Har turen vänt?

Efter en sommar med mirakulös tur för svenskarna i Afghanistan, har nu det hänt som alla visste var oundvikligt - 2 svenskar skadade efter ett eldöverfall och minst tre av upprorsmännen dödades. Turen i oturen den här gången är att det handlar om sårade svenska soldater och inte stupade.

Nyheten nådde mig vid midnatt, men jag ville då inte skriva något utan istället invänta mer fakta. Aftonbladets första rapporter om "en svårt sårad", visade sig inte stämma.

Jag sällar mig till Chefsingenjörens utmärkta analys av läget. Den här händelsen får INTE innebära att vi tar hem vår styrka från Afghanistan. Konsekvenserna av en sådan händelseutveckling beskrivs mycket tydligt av Expressens ledarredaktion. På sensommaren genomfördes för andra gången i Afghanistan ett val. Att valfusk förekom är det ingen som motsäger. Men, som kollegan Chefsingenjören skriver, utan ISAF hade det aldrig blivit något val överhuvudtaget. Att begära att ett val i Afghanistan ska vara som ett val i Sverige är som att banna sitt två-månaders barn för att det inte lärt sig gå själv än.

De två sårade soldaterna i Afghanistan blir ett nytt lackmustest för den svenska hanteringen av våra veteraner. Jag har efter de senaste inläggen i veteranfrågan nåtts av alldeles för många tragiska mail, där soldater och officerare berättar hur man vid hemkomst från missionsområde p g a skada eller sjukdom inte mötts av representanter från Utlandsstyrkan, hur man själv fått ombesörja transport till vårdinstitutioner, kontakt med försäkringskassa, försäkringsbolag o s v. Attityden att "kan du inte ta buss till sjukhuset istället för taxi? Det blir så dyrt." när det handlar om personer som har svårt att gå, är mer än skrämmande. Det finns idag också veteraner som snart 5 år efter sina skador inte fått ut den ersättning de är skyldiga att få från försäkringskassa och försäkringsbolag.
Om inte de här problemen blir lösta omedelbart, kommer Försvarsmakten aldrig att kunna rekrytera ny personal. Jag hoppas innerligt att de två sårade soldaterna får ett värdigt och fullgott omhändertagande när de kommer hem till Sverige. Det är de verkligen värda.Nu skiftar jag till rollen som Djävulens advokat. Återigen kan man konstatera att det svenska förbandet snabbt fick understöd av övriga ISAF och precis som alla de tidigare tillfällen där man råkat ut för eldöverfall, skedde det med stridsflyg från framförallt USA. Ska man vara konsekvent med den tidigare debatten och kräva att Sverige måste ha alla funktioner på plats, måste vi alltså också skicka dit vårt beredskapssatta stridsflygförband med JAS 39, för att säkerställa att pojkarna och flickorna snabbt kan få understöd när de behöver. Man kan ju inte lita på USA att lösa detta och faktum är att Sverige betydligt oftare begärt direkt flygunderstöd än Medevachelikopter

Nu är det så väl (och föga förvånande) att varje gång det svenska förbandet begärt understöd i form av helikopter för Medevac eller flygunderstöd, har övriga ISAF snabbt levererat detta. Det är det som är syftet med en internationell insats - man kompletterar varandras förmågor.

Att sedan ISAF gärna ser både svenska helikoptrar och svenskt stridsflyg som ett tillskott till insatsen är en annan sak, men sådana argument är inte välkomna i den svenska debatten.

Aftonbladet, 2
SvD
DN, (som är första tidningen att inse vad OMLT egentligen innebär och kommer att medföra)
Expressen
Sydsvenskan, 2
HD
GP, 2, 3
VK
SMP
SR
TV 4

12 kommentarer:

The Mighty sa...
9 oktober 2009 11:43  

Som sagt, staterna kompletterar varandra i en insats. Vi får nog släppa den svenska tanken på att kunna göra allt själva.
Ska man vara korrekt vill ISAF ha mer truppbidrag, punkt!
Att man särskiljer stridsflyg och Hkp är inte korrekt.
Inom FM är vi väl överense om att stridsflyger bör ut? Om sedan politikerna vill det också är den svåra frågan.
Internationellt går det till så att Sverige initierar vad vi vill/kan skicka sedan kommer förfrågan från t.ex. ISAF Dvs. Det som officiellt kommer att efterfrågas är exakt det som olika länder vill skicka.
Att tro att ISAF/NATO lägger ut en lista på förmågor som "krävs" för att länder sedan ska få dåligt samvete och skicka just det är nog lite för naivt för att vara rimligt.
Ja! Det hade varit bra att ha eget stridsflyg i Afghanistan men det finns ju redan annat stridsflyg där, så det är väl inget problem? Om inte ISAF skulle leverera detta vid behov då blir det svårt att få andra länder att ställa upp med trupp.
Det kanske är så att vi inte är med i den politiska klubben för stridsflyg - än! Vi är ju med i den militära stridsflygsklubben så det är väl bara en tidsfråga innan vi får vara med i den förra!
Tiden talar för det!

Wiseman sa...
9 oktober 2009 12:18  

Mighty: ISAF, liksom EU och andra aktörer tittar som bekant framförallt i de styrkeregister över beredskapsförband för internationella insatser som Sverige lämnat in till de olika säkerhetspolitiska aktörerna.

Som jag skrev, jag spelar djävulens advokat. ISAF har anmält behov av i princip alla de förmågor Sverige har anmälda till styrkeregistren. Genom att skicka Tp 84 till Afghanistan över sommaren frigjorde Sverige som bekant tyska helikoptrar från att transportera förnödenheter till att kunna användas för trupptransporter och Medevac.

Det jag vänder mig mot är lobbyn som tror att vi måste lösa alla funktioner själva. Ska vi sända förstärkningar är det för ISAFs skull, inte för den svenska kontingentens.

The Mighty sa...
9 oktober 2009 12:59  

Ok, läste kanske dåligt!
Jag är dock alltför van att vi tar varje chans att bevisa att vi borde haft stridsflyget ute. Jag vill också det men då ska det, liksom du skriver, inte vara för att FM tycker att det är bra utan för att ISAF behöver det och att vi är de som är tillräckligt bra för uppgiften. Det kan ju vara så att vissa länder bara kan bidra med stridsflyg på grund av att de har politiska problem med att skicka marktrupp eller att ISAF inte vill ha marktrupp från det landet.
En intressant sak är att de senaste 50 åren har Sverige stått för 10% av FN´s internationella insatser, det gör oss till ett av världens mest erfarna länder på just detta! Sedan är det synd att vi inte tar hand om den erfarenheten.....

Anonym sa...
9 oktober 2009 17:17  

Jag har precis varit nere och jobbat i Afghanistan på MOT. INGEN där nere känner något behov av svenskt stridsflyg. JAS har dessutom en sämre CAS (Close Air Support) förmåga än de befintliga Tronadoplanen som vi oftast använder. Nej, det alla soldater vill ha är egen medevac/casevac helikopter. Att detta inte finns idag flera år efter insatsens start är ett svek mot oss soldater. Avstånden är så otroligt stora att något annat inte är okej. Den FKF som byggts upp är ett skämt. Den är alltid på fel plats och saknar ofta läkare, sjuksköterskor eller utrustning.

Tyskarna har mycket riktigt flugit oss, men deras säkerhetsbestämmelser är så rigorösa att man absolut inte kan lita på att de faktiskt kommer att dyka upp. Många av gångerna som vi har övat med tyskarna har de pga mycket diffusa anledningar inte dykt upp. Då kommer vi till den andra helikopterförmågan i vårat område: nämligen norrmännens. De fick sitt ansvarsområde sent 2007 och hade ca 5 månader senare helikoptrar på plats. Sveriges insats framstår som amatörmässig i jämnförelse. Skit i stridsflyget och lägg pengarna på helikoptrar för sjukvård, OMLT och en fullständig ISR-pluton.

The Mighty sa...
9 oktober 2009 18:24  

Om det inte vore en sån hybris angående utlandstjänst hade vi aldrig haft dom här "häftiga" diskussionerna. Alla förband behövs inte i internationell tjänst men de flesta behövs för de andra huvuduppgifterna.
Att bar fokusera på vad som behövs i Afghanistan är ganska trångsynt.
Vi har fler än en uppgift!

Marcus sa...
9 oktober 2009 18:45  

Anonym:

Varför tror du att svenska helikoptrar skulle ha lägre minima än de tyska som varit på plats länge, kan området, är vana vid att göra brown-out landningar och flyger en mer potent helikopter än HKP10.

Anonym sa...
9 oktober 2009 18:57  

Egentligen så orkar jag inte kommentera artikeln.
Hur den har vänts till en pajkastning om JAS, CAS, Hkp behövs.
Titta till vad de skadade killarna/tjejerna kommer att behöva när de kommer ut från Tyska fältsjukhuset.
Under tiden som de är under vård "där nere" så fungerar allt. Det vet jag av egen erfarehet! Helvetet börjar efter hemkomst då de skall in i Svensk sjukvård. Där finns ingen "gräddfil" för att de har varit i utlandsstyrkan, ingen erfarenhet av krigsskador. Inga av FM anställda psykologer som tar hand om dom. De kommer, precis som jag, att få slåss mot Pers Us, J1 för att få hjälp. Om de inte har stämplat högkostnadskvitto så får de ingen ersättning.
Hallå US/FM idag har apotek/sjukhus kvitton, där högkostnadsersättningen står på kvittot.
De kommer att få betala allt själva för att sedan få tillbaks utlägg (hur kasst är inte det)
Jag håller fullständigt med WW att all inkomst från US, SKALL vara skattebefriad, alla kostnader från sjukvård faktureras US, varje ej fullt frisk SKALL ha en namngiven, (åter igen EN (1)) handläggare att vända sig till och som fixar allt som behövs. Detta utan att ifrågasätta om det behövs taxi eller buss.

Trevlig helg.

Anonym sa...
9 oktober 2009 19:11  

Ska snart ner min 4:e sväng till Affe, Jag saknar medevac/casevac helikopter !!!!!!
Hoppas grabbarna återhämtar sig bra!!

Wiseman sa...
10 oktober 2009 02:28  

17.17: Vad får dig att tro att de svenska helikoptrarna skulle komma med lösare caveats och lägre minima än de tyska?

Så vitt jag vet finns det tillfällen då det tyska helikoptrarna INTE levererat vid skarp beställning.

Jag ställer mig också mycket tvekande till att JAS skulle ha en sämre CAS-förmåga än Tornado. Du får gärna utveckla.

Anonym sa...
15 oktober 2009 11:43  

Jag är 17:17.
Det jag vet är att tyskarna inte flyger i den omfattning vi har behov av. De har valt att inte flyga oss under övning såväl som skarp skada. Alltså är casevac/medevac-förmågan i området för dålig. Den är dessutom långsam från rapporterad skada till lyft - något en egen resurs skulle kunna bättre på. Det spelar ingen roll att befintliga tyskar har lokalkännedom och har övat brownouts om dom inte dyker upp när vi har skadade.

Ang. JAS/Tornado. En insats med JAS är och kommer aldrig vara ekonomiskt försvarbar kontra de andra behov PRT:t har. Jag skulle jubla om jag såg svenskt JAS i luften nästa gång jag jobbar där nere, men jag skulle gråta av glädje om min 2:a låg skadad och egen casevac kommer och hämtar inom duglig tidsram.

Wiseman sa...
16 oktober 2009 09:42  

Jag är mycket väl medveten om behovet av snabb transport till kvalificerad sjukvård. Jag skulle också gärna se svenska helikoptrar i Afghanistan, men jag tror >95% av de som höjer rösterna för att få dit sådan inte riktigt förstår begränsningarna.

Av kända och mycket tragiska skäl har vi som bekant inte några helikoptrar som kan genomföra medevac. Hkp 10B som var avsedd för detta visar sig inte uppfylla NATO-spec:en (http://allanwidman.blogspot.com/2009/09/nar-det-goda-blir-det-bastas-fiende.html och dras dessutom med en rad mycket anmärkningsvärda tekniska problem som jag verkligen hoppas att FMV kommer att kräva skadestånd för (blir säkert av...).

Ponera att Hkp 10B nu skulle fungera. Varför tror du denna skulle dras med mindre begränsningar än de tyska helikoptrarna? Det finns ingen svensk helikopterpilot som utbildats att flyga under de klimatförhållanden som är i Afghanistan och som är de absolut värsta möjliga för en helikopter.

Detta kommer att medför mycket kraftiga restriktioner på hur och när svenska helikoptrar får flyga och de kommer inte att vara mindre än vad de tyska är.

Steg 1: Få ordning på helikoptrarna
Steg 2: Hot 'n' high-utbildning
Steg 3: Insats

Steg 1-3 = År...

Det blir inte bättre för att vi har svenska helikoptrar parkerade bredvid de tyska.

Hade man inte så otroligt klokt avvecklat hkp 11 i förtid i början av 2000-talet hade vi kunnat ha helikoptrar på plats i Afghanistan redan från början.

chefsingenjören sa...
16 oktober 2009 17:48  

Håller fullständigt med Wiseman här. Att ett system har tekniska förutsättningar är en sak. Att man har förmågan är en helt annan sak. Hot & High samt Brown Out effekten är något som måste tränas INNAN insatsen. UK skickar sina Merlin besättningar till USA för träning. Canada förlorade i somras en helikopter just på grund av Brown Out.
http://www.canada.com/news/Helicopter+crash+victims+honoured+ramp+ceremony/1767377/story.html

Jag vill dessutom gärna se testresultat på att HKP-10B med ökad vikt i form av ballistiskt skydd, KSP-58 m.m. verkligen kan operera med basering på 2000 meters höjd och >40 graders yttertemperatur. Kan den över huvud taget lyfta dagstid med besättning, sjukvårdare m.m., eller blir vi begränsade till nattoperationer?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade