén ställde när jag blev anställd ett enda krav, fysa och uppfyll kraven. Det hette till och med CA krav. Sedan dess har mycket hänt och man kan kritisera arbetsgivaren för mycket, förutom att ställa krav.

På senare tid har ett nytt krav dykt upp, utlandstjänst. Det finns till och med inskrivet i anställningsavtalen sedan några år. Några andra krav känner jag inte till, och framförallt inga exempel på att arbetsgivaren verkligen forcerat dessa...

Och istället för att verkligen genomdriva kraven finns det nu en outtalad agenda att vara en så dålig arbetsgivare att vi säger upp oss frivilligt och inser att karriärväxlingsverktyget är bra. Detta tycker jag man kan uppröras över, men inte att vi har för dåliga löner i förhållande till de krav som ställs.

uppgiven sa...
11 oktober 2009 20:49  

bkan:

Nu hävdade jag väl inte att vi har "för dåliga löner i förhållande till de krav som ställs"? Däremot hävdade jag att vi inte är överbetalda i förhållande till det ansvar vi har.

Oavsett vilka fyskrav som ställs eller inte ställs, så har en truppare ansvar för liv och lem hos soldater och kollegor under utbildning.

Anonym sa...
13 oktober 2009 06:06  

Vi har väl ändå aldrig tagit ut dom bäst lämpade soldaterna dom senaste 15 åren? Det som jag tror kommer att bli ett stort problem är att organisationen inte har förstått den omställning som anställda soldater innebär. Tex rätt att medföra alkohol in på förbandet, Hantering av mtrl förluster, hantering försenad ankomst, sjukskrivning mm.

// Rune ( som inte vill ha kvar nuvarande system)

Anonym sa...
14 oktober 2009 01:12  

Målet för insatsorg 2014 är 3300 officerare, 5200 specialistoff och 5050 civila. Hur många finns det idag? Det är bara att ta fram räknestickan och komma till insikt. Siffrorna är tagna ur budgetunderlag 2010 med särskilda redovisningar.( Håller mig till den öppna delen)Man kan dock undra vad Ofr/o FM och Saco försvar menar och svarar på när de i sitt yttrande säger:"kompetensutveckling av redan anställd off till specialistoff är betydligt billigare än att utbilda någon från grunden...Dessutom är den omskolade officeren tillgänglig tidigare..."
Hur ska då detta gå till. Det finns lagar säger Wiseman. Läser man BU 10/SR så framgår det att "FM utgår och planerar för att förändringar i lagar och förordningar genomförs under 2010 främst vilka utgör förutsättningar för det nya personalförsörjningssystemet...
FM föreslår att regeringen snarast överser och fattar beslut om ...nödvändiga förändringar i de författningar och lagar som reglerar grundförutsättningen för FM...
Därför blir frågan om att parallellt kunna rekrytera och aveckla personal avgörande under kommande period."
Vill ni ha mer "elände" kan ni själva läsa från sidan 51 och framåt. Kapitlet heter avveckling. Läser man lite mellan raderna kan man också skymta att FM vill slippa turordningskretsarna. Man anser att det är ett för trubbigt intrument.
"Nuvarade planering ger en större avveckling av personal i mitten av planeringsperioden". Med den skrivningen förstår man ju att det är bråttom och att man har en planering. Lite information till personalen kanske vore en ide??? 2012 är inte långt borta! Man kunde i alla fall önska de 4500övertaliga officerarna lycka till med kompetensutvecklingen.
Teaterdirektören

Wiseman sa...
14 oktober 2009 21:30  

Teaterdirektören: Bra påminnelse! Jag har läst stycket för ett tag sedan, men inte reflekterat över det förrän du påminde om det.

Anonym sa...
15 oktober 2009 19:06  

Har det inte slagit någon att det kanske kanske skulle kunna vara så att HKV i och med det underlag som ovan refereras till vad avser personhantering och förslag till förändring av ungefär 200 lagar och paragrafer var ett sätt att försöka för politikerna visa på det orimliga i att lösa ut alla ålagda uppgifter inom angiven budget? Med andra ord ett försök att lägga tillbaka en het potatis i knät på politikerna...som svarade med att unisont säga att det minsan inte var aktuellt med några förbandnedläggningar inom innevarande mandatperiod..d.v.s. en tilbaka-passning?

Anonym sa...
16 oktober 2009 00:19  

Till vår vän som ser ett dolt pågående potatiskrig.
Man får nog se det som ett förtvivlat rop, i nattens mörker, på hjälp.
Men att tro att det samlade kunnadet är så litet att man tror att man kan kasta "het potatis" i knät på politikerna utan att snabbt och ännu hetare få tillbaka knölen, är väl ändå att ta i.
Skulle du ha rätt betyder det dessutom att man dömer ut sig själva som yrkesmän och HKV som organisation.
Detta menar du väl ändå inte att de skulle kunna vara kapabla till? Eller...?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
20 oktober 2009 23:43  

I början på månaden hade FMlope (ledarsskaps-och pedagogikenheten) ett plutonchefsseminarium i Halmstad.
Där kom man bl.a. fram till att rollen som plutC innebär att man kommer att få arbetsgivaransvar för ca trettio anställda soldater och kollegor.
Var det någon, där närvarande, som hörde hur detta skulle på verka lönebilden för blivande plutC i den nya insatsorganisationen?
Teaterdirektören.

Anonym sa...
4 november 2009 14:59  

Om jag säger upp mig så får jag i alla fall behålla min grad med ett tillägg av ett R.

"kompetensutveckling av redan anställd off till specialistoff..."

Skrivningen är mycket intressant. Man menar alltså att officerare med 15 års yrkeserfarenhet behövar kompetensutvecklas för att komma upp i kompetensnivå med de nyutexaminerade sergeanterna. Det är synnerligen kränkande och ett hån mot hela kåren.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade