Störtspiralen inledd

Första steget i en störtspiral som inte kommer att kunna hävas har nu inletts då försvarsministern på sin blogg bekräftar att steg 1 för GLC/NOC står fast, vilket i klartext betyder att stridsledniningscentralen i Hästveda läggs ner, tillsammans med ett par sjöbevakningscentraler.

Läget inom STRIL har redan bedömts som mycket nära katastrofalt av utomstående bedömare med avseende på arbetsmiljö och i förlängningen också flygsäkerheten. Personalen i Hästveda har sedan tidigare deklarerat att man är mycket ointresserad av att flytta till Enköping. För övriga stridsledningscentraler i landet kommer trenden att söka civila tjänster att förstärkas i och med detta besluts fastställande.

Redan idag finns en enorm personalbrist inom stridsledningsskrået där avgångarna redan innan Hästvedabeslutet överstiger tillförseln. Hela stridslednings- och luftbevakningssystemet håller på att implodera.


Reaktionskedjan blir:
Ingen stridsledning och luftbevakning = ingen möjlighet att öva, genomföra eller samordna insatser med stridsflyg = inget luftförsvar. (översatt för bröder och systrar i grönt skulle det motsvara att man på bataljon helt plötsligt blev utan eldledare för indirekt eld och utan BatL)

Nästa stöttepelare i det flygande luftförsvaret att försvinna blir basbataljonerna, vars centralisering det tas beslut om under vecka 45. Resultatet blir detsamma som ovan. Utan baseringsmöjligheter, inget luftförsvar (och i armétermer motsvarar det att alla tolo-omgångar i landet centraliserats till en Volvo 245 på Södermalm).


Gick det avsiktligt snett för Försvarsmakten, eller blev det bara så här?

Mycket talande för personalens tro på framtiden är att om man klickar på Creeper i högerspalten, ser man att sidan vakanser.se är en av försvarsmaktspersonalens mest välbesökta, utöver WW och Chefsingenjören. Det måste kännas bra inför införandet av insatsorganisation 2014
. Råttorna flyr det sjunkande skeppet brukar man säga, men i det här fallet är det kapten, styrman och i stort sett hela besättningen utom en och annan uppassare.

(Den med insikt får gärna komplettera med situationen inom sjöbevakningscentralerna!)

19 kommentarer:

Zoltan sa...
8 oktober 2009 05:44  

Nu kan inget längre stoppa raset inom strilsystemet. Stort tack från GRU till Tolgfors för väl genomfört arbete i fredens tjänst.
http://tolgfors.wordpress.com/2009/10/07/regleringsbrevsforandring-om-gemensam-lagescentral-glcnoc/

Anonym sa...
8 oktober 2009 07:25  

Lägg sedan till att när ÖB kommer tvångsdegradera stora delar av officerskåren till underofficerare inom kort kommer nog en och en annan som såg sig som officer och inget annat att fundera på andra sysselsättningar. Tyvärr är väl det något som försvarsledningen tycker är lika bra. Erfarenhet och kompetens kommer sannolikt inte värderas. Endast de nya OP-TA eleverna kommer vara helt fredade (vilka ej ens är ute på förbanden än). Städa ut det gamla - in med det nya tycks vara parollen!! En hel del karriärvägar för fortfarande ganska unga officerare som gått det näst senaste utbildningssystemet kommer då att stängas tvärt. Att facket inte reagerat preventivt i denna fråga förvånar väl ingen. Detta blir nog inte ett svårt beslut för ÖB med ledningen att ta då det inte blir generalerna som får gå från OF2 till OR6...

/Kaptenseleven

Anonym sa...
8 oktober 2009 14:18  

Jättekul, verkligen. Vad roligt att Försvarsministern tar ett bra beslut.
( Detta var ironi, för er som inte har upplevt -90 talet)
Känns så där att arbeta i Hästveda idag...
Man kan tydligt se sin framtid i försvaret, ryktet säger nämligen att HKV har stoppat alla transporter (byte av tillsvidare placering)mellan förbanden, berget läggs ner och alla sägs upp.
Då blir det lite mindre folk som behöver sägas upp 2012.
Ni får ursäkta det flummiga inlägget då författaren känner att han befinner sig i excess nu.

Messerschmitt sa...
8 oktober 2009 17:21  

Marinens Organisation Förklarad

Wiseman, du skriver i inlägget ”Efter valet fortsätter vansinnet för försvaret”, att i morgon kanske det bara återstår två flygflottiljer, en marinbas och ca fem regementen.

Gud förbjude att det blir så. Men skälet till detta inlägg är att räta ut oklarheter kring begreppet marinbas.

Det förband som skapades 2005, för att härbärgera diverse DUC:ar som inte kunde sorteras in under marina skolor eller stridande marinförband, gavs olyckligtvis namnet Marinbasen (i singularis). Namnet leder tankarna till en plats men egentligen så bedrivs Marinbasens verksamhet över stora delar av riket. På samma sätt som FMLOG eller FMTM inte är platser utan förband, så är Marinbasen ett förband inom marinen med utspridd verksamhet.

Marinen är i huvudsak baserad inom två garnisoner, nämligen Haninge garnison och Karlskrona garnison.

I Haninge garnison finns Amfibieregementet och 4.sjöstridsflottiljen och delar av Marinbasen.

I Karlskrona finns 1.ubåtsflottiljen, 3.sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan (SSS) samt Marinbasen (stabsdelen). Flottiljerna och skolan är således inte en del av Marinbasen.

En smärre del av Amfibieregementet finns i Göteborg och även delar av 4.sjöstidsflottiljen finns på västkusten.

Av ovanstående förband är Amfibieregementet och de tre sjögående flottiljerna insatsförband.

Av Marinbasens DUC:ar är två insatsförband, nämligen Marin basbataljon och Sjöinfobataljonen.

Någon helikopterorganisation finns, som du vet, inte kvar i Marinen, men jag förutsätter att det stridsstödsfartyg som är inrullat i planerna tilldelas hkp med marina uppgifter. Vår bästa hkp-plattform i nuläget är ubåtsräddningsfartyget Belos. Som det ser ut just nu, så kommer stridsstödfartyget att basera inom Haninge garnison.

HV-förband är inte medräknade i denna organisationsbeskrivning, men sådana återfinns organisatoriskt under Amfibieregementet och Marinbasen.

Den förbandsslakt du förutser – om den blir av – kommer att slå mot marinens flottiljer eller regementet eller marinbasen eller delar av dessa. Kvar blir hur som helst inte ”en marinbas”.

Begreppet Marinbasen sammanblandas nog med begreppen Marina bas- eller baseringsområden – O eller T, jmf eng Naval Base.

Själv har jag genom åren tröstat mig med att i de andra vapenslagen - där du Messerschmitt – där fungerar det nog bra. Den vanföreställningen försvann när jag började följa din blogg. Numera känner jag mig olyckligare än förr och dessutom är din blogg vanebildande, så nu är jag en bloggberoende internetmissbrukare. Tack för det, Wiseman:-)

Wiseman sa...
8 oktober 2009 18:11  

Messerschmitt: Tack för det fina berömmet och framförallt, tack för ditt klarläggande om den marina organisationen.

HV talas det tyst om och HV förtjänar egentligen ett eget inlägg. Liksom vi en gång fann det mycket märkligt att stora delar av Sverige skulle stå utan reguljär militär närvaro, får vi nu snart åter anledning att förundras, men den här gången över att stora delar av landet också kommer att sakna HV-representation. Det framtida Försvaret kommer verkligen att vara folkförankrat...

Tokmoderaten sa...
8 oktober 2009 18:29  

Ni som är kvar under fanan, funderar ni aldrig på en militärkupp?

Medelåldersmannen sa...
8 oktober 2009 18:50  

Så har det då till sist en situation skapats där inledande åtgärder resulterar i att möjliga fortsatta handlingsalternativ starkt begränsas.
I och med beslutet att det s.k. ”Steg 1” som enligt högt ärade försvarsministern ”är myndighetens ansvar att besluta om” blir effekten att myndigheten kommer att kunna agera på ett sådant sätt att de folkvaldas möjlighet till flera alternativ inför beslut om ”Steg 2” i praktiken suddas ut!
Det riktigt stiliga i denna konstruktion är att, när väl röken och dammet lagt sig och systemkollapsen kallt grinar oss i ansiktet, kommer ansvariga för respektive ”Steg 1” och ”Steg 2” kunna hävda att just det egna beslutet varit det rätta men att allt omintetgjorts av den andres steg och att allt varit utanför den egna kontrollen!

Än en gång verkar det som om vi har lyckats att skapa en situation där ingen kan beslås med att göra fel, men att slutresultatet lik förbannat hamnade i byxan!

Aningen förvånande är högt ärade försvarsministerns lite försiktiga antagande om vad kalaset kommer att kosta när han säger: ”Förmodligen ger steg två i vart fall de inledande åren högre kostnader, vilket möjligen skulle kunna balanseras av ökad förmåga till gemensam lägesbild.” Oroligt frågar man sig om högt ärade försvarsministern inte fått ta del av den utredning som gjorts avseende kostnad/nytta med GLC/NOC införande och där den ekonomiska analysen och slutsatsen kom att sekretessbeläggas?

Bengtson sa...
8 oktober 2009 18:52  

Det har kanske nämnts förut i Din blogg, men kan nämnas igen som kommentar till "Zoltan": Boken "Anfall mot Sverige" (Sune Andersson, Atlantis förlag 1987), visserligen skriven under det kalla kriget då vi fortfarande hade Sovjetunionen i vårt närområde, beskriver ett scenario där det svenska försvaret "imploderar" på grund av en fiendes långsiktiga påverkan på svenska myndigheter i allmänhet och på Försvarsmakten i synnerhet. Boken kan vara läsvärd i dessa störtspiralens dagar, om inte annat så för underhållningsvärdet...

Anonym sa...
8 oktober 2009 19:26  

KAN inte låta bli att tycka att helikopterverksamheten på F17 tillför övriga helikopterflottiljen begränsat stöd!!!

Sluta sjåpa, börja leverera!!!!

Ytb

Anonym sa...
8 oktober 2009 19:33  

Kära WW!
Armén har redan inget BatL eftersom SLB har medvetet bromsats in. Någon förmåga till indirekt eld återfinns inte eftersom 12 cm GRK försvinner, däremot finns det gott om utrustning för eldledarna! Så det är nu flygvapnets tur att få känns på den sura medicinen och detta gör ont i mig.

// MsC

Wiseman sa...
8 oktober 2009 19:58  

MsC: Det var illa... Mina gamla tolvor... Jag visste att så var fallet, men ett BatL måste väl ändå finnas kvar eller ska allt skötas med ordonnans i väntan på SLB?

Armén får trösta sig att allt kommer att bli bättre med den gemensamma lägescentralen i Enköping. Att sedan beslutsfattarna ändå sitter kvar i Stockholm hör inte dit.

Gubbtjyven sa...
8 oktober 2009 20:03  

@Kaptenseleven,

Du förtjänar verkligen ett svar. Utan att veta något om dig, så förmodar jag att du är en av dem som FM behöver i framtiden. Alla kan ju inte vara pensionsmässiga eller nyanställda. Det ända jag kan säga till "tröst" är att många kommer att bli misshandlade på olika sätt i samband med det totala sammanbrottet. Ni unga förtjänar bättre. Wiseman, hjälp till här. En yngre kollega tränger ett svar.

Kn Drake sa...
8 oktober 2009 20:03  

Till // MsC

När du skriver att det är flygvapnets tur att smaka på den sura medicinen förstår jag inte riktigt vad du menar...
När jag började 1994 fanns det 18 divisioner, nu finns det 4.
Nya zeeland kommer närmare....

Wiseman sa...
8 oktober 2009 20:11  

Gubbtjyven, Kaptenseleven: Vad kan jag säga? Verkligheten/Framtiden är som Kaptenseleven beskriver och faktiskt ännu lite värre. Inom HKV har man idag ingen uppfattning överhuvudtaget om svensk arbetsrätt. En av de främsta idéerna om hur den nya insatsorganisationen ska besättas är att "kicka" alla officerare och låta dem söka sina jobb på nytt. Lycka till, säger jag. Hade det VARIT ett godkänt förfarande hade det använts av näringslivet om och om igen.

Jag har sagt det förut. De officerare Försvarsmakten tappar vid varje omställning är de som man verkligen skulle försöka behålla. Eftersom de i regel är de unga, mest försigkomna, mest intelligenta och initiativrika ser de inga problem med att söka en civil karriär istället och välkomnas med öppna armar av näringslivet.


Kn Drake: Jag tror MsC är ironisk...

Timur Lenk sa...
8 oktober 2009 20:25  

Kaptenseleven

När det gäller den så kallade omgaloneringen så kommer en olycka sällan ensam.
Ihärdiga rykten från "nära" källor gör gällande att du inte enbart kommer att berövas din nuvarande grad utan även din OF 2 lön som blir OR 6 lön, som är väsentligt lägre !!

Anonym sa...
8 oktober 2009 20:47  

jag är glad att jag valde ett års studier (specOff, eller underofficer som något nämnde. Skönt att någon nämner det vid sitt rätta namn), och inte tre år. Då kanske det snart hade varit förjäves.

Cynisk sa...
8 oktober 2009 22:43  

Inte ens FM vågar sänka en tillsvidareanställds lön. Löneutvecklingen kan (och kommer säkert att) bromsas men sänkning är inte genomförbart. Inte idag och inte i morgon.
Det florerar uppgifter i organisationen och de talar om bibehållen lön för de som byter eller tvingas byta till OR.

Inte ens kaptensaspiranten kan vara säker på att få vara kapten särskilt länge. Graden förvaltare ligger närmare till hands för denne.

Anonym sa...
9 oktober 2009 11:15  

Det är lätt att hamna i en cynisk spiral i dessa diskussioner. Dock tvingar den bistra verkligheten ner en i dessa mörka tankar. Det stora problemet är ju att ÖB/HKV i all sin visdom lägger ned enorma summor på extern info om det kommande försvaret men informerar noll internt om sina framtida ränker. De pratar om den goda arbetsplatsen/arbetsgivaren men blir förvånade när de klumpiga beslut de tar uppfattas som hån. De senaste besluten om t ex att skicka ut nya anställningsavtal med obligatorisk påskrift mitt i sommaren mm bekräftar bara bilden av en ledning med noll koppling till medarbetarnas vardag. Dessutom visar det på en tveksam människosyn. Ibland tycker jag på min kammare att det skulle vara skönt om det fick kännas lite i skinnet för dom på högsta nivån också - dvs att de blev ställda som ansvariga för sina klantigheter och hängdes ut och förnedrades en stund i media mm istället för att gömma sig i vardagsdräkt i HKVs anonyma korridorer. Det vill ju ingen bli så då kanske de skulle fundera en stund innan de tog sina mindre genomtänkta beslut. Nåväl - nu är det verklighet och då kan de fortsätta att planera systemkollapsen och ta enorma risker för framtiden utan att riskera ngt. Låt oss göra ett tankeexperiment där de officerare som inte kommer att få en officersbefattning i IO14 helt enkelt säger upp sig istället för att bli degraderade.. Då kommer underskottet på befäl (dvs underofficerare) bli så stort att försvarsmakten kollapsar. (Jag gissar väl att det finns endast 200-300 nya spec.off anställda hittills) Då skulle nog en och en annan väljare och politiker yrvaket vakna och undra vad som hände och vem som tagit beslutet. Allt detta eller till del riskerar man nu - frågan är om man i FM ledning spelar så högt eller helt enkelt inte är medveten vad man riskerar. Vilket som så är det skrämmande. Från en som var med när yop 03 -05 inte fick sin anställning efter fb04 så gäller det nog att mobilisera lite tryck mot FM ledning i media mm. Är det ngt en general är rädd för så är det att svettas i en morgonsoffa och möta en anställd det drabbar. Uppmanar er alla att kontakta lokal riksdagsman/ledarskribent/reporter för att öka trycket och frågorna om vad som händer till FM ledning. Jag tror på att utveckla dagens försvar - inte elda ner allt och sen bygga något futtigt av sotflagorna.


/Kaptenseleven

Sambandsadjutanten sa...
11 oktober 2009 19:20  

Det här är ytterst skrämmade, man skapar ett system som blir oerhört sårbart. Detta har världen utanför FM bittert erfarit i besparings och konsolideringsiverns namn utan att göra erforderliga riskanalyser.
Man får en s.k "Collapsed infrastructure". Visst funktionerna finns där, men är i praktiken oanvändbara om man inte sitter direkt på dom.
Men det är tur att FM flyttar ur sina bergrum så att den privata sektorn, som inser fördelen med skyddade anläggningar, kan ta över dom.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade