Sent ska syndaren vakna

Nästan en månad för sent har SvD publicerat en artikel om det ryska återtagandet i Östersjön och Sveriges närområde. Artikeln i sig är mycket korrekt (förutom i numerärer) och intressant när det gäller slutsatser, men hade varit mer aktuell för några veckor sedan när övningarna var i full gång och rysk tv svämmade över av heroiska landstigningsbilder, pansarslag och attackhelikoptrar. Visst fick det efterverkningar även i Sverige. Det var inte en slump att det fanns en rote JAS 39 i luften vid den okristliga tid som Helikopterrånet genomfördes.

Förra veckan genomförde Försvarsmakten som bekant en av sina numera mycket, mycket sällsynta beredskapsövningar där naturligtvis ekonomin styrde och inte läget i övrigt. Att övningen klickade med finalen på de ryska övningarna vet jag inte om man ska se som lycklig omständighet eller god planering. Att beredskapsövningen skulle genomföras aktuell har varit känt sedan lång tid tillbaka. Av en händelse koncentrerades också verksamheten till de två områden våra politiker sedan länge tömt på militära resurser, trots idoga protester om vansinnet i det hela - nämligen Stockholm och Gotland. Bo Pellnäs mantra "För övrigt anser jag att även Gotland ska försvaras", var för några dagar verklighet.


Vad som är intressant i sammanhanget är att Ryssland nu återtagit den förmåga vi i Sverige på 90-talet och så sent som i början av 2000-talet sade att man inte skulle kunna återta under överskådlig tid. Samtidigt planerar vi i Sverige för fullt för att lägga ner ytterligare förband och göra vårt luftförsvar mer eller mindre obrukbart (mycket bra redogörelse för situationen i KKRVA:s blogg!) genom att lägga ner basförbanden samt stridsledningen och luftbevakningen. Den andra försvarsgren som har som främsta uppgift att hävda den territoriella integriteten och utgöra första linjen vid ett försvar mot väpnat angrepp, Marinen, har snart en ryggrad av korvetter som snart tio år efter sjösättning ännu inte avfyrat eller utrustats med något annat vapensystem än automatkanoner och det talas om ytterligare tio år innan korvetterna är fullt operativa. På militärt fackspråk: en s k Syltrygg!

Som sagt, vansinnet fortsätter inom den svenska försvarspolitiken...

30 kommentarer:

Anonym sa...
9 oktober 2009 15:39  

Korvetthistorien, med sin medhängade helikopter- och helikopterhangarskandal måste väl ändå vara den i särklass värsta i de senaste 15 årens rika FM-skandalflora?

/Starvid

Wiseman sa...
9 oktober 2009 15:49  

Nej, den är den mest kända för att den är så konkret och lättförståelig.

NBF - GLC/NOC-historien i Enköping får Visby med tillhörande helikoptertrubbel att framstå som hobbyverksamhet. Där handlar det om miljarder som försvunnit iväg utan mer resultat än ett powerpointbildspel, märkliga inköp hos vänners och bekantas företag för 100-tals miljoner och mycket, mycket annat.

Anonym sa...
9 oktober 2009 16:48  

Wiseman, du skriver:
"...märkliga inköp hos vänners och bekantas företag för 100-tals miljoner och mycket, mycket annat..."

Vad handlar det om?
Det får du gärna utveckla lite.

chefsingenjören sa...
9 oktober 2009 18:21  

Försvarsmaktens (det hörs på namnet) huvuduppgigt är att försvara Sverige. Tyvärr så har det på senare år gått troll i att försöka, i brist på den ryska björnen, hitta andra fiender för att motivera vår existens.

Det vi ska skaffa är stridssystem för att försvara Sverige och som vid behov även fungerar för internationella insatser.

Jag gillar Marinen och önskar att dom hade ett mer kapabelt ytattacksystem. Visby borde ingå i klassen "Plåtschabrak" om det inte vore för all komposit i skrov och överbyggnad. Tyvärr så är det många som tar det personligt när man hackar ner på misslyckade projekt.

Anonym sa...
9 oktober 2009 20:10  

Wiseman
Den i särklass värsta skandal inom FM de senaste 15 åren är Gökungen JAS 39. Flygplanet har i alla år dragit mycket av de medel som vi idag hade behövt i Afghanistan istället, till behövda förmågor.

Nu pratas det om anskaffning av JAS 39 E/F, för 5-10 år sen hette det "Sverige kommer aldrig mer att utveckla ett eget stridsflygplan".
Skit i Investor och ställ upp för de unga soldater som vi idag lurar i väg till Afghanistan istället. Sverige som alltid går i kölvattnet på USA och NATOs internationella insatser behöver inte eget stridsflyg, vi behöver de förmågor som framförvarande nationer/allianser ber att vi skall bidra med.
Du anonym den 9 oktober 2009 17:17 som kommenterade "Har turen vänt",- mitt i prick.

Wiseman du har en behövd och bra blogg men du tappar trovärdighet när du konstant försöker fånga varje tillfälle att mata gökungen. Många läsare är anställda inom FM och ser lätt dina försök att framhäva JAS 39, vilket då sker på bekostnad av andra mtrl, förmågor och personal.

Tips! Glöm inte spaningsförmågan, teknikspridningen och hur billigt det är att utveckla eget stridsflyg i din kommentar.

ISAF

Anonym sa...
9 oktober 2009 21:15  

http://www.centriclabs.se/

Bara ett av raden med företag som skor sig på Försvarsmaktskroppen.

Wiseman sa...
10 oktober 2009 01:42  

16.48: I sinom tid....

ISAF: Afghanistan är en momentant, medan territoriell integritet, försvar mot väpnat angrepp är över tiden enligt mig.

Jag håller dock helt med dig att stöd till industrin inte är en uppgift för Försvarsmakten. Jag förstår inte varför vi inte ska kunna bidra med stridsvagnar, stridsflyg, helikoptrar, grk etc till ISAF. Alla dessa förmågor är efterfrågade av just ISAF.

Trovärdigheten ligger i betraktarens ögon. Det odiskutabla stödet till Saab, oavsett vad företaget levererar ger mig avsmak. Men är detta mindre än vad som sker inom övriga områden? Definitivt inte.

Vad Försvarsmakten lider av är att klena kravbeskrivningar gentemot FMV och i förlängningen industrin och framförallt att den politiska styrningen är ytterst blåögd. Måhända är filtren från brukarnivå till politisk nivå alltför många.

Jag har sagt det förut. Antingen vidareutvecklar man JAS 39C/D nu med införande från år 2016 framåt, eller också anskaffar man helt nya stridsflygplan fr o m 2020. Allt annat vore att återupprepa Strv 104. Det är bara att välja vad som är billigast och smakligast. Jag tror till 100% på det inhemska alternativet.

Teknikspridningen vet jag inte mycket om. Spaningsförmågan vet jag att den är en katastrof. En illa ställd kravspecifikation, i likhet med många andra projekt, har gett industrin att dra över alltför många år över leveransdatum utan vidare sanktioner. Det står lika klart idag som för 3 år sedan att ett köp av färdig spaningskapsel från t ex IAI hade gett en omedelbar och bättre förmåga, än att kontraktera Saab. Spaningsförmågan inom FV idag är en skam jämfört med vad man hade på 60-talet eller tidigare.

Nöjd?

Anonym sa...
10 oktober 2009 08:25  

ISAF
Kravet på att hävda svenskt territorium är en huvuduppgift för FM, allt enligt regleringsbrevet, läs gärna de!
/Doris

Anonym sa...
10 oktober 2009 09:20  

"http://www.centriclabs.se/

Bara ett av raden med företag som skor sig på Försvarsmaktskroppen."

Skor sig...?
Hur då?
Genomför FM inte upphandling av tjänster på rätt sätt?
Eller vad menar du?

"Har man sagt A så får man säga B..."

Utveckla och upplys oss.

United Nations sa...
10 oktober 2009 11:58  

@signaturen ISAF.

Måhända en lite pretentiös signatur du har. Var och en får tala i egen sak, men är verkligen dina åsikter ISAFs?.

Att Wisemans blogg har slagsida åt flygvapenhåll är helt OK. Det är hans blogg och när man läser SvD eller Strilaren II, så inser man att den påverkar. Liksom saligen insomnad Strilaren I. Jag tycker nog att den väl täcker in även frågor av armé- och marinnatur. Mer aktiva kommentarer från fansen inom alla vapenslag, kommer att påverka innehållet.Det är jag övertygad om.

Det står var och en fritt att starta egen försvarsgrensorienterad blogg. Jag tror nog att Wiseman kommer att länka även dit om det uppstår en sådan. Det är inte Wisemans fel att arméns och marinens personal inte driver sina frågor mer aktivt i bloggosfären.

OBSERVATÖREN sa...
10 oktober 2009 15:06  

Är det inte dags att Alliansen skaffar en försvars- och säkerhetspolitik som lever på sina egna meriter. Tolgfors ständiga hänvisande till att oppositionen är ännu sämre liknar mest missbrukarens förklaring till det egna missbruket: Det finns de som dricker ännu mer, därför dricker även jag.

Ett insatt insatsförsvar är den nya dogmen. Om alla nationer lever efter detta, så kräver det ett ständigt pågående, globalt krig och ständiga konflikter. Det blir inget fredspris för den kullerbyttan.

Det är ett nytt försvar, men det är även en ny värld vi ser växa fram. Den totala makt som västvärlden hade vid övergången från 1800- till 1900-talet vittrar sönder. Inget hände då på den här planeten som inte var initierat eller åtminstone godkänt av Väst. Those days are over, för att lösryckt citera president Obama. Väl formar den starke med svärdet sin verld,väl flyga som örnar hans rykten, och detta stämmer nog om vi ändrar tempus. Västvärldens ledarskap blir allt mindre efterfrågat, det gäller bara för oss att anpassa oss. Vad annat kan vi göra? Alla vill kanske inte vara och tycka som vi?


Inte heller har jag noterat något beröm från internationellt håll för att vi skapat ett militärt vakuum som sträcker sig över halva Europas längd och som samtliga grannländer måste förhålla sig till i sina respektive planeringar. Ett fortsatt starkt svenskt försvar hade stabiliserat hela det norra området inför framtiden.

Nu lever vi på arvet från förr, både vad gäller personal och materiel. Endast marginell, ny materiel har tillkommit efter ominriktningen. Gamla beslut (JAS, Visby mm) och gammal materiel som vi missat att avveckla (HMS Carlskrona till Adenviken t ex), gör att vi fortfarande är med på banan. Nu är det dags att få även den erfarna och färdigutbildade personalen att dra, så att vi kan anställa nya.

Ett något för tidigt poem måhända, men ändå applicerbart:

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Kanske skall vi ändra tredje strofen till Ring lögnens makt inom våra gränser ut…

Anonym sa...
10 oktober 2009 15:32  

Wisman, jag tar med stort intresse del av Din blogg och alla kommentarer. Dock vill jag komma med några allmäna synpunkter till Dig och alla andra aktiva här på forumet. Jag är sedan ett antal år en som "sitter på läktaren" efter cirka trettio anställningsår som officer inom försvarsmakten och därefter några år inom annan stalig verksamhet. Nu till synpunkterna:

- eftersom väl bloggen är avsedd att skapa en opinion för försvarsmakten i samhället och inför våra politiker, så är det synd, att så mycket energi ägnas åt att försvara sin egen organisationsruta och att racka ner på andra delar inom försvaret

- begränsa antalet förkortningar i texten, alternativ förklara vad de betyder. Detta gäller främst kommentarerna, ursprungsmaterialet (Wisemans skrivningar) är ofta tydliga. Detta är viktigt, om de som inte kan räknas som "närmast sörjande", skall kunna förstå innehållet.

Om vi/ni tänker på ovanstående tror jag att fler utomstående skulle få större utbyte av detta utmärkta forum och det är väl det alla vill: Skapa opinion och få stopp på de fullständiga galenskaper som få tycks råda inom
dagems försvarsmakt.

Reinman

Wiseman sa...
10 oktober 2009 15:37  

Reinman: Jag försöker verkligen avhålla mig från att racka ner på olika delar av Försvaret och inte framhålla vissa delar på andras bekostnad och jag hoppas att det framgår.

Anonym sa...
10 oktober 2009 15:45  

Weisman
Sorry, det var inte min avsikt att Du skulle känna Dig träffad. Det är i kommentarerna som revirtänkandet florerar.

Reinman

Wiseman sa...
10 oktober 2009 15:46  

Reinman: Tack, då är jag med.

Messerschmitt sa...
10 oktober 2009 16:00  

Vore det inte bättre att ge Nobels Fredspris till Tolgfors istället. Han har ju vidtagit nedrustningsåtgärder som heter duga och tagit rejäl sats inför framtida neddragningar. Varför inte låta Göran Persson vara med och dela på priset?

Eller kanske borde PRIO fått priset? Administration istället för övningar. Det kanske är bättre att officerare och anställda soldater och sjömän arbetstidsplanerar och arbets- och tidsredovisar sig själva samt bedömer och registrerar varandras värdegrundsrelaterade åsikter (så slipper SÄPO, som ju dessutom är förbjudna att ha åsiktsregister).

Jävla tur att inte kinesen Hua Jia fick priset. Det hade ju satt press på kineserna och revalverat det immateriella värdet av Fredspriset. Tack Norge för det.

Kanske borde Obama fått Litteraturpriset istället, med tanke på hans bidrag till ämnet Tom Retorik. Kanske kunde han delat priset med Tolgfors.

Vem vet vad? sa...
10 oktober 2009 18:17  

@Reinman

Jag håller fullständigt med dig om att vissa kommentarer innehåller märkliga oförklarade förkortningar och begrepp. Det är ibland svårt att följa resonemangen, även för en som fortfarande är aktiv.

Däremot känner jag inte igen att skribenterna försvarar sina egna organisationsrutor. Wisemans blogg är det bästa (nästan ända) stället där man kan få bra och underbyggd information från FM olika organisationsdelar.

Wiseman lägger ut frågor inom vilka hon själv har sakkunskap och som hon själv behärskar. Vi andra fyller på, korrigerar eller bidrar med kunskaper från våra respektive områden. Helheten blir superb. Kanske finns det någon enstaka revirpinkare bland kommentörerna men det är undantag.

Wisemans blogg är inte ett komplement till FM egen informationsverksamhet utan uppfattas nog av de flesta som ´istället för´.

FM info-verksamhet är så tendensiös och osaklig att de flesta jag pratat med har tröttnat på att ta del. Läser du Försvarets Forum så förstår du vad jag menar.

Med dina 30 år i bolaget finns det stort värde i att du deltar i debatten. Det kommer strax att bli ont om folk som minns hur det var när verksamheten fungerade i FM och som vet varför det fungerade.

Anonym sa...
11 oktober 2009 00:43  

Anonym 20:10 ISAF,

Försvarets uppgift ät att försvara Sverige. Vilket hörs på namnet. Afghanistaninsatsen är ett sätt att göra amerikanerna glada, plus att ge våra soldater skarp erfarenhet. Själva slutresultatet har noll relevans för Sveriges säkerhet.

Gripen stärker i alla fall Sveriges säkerhet.

/Starvid, som inte har någon som helst kontakt med Flygvapnet.

Ndorop sa...
11 oktober 2009 10:14  

Starvid, du har en förenklad syn på säkerhet. Krig föder krig. Vi är för svaga att ensamma stå emot ett stormaktsangrepp - du minns säkert marginaldoktrinen. Vi behöver respekt för s.k. internationell rätt och solidaritet i världen. Sättet att fostra detta är att själva ställa upp, som i Afghanistan.

Ja, det ger skarp erfarenhet och goodwill (vi kan behöva båda om det skorpar till), men det stödjer även FN-systemet.

Är det värt det, eller ska vi låta utrustningen stå och damma i förråd och syssla med Håll-Tiden-Gående-verksamhet, medan vi fantiserar ihop hur det skulle fungera i strid? Är inte det här det bästa vi kan göra under tiden?

(Med kopplingar till Utlandsstyrkan.)

Unknown sa...
11 oktober 2009 12:09  

Kan rekomendera ett besök på SvD:s ledarblogg http://blogg.svd.se/ledarbloggen
dessutom så tar Expressens Anna Dahlberg upp det som hon kallar "gökungar" i försvaret på expressens ledarsida.

Wiseman sa...
11 oktober 2009 12:24  

Blizzard: Jag läste det i morse och hoppas fortfarande att jag ska få lite tid att ägna åt saken i eftermiddag.

Anonym sa...
11 oktober 2009 17:21  

Vem vet vad?

Wiseman - hon !?!

Vad jag menar med revirtänkande är främst, att vi genom dessa argumenteringar kanske skrämmer bort läsare och debattörer som inte tillhör "firman". Det viktigaste torde vara att skapa intresse för, och underlag för en debatt, även utanför den inre kretsen, vilket i förlängningen förhoppningsvis kan påverka ledningen och våra politiska belsutsfattare, men f-n tro´t.

Reinman

uppgiven sa...
11 oktober 2009 17:37  

Ndorop:

Är verkligen alternativet till Utlandsstyrkan att "låta utrustningen stå och damma i förråd och syssla med Håll-Tiden-Gående-verksamhet, medan vi fantiserar ihop hur det skulle fungera i strid?"

Och vilken erfarenhet skaffar vi oss egentligen "där ute"? Det är knappast mekaniserad strid och manövrerande med större förband som vi blir bra på där...

Tolka nu inte detta som att jag är emot svenskt deltagande i internationell verksamhet, för det är jag inte. Men jag anser att det måste finnas både-och, inte antingen-eller som debatten ofta landar i. Risken nu är att vi håller på att få en försvarsmakt där stora delar av officerskåren är jätteduktig på småskalig verksamhet, men inte har en susning om hur man gör när det handlar om brigader istället för enstaka MOT.

Ndorop sa...
11 oktober 2009 21:59  

Nej MagnusB, jag blev provocerad och svarade med samma grad av förenkling. Du har rätt i att vi inte får övning i manövrering i större enheter än bataljon i utlandsstyrkan. Det som bekymrar mig, kan möjligen kallas föraktet för andras erfarenhet.

På den Gamla Onda tiden, var vår krigsförbandsplanläggning omfattande, men grundad i långvarig erfarenhet och regelbunden övning. Jag skulle kalla det robust.

Några exempel på hur verklighetsfrämmande några beredskapsförband planerat, gör mig orolig. (Jag har visserligen bara ingått i ett, men sett ett par till från utsidan.) Jag har sett det hittas lösningar på problem ingen visste fanns, och där nya byggts in i oförstånd. Där finns också kompetens och erfarenhet, men den tycks ha svårt att få gehör. På samma sätt finns verklighetsfrämmande planeringsbrister i territorialförsvaret t.ex. att Visby efter tio års provturer ännu saknar offensiv beväpning, nedläggningarna av flygvapnets bergrum o.s.v.

Jag vet inte vad det kommer sig av, vissa hävdar att skattemyndighetens pendlingsregler som begränsat karriärstegen till två år gör att officerare i karriären inte hinner lära sig yrket. Man kan också peka på att vi inte haft råd att rep-öva. Möjligen ligger en del av förklaringen till hur vi upplöst förbanden som varit insatta och med dem det organisatoriska minnet för de komplexa processerna, medan utbildningsförbanden genom sin fasta organisation behållt sin makt. (Jag skulle vilja lägga ned alla utbildningsregementen istället för Utlandsstyrkan.)

Jag vet inte, men utlandstjänst innebär en "reality check" och ett fokus som jag tror har gynnat arméns (och Amf:s)utveckling, liksom andra skarpa insatser i flyget och flottan, men det finns många regementskramare som vill värna om sin utbildningsplattform och hur man gör utbildningen rationell.

Jag håller med dig MagnusB, vi behöver både ock. Jag tycker att vi ska fokusera på uppgifterna, skaffa den personal och utrustning som behövs för det, öva och genomföra insatser med dessa resurser. Men utan varken eller, barkar det åt skogen.

uppgiven sa...
11 oktober 2009 22:31  

Ndorop:

Det låter som att vi är överens då :-)

"Allt för krigsförbanden" hette det på 90-talet. Undrar vad som hände...

Anonym sa...
16 oktober 2009 21:14  

неприлично обзываться. расизм.
вот пожалуюсь в ваш гитлерюгенд.

Wiseman sa...
16 oktober 2009 22:17  

Hittade du något annat kul när du sökte på "ryska björnen" på Google?

Mattias sa...
29 november 2009 12:51  

Tillse att huvudstaden har ett flygförsvar. Återupprätta F-16 i Uppsala. Läs mer: http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=988110,00.html

J.K Nilsson sa...
29 november 2009 16:51  

Lönnebo är okunnig, jag tvivlar på att Ärna får koncession att flyga med fyra tunga divisioner. Ärna har dessutom lite trångt om luftrumet så att föreslå att Ronneby och Kallax skulle behållas för övnings och beredskapsändamål är lite märkligt. Anledningen till att avveckla Ärna är ju att spara pengar, spara pengar gör vi inte genom att flytta divisioner och behålla landningsplatser. Den billigaste lösningen för jaktförsvar i mälardalen är förmodligen den som förligger just nu.

Att det annars finns poänger med Ärna såsom möjligheter att ställa flygplan splitterskyddade och spridda på flygplatsen, både i jordkulor och berghangar, är en annan sak. Men då talar vi om att renovera hangarer, berghangarer och jordkulor till standard för att ta emot JAS. Det skall rekryteras markpersonal, m.m. Några pengar kommer inte att sparas.

J.K Nilsson

uppgiven sa...
29 november 2009 17:46  

Ja, nog osar det lokalpatriotism om den artikeln. Konstigt vore väl annars med tanke på vilken tidning den står i.

Däremot finns det goda skäl att behålla Ärnabasen. Just nu finns det också personal på plats som kan klargöra Gripen (Sk 60 får de ju inte röra längre) men de lär försvinna i närtid nu när nedläggningsbeskedet har kommit.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade