Har vinden vänt?

SvD:s ledarblogg fortsätter sin bevakning av GLC/NOC. Idag publicerar man ett PM från Flygvapeninspektören, där denne redogör för sin syn på konsekvenserna av ett införande av GLC/NOC i Enköping. Istället förespråkar FVI ett bibehållande av nuvarande system och plattformar samt införande av en gemensam lägescentral i Högkvarteret. Det ter sig ju rätt naturligt att den gemensamma lägescentralen med den gemensamma lägesbilden placeras där besluten ska fattas, till den lägsta kostnaden och med största möjliga utnyttjande av befintliga anläggningar och system och minsta möjliga friktioner för verksamheten.

Försvarsminister Sten Tolgfors har tidigare talat om att steg 1 (bl a nerläggning av stridsledningscentralen i Hästveda och flera sjöbevakningscentraler) och steg 2 i införandet av GLC/NOC (Enköping) inte hör ihop. Steg 1 har redan beslutats av Försvarsmakten och steg 2, anser försvarsministern att det är Regeringen och Riksdagens sak att besluta om, då man tidigare har kommenderat halt på NBF-projektet. Att försvarsministern verkar vara ensam om tolkningen att steg 1 och 2 inte hör ihop påpekar Allan Widman på sin blogg. Alla dokument som beskriver projektet GLC/NOC visar tydligt på hur stegen hänger ihop.

Man kan nu fundera på om vinden börjat vända för GLC/NOC. Frågan är om ärendet hade behandlats på samma sätt utan den uppmärksamhet SvD ägnat det? NBF samt viljan att införa GLC/NOC i Enköping har av somliga beskrivits som ett talande exempel på vad man kan åstadkomma med ett välsmort munläder och snitsiga powerpointpresentationer. Vissa har också jämställt det med Försvarsmaktens egen version av IT-bubblan och somliga drag påminner också på sätt och vis om Icon Medialab och Framfab när det begav sig. NBF dök ju mycket riktigt också upp som koncept när IT-bubblan var som hetast. Två miljarder kr senare och utan något som helst konkret resultat av NBF, borde det vara dags att inse att det är dags för Försvarsmakten att ta förlusten och gå vidare, istället för att som den enfaldige aktiespararen, följa kursraset ner i botten till konkursen, skrikandes hela vägen.

Konsekvenserna av att fortsätta in i ett GLC/NOC med samtidig flytt/nerläggning av befintliga system och verksamhet, med allt vad detta innebär i form av nybyggnationer, avvecklingskostnader, flyttkostnader, oprövad teknik, icke ackrediterade system och förluster av nyckelpersonal är nog inte långt ifrån en konkurs.

18 kommentarer:

Inom_bygget sa...
28 oktober 2009 19:51  

Tidigare fanns tre försvarsgrenar Flyget, Marinen, Armén, som vardera ansvarade för att vidmakthålla och utveckla sin förmåga i fråga om materiell och personella resurse. Inte alltid det klaffade när gemensamma gränsytor etc. men INGEN organisation, varken då eller nu, är problemfri när olika intressen ställs mot varandra.

Idag finns också något som heter LED (inom både Försvarsmakten och Försvaret Materiell Verk). Jag börjar mer vara av åsikten att denna LED är en parasit som har blivit ett självändamål med PowerPoint och konsulter som sin främsta vapendragare och det de levererar, ja just det PowerPoint, slide efter slide. LED skulle vara katalysatorn som förenar och integrerar vapengrenara. Behöver jag exemplifiera vad de gjort för (icke) nytta inom FM/FMV? Tror inte det!

Anonym sa...
28 oktober 2009 20:19  

Kan någon berätta för HKV/PROD att HKV byggnaden redan idag inrymmer en central för GLI. Uttrycket att se om sitt hus kan i detta fall ha en ganska kul innebörd. Dagens lektema: Hitta JOC:en. //Bob

Morgonsur sa...
28 oktober 2009 20:26  

Naturligtvis hänger steg 1 och 2 ihop. Men det kan förstås inte försvarsministern säga, eftersom vår grundlag ser ut som den gör.

Enligt 11 kap 7§ Regeringsformen är det förbjudet för ministern att lägga sig i Förvaltningsmyndighets beslut. Således kan inte Försvarsministern säga ett enda ord om offentligt om vad han anser om steg 1.

Vad man däremot som minister kan göra är att styra framtida beslut via regleringsbrev.

Att skriva in del 2 i regleringsbrevet är en så konkret missnöjesmarkering Försvarsministern överhuvudtaget kan ge om ett enskilt myndighetsbeslut utan att ägna sig åt ministerstyre.

Om ÖB och Försvarsmakten har svårt att tolka denna på departementsspråk närmast unikt övertydliga tillrättavisning kan jag tolka den åt dem:

På militärspråk betyder formuleringen i regleringsbrevet i klartext "AVBRYT! GÖR OM - GÖR RÄTT!"

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Johansson sa...
28 oktober 2009 21:17  

Intressant, mycket intressant.
Det ska bli ett sant nöje och se vem som får nytt jobb, C PROD LED eller FVI.
Ultimate fighting har i regel bara en vinnare....
Mitt eldunderstöd går till FVI!
Korea brukar vara en bra återhämtning för de som häver ur sig otidigheter. (CLLU)

Fights on!

Johansson, Ledsystoff FV

Jag går "all in" på FVI!

Anonym sa...
29 oktober 2009 05:45  

Det är måttligt intressant, men ibland en smula roande, att följa StriC-kramarnas allt högre tonläge när de försöker motverka StriC integrationen med andra system. Kommer osökt att tänka på det bibliska uttrycket "Den obotfärdiges förhinder".

Vad är så fel och så farligt med att ge soldater och sjömän bättre tillgång till information, så att de kan fatta bättre beslut?

Hittills har varken Wiseman, Widman eller någon annan i den här debatten lyckats förklara detta.

Däremot finns det stridsledare som inte vill flytta från Hästveda. Och så finns det en slipad FP-politiker som, i brist på politisk ledning från försvarsdepartementet, utnyttjar StriC-kramarna för att få genomslag i den försvarspolitiska debatten. Mycket skickligt...

Al

Zoltan sa...
29 oktober 2009 06:24  

Äntligen en general som tar ställning för det han tror på och är modig nog att stå för det offentligt. Lika förvånande är bloggvärldens lama reaktion på Silwers utspel. Är bloggvärlden bara ett forum för kvirr och gnäll, moderna tiders psykoterapi för rättshaverister? Silwer borde höjas till skyarna som den självklare ÖB-kandidat han är.

Morgonsur sa...
29 oktober 2009 13:20  

Al:

Jag tror ingen har något emot att integrera och sprida information och förmedla en gemensam lägesuppfattning.

Frågan är dock om det verkligen är nödvändigt att befinna sig i ett garage i Enköping för att vare sig bidra till, eller ta del av den?


/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
29 oktober 2009 16:31  

Sökte aktivt på Emil efter något som helst negativt eller kritiskt om FML, den nya "inriktningen" med GLC/NOC basbataljonflytt osv. Givetvis utan resultat. Det måste vara enormt frusterande för etablissemanget att denna totala tystnad utåt nu brustit. Dessutom av en General med konkreta förslag till lösningar utan kostnadsrusning och med bibehållen effekt. Tack Silwer!!!
Fruktar bara efterföljden, vem blir nästa FVI (och när...) och hur reagerar vi om (då) den enda som törs tala sanning i FML även han blir nedtryckt, undanskuffad?? Silwer visar på stor styrka genom att skaffa sig detaljkunskaper, konstruktivt och utan omskrivningar sakligt presentera dem och sedan stå för det han skrivit! Om man läst bilaga 2 till Prod remiss i GLC/NOC utredningen framgår att sjö och luftdeltagarna i arbetsgruppen har i princip samma inriktningar i sitt förslag, dessa har dock lyfts ut ur Remissen och kallats omogna och prematura av ProdLed (Per Nilsson??). General Silwer har med detta i mina (och många andras, antar jag) ögon gått från en något anonym men extremt analytisk man till den första General i nutid som törs bryta mönstret och säga vad han tycker,tänker utan tanke på att blidka "de andra". För mig är det en sådan som han jag vill följa i framtiden (om det trots allt finns en sådan..). Öb kanditat, javisst!

//Stril officer med förnyat förtroende.

Anonym sa...
29 oktober 2009 16:42  

Gud förbjude om Silwer blir ÖB, skall även Armen o Marinen åka JAS då eftersom hälften ab Silwers lön verkar komma från SAAB.

Unknown sa...
29 oktober 2009 17:07  

Al
Om du inte har förstått vad StriC vs GLC frågan handlar om så skulle jag inte skylla det på Wiseman eller Widman.
Det är många som inte förstår hur vårt Strilsystem fungerar, men tro mig det handlar inte om att till varje pris bevara något gammalt.

Det vi som kan vårt Strilsystem vill, är att StriC SKA integreras mot andra system.

Det vi är mot är att lägga ner det som fungerar och byta ut det mot något som expert efter expert dömmer ut som ett fantasiprojekt.

Dessutom så är inte StriC ett gammalt system, det är bara namnet och byggnaderna som är kvar sedan StriC infördes en gång i tiden.

The Mighty sa...
29 oktober 2009 17:11  

Håller med!
Ett stort fall framåt för FVI. Jag har tidigare tyckt att han uttryckt sig märkligt och förhastat i framförallt personalfrågor och ominriktning men i och med hans PM om flygstridsledning tr han fram sina bästa sidor: att tala tydligt så att alla förstår och att analysera problemet och ge förslag på lösningar. Det är synd att det inte förekommer någon offentlig debatt på generalsnivå fr det kan ju inte vara så att dom brasitter och är överense på FML....Oooops där finns ju inte flygvapnet ordentligt representerade (ja jag vet att det numera finns en!). Men det är väl kanske den svnska modellen likt regeringskansliet....en enad fron och alla är lika ansvarig och säger samma sak utåt! Men ÖB? nja inte bra för flygvapnet i alla fall, jag kommer i håg Wiktorins tid, då gick det inte bra för FV!

Morgonsur sa...
29 oktober 2009 17:32  

Mest intressant just nu är huruvida Försvarets ledning verkligen förstår den för mig och andra byråkratspråktalande fullständigt övertydliga passning om GCL/NOC som står i regleringsbrevet.

Förstår man inte den signalen och agerar i Försvarsledningen är det nog dags att de börjar se sig om efter en ny karriär när förordnandet går ut.

Jag hoppas och tror att man inser att klockan är slagen och kommer att hitta vägar att 'rätta till' även steg 1...

/Morgonsur

http://morgonsur.wordpress.com

Morgonsur sa...
29 oktober 2009 18:02  

Anonym 16:42

Det är inte så säkert att du behöver åka JAS.

Jag råkade träffa en herre ur SAABs ledning på en middag härförleden. Han sade att de faktiskt inte var så beroende av JAS längre, eftersom de tog in mer pengar på ledningssystem än på flygplan numera.

Vilkt i sig är ett intressant uttalande kopplat till Försvarets iver att utveckla sådana...

Anonym sa...
29 oktober 2009 18:32  

FVI Silwer borde som den kloka och analytiska man han är vara den främste företrädaren för FV i FM. Silwer inger förtroende, och visar med sin PM att han förstår sig på luftstridskrafterna. Det känns bra att veta att det är någon av herrarna generaler som inte är ryggradslös!
Förmodar att de inte är lika positiva tongångar hos FML, återstår att se hur de hanterar detta? Förmodligen gör man som vanligt och jagar syndabockar istället för att analysera var den riktiga boven i dramat sitter...
Förslaget från FVI ligger väl i linje med inriktningen från politikerna, undrar hur FML ska slingra sig ur de?
Hörde Salestrand prata under ett föredrag där han jämförde hur verkligheten såg ut på hans tid som CF4, VAKNA Salestrand, de har hänt lite sedan dess...
Kämpa på FVI Silwer, du har många som stödjer dig!
/Doris

Johansson sa...
29 oktober 2009 21:51  

@al
Om du läst FVI PM ser du att han vill skapa förutsättning för samordning, samverkan och samarbete mellan arenorna.
Inom FV finns inte kraften att motarbeta samarbete. Därför känns det som en befrielse när FVI står upp i tid tid av kaos.
Om SAAB sagt att de tjänar mer pengar på ledningssystem så kan det vara så.
Varför har SAAB 2 utvecklingsplattformar för ledningssystem, Järfälla (FV) och Uppsala (Marin). FM borde kunna kravställa att system ska vara kompatibla. Hade de varit intresserade av att samordna sig själva skulle de skapa något världsunikt. Det skulle vi inom FM kunnat dra nytta av.

Al "Bundy" se möjligheterna, inte begränsningarna. Det är därför vi deltar i detta forum!

Johansson, Ledsystoff FV

Wiseman sa...
29 oktober 2009 21:59  

Al: Vad är det som skulle hindra att soldater och sjömän får tillgång till information utifrån nuvarande system? Betydligt mindre än med det utopiska Enköpingsförslaget med teknik som ännu inte finns, en ackreditering som man låtsas som den inte behövs och en personal inte finns?

Humble sa...
30 oktober 2009 10:50  

Till alla:
Låt oss vara rädda om signaturen "Al"; för det första blir diskussionen lite roligare när inte all tycker likadant och för det andra så innebär Al:s ståndpunkt att GLC-förespråkarna fördubblas i ett nafs!

Även om jag tar kraftigt avstånd från C PROD LED:s uppfattningar (som jag anser vara substanslösa, amatörmässiga och förödande för både FM förmåga och ekonomi) så ser jag gärna att det är någon som håller med honom. Människan blir lätt dyster när man tvingas vandra i ensamhet...
När man är trygg i sig själv, vågar man också lita på andra. Förr eller senare kanske även PROD LED lyssnar på de sakkunniga inom FV, marinen, armén och FMV?

Torkel sa...
30 oktober 2009 11:32  

Humble, din empati är överväldigande sympatisk. Men samtidigt är det skrämmande att så många svenskar - både signaturen Al och C PROD LED - likt profeten vandrar i öknen år ut och år in utan varken mening eller mål. Vi lever ju faktisk i ett upplyst århundrade.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade