Öppet brev från Nedre Galärdäck

Med författarens tillstånd återpublicerar jag detta öppna brev som 2006 gick ut till personalen på HKV med mycket positiv respons som följd.

Hallå där !!!

Jag vägrar att gå in i väggen eller söka mig härifrån ........ och det bara för att det råder en stor obalans mellan resurs och arbetsuppgift inom HKV. Vi har minskat personalresursen och omorganiserat om ett antal gånger de senaste åren, men jag har inte upplevt några försök till att minska arbetsuppgiften.

Vi har troligen samma omfattande produktion som tidigare...... om den inte är större med tanke på den pågående reformtionen av FM. Nu sprids information om ev revideringar av organisationen och ev ytterligare personalminskningar. De är säkert nödvändiga och faktiskt fullt möjliga, men vad jag saknar är aktiva åtgärder för att minska arbetsbelastningen......... det måste gå!!!

Vi militärer är alla ledarskapsutbildade men inom HKV verkar vi tyvärr vara mästare på att bygga hinderbanor. Det är så många av oss upplever vägen mot målet...... dvs att skapa förband med ändamålsenlig materiel till utsatt tidpunkt.

Jag minns första gången jag stod inför "det irländska bordet" ....... det såg omöjligt ut...... men med tips och vägledning från en vältrimmad livgardist så gick det. Jag saknar gardistens inställning...... dvs hjälpen mot det gemensamma målet. Vi sätter upp många "irländska bord" i vårt arbete...... de flesta alldeles nödvändiga , men i stället för att bana väg mot målet så ägnar vi oss åt kontrollarbete och tidtagning. Många är rädda för att göra fel och bevakar sitt område utan att blicka mot horisonten...... mot målet.

Vår befälhavare har enligt uppgift sagt: "Materielförsörjning är en ständig utmaning. Insatsförsvaret ställer krav på en långt snabbare anpassning till förändrade krav än vi tidigare varit vana vid. Jag har stor förståelse för den kritik och otålighet som vi möter från vår utlandspersonal. Vi här hemma måste göra mycket mer för att bekämpa traditionell byråkratisk
tröghet. Insatsförsvarets krav på resultat måste genomsyra hela den reformerade Försvarsmakten."

Jag håller med honom, men hur tolkar vi hans budskap? Ska vi på nedre galärdäck runda hindret för att nå målet i tid.... dvs fuska? Tyvärr förekommer det nog alldeles för ofta, men vi borde tolka det som gardisten gjorde..... att hjälpa varandra...... samt att jobba hårt som vanligt...... men inte hårdare än att vi håller ut och når många framtida mål. Det känns som om många av oss på nedre galärdäck är trötta och ror i otakt......... och på övre galärdäck är de också mer än fullt upptagna......... och de på bryggan borde vara oroliga för att vi bara gör 2 knop. Med denna låga fart hoppas jag att de på bryggan håller ett stadigt grepp om rodret....... omvägar är demoraliserande! En av anledningarna till den låga farten är en i mina ögon alldeles för omfattande och tidsödande beslutsprocess!!!

Min uppfattning bygger jag på många års tjänst vid HKV och samtal med många rorsmän på både nedre och övre däck. Bryggan har jag ingen kontakt med, annat än via de överbelastade på övre däck. Man blir trött på att höra; "Det är för djävligt, men det går inte att göra någonting åt situationen i den här den här organisationen. Prioritera och gör det du hinner med, men någon borde göra något".

Jag tror dock att de har fel!!! Vi är alla medskyldiga till den höga arbetsbelastningen, men denne någon med nödvändig beslutsrätt borde finnas på bryggan. Vi kan naturligvis hoppas på god vind och gynsamma strömmar, men bättre vore om vi tog initiativet och gjorde något med kraft och beslutsamhet. Vi borde förenkla i alla processer, underlätta för varandra i tillståndsgivandet, låta många beslut tas på en lägre nivå och våga ta kalkylerade risker!!! Det måste gå att genomföra utan omfattande revideringsarbete. Det krävs bara normalt ledarskap.

Jag trivs på HKV..... med intressanta uppgifter, trevliga medarbetare och med ett friskvårdsprogram som är i världsklass....... men den totala arbetsinsatsen för att nå målet måste minska!!!

Jag har inte skrivit detta mail i uppviglande syfte utan för att åstadkomma en snar förändring...... för mig själv och för mina medarbetare på HKV. Vi behöver arbetsglädjen ....... den som kommer med automatik när man har något att hoppas på. Jag är medveten om det kontroversiella i att skicka detta mail, men jag hoppas på att "det är högt i tak" och det kan leda till en aktiv debatt med ett gott syfte. Är det "inte högt i tak" och jag blir förflyttad........ ja.... då kommer ju åtminstone min arbetssituation förändras ...........och jag har gjort ett försök.Responsen blev:

Vilken otrolig respons !!!

Det har snart gått en vecka sedan jag med rubr mail......"lyfte på locket" .......som någon uttryckte sig ......... och trots att vi befinner oss i semestertider så har otroligt många hört av sig....... från bryggan och nedåt.

Alla ...... utan undantag har reagerat positivt!!!

De som har hört av sig har "nickat med" i beskrivning av situationen...... många har dessutom bidragit med egna erfarenheter och förslag till förändringar. Den arbetsgrupp som arbetar med revidering av HKV 05 har också hört av sig och i en diskussion visat att de är lyhörda och har högt i tak. Glädjande !!!

Jag skriver detta mail av två skäl...... dels för att besvara de frågor (baserade på oro och nyfikenhet) många har ställt till mig "Vad har hänt? .......Vilken reaktion har du fått?"........ och dels för att förmedla den positiva känsla av ...... framtidstro...... som framförts av många....... i och med att vi tar i detta APT-ärende.

Jag kan härmed meddela de oroliga att jag inte blivit degraderad eller förflyttad...... (än?)....... och i övrigt bubblar ett engagemang och en optimism när vi tar i denna heta potatis.

Det är intressant att alla .......de som yttrat sig....... oavsett position är överens om att något måste göras. Om vi bara uttnyttjar optimismen, kraften och energin hos alla dessaförändringsbenägna medarbetare på ett strukturerat sätt....... så bör vi med kunna se fram emot förbättringar i närtid. Syftet är ju........ ett HKV som är lika effektivt och anpassningsbart som det insatsförsvar vi skapar........ samt en bättre arbetssitution.

Tyvärr blev det väl inte så mycket förändring. Folk går fortfarande in i väggen allt som oftast och jobbar 80-timmarsveckor och hinner ändå inte allt det som ska hinnas med.

15 kommentarer:

Anonym sa...
24 oktober 2009 13:10  

Är inte HKV på gång med en ny omorganisation under Gen Mats Engmans ledning?. Varför lär man sig aldrig något av sina misstag i HKV.

Är det inte dags att återgå till en organisation på tre täter, luft, sjö och mark och ta bort den vansinninga hybriden Ledning.

Det är dags att avveckla Ledningsinspektören och Prod Led!

Sune

chefsingenjören sa...
24 oktober 2009 14:05  

Tyvärr så har det på senare år blivit på mode att införa processtryrt arbetssätt. Tanken är god och det är lätt att motivera införandet. Men resultatet har blivit att vi är mer fokuserade på HUR vi gör saker än VAD vi producerar.

Gen Mj Staffan Näsström som var rådgivare åt GD på FMV gick ut till alla medarbetre på FMV och sade att processerna inte fick hindra vårat arbete utan att vi skulle tillåtas att "Gena i kurvorna". Efter mycket kritik från ledningen på FMV så kom det ut ett reviderat budskap från Staffan att nu skulle vi tillåtas att "Gena KONTROLLERAT genom kurvorna". Lysande!

Anonym sa...
24 oktober 2009 14:31  

Nyckelordet är LEDARSKAP !

Tyvärr är detta en bristvara i HKV. Det militära ledarskapet har "alltid" haft gott renommé. Så uppfattar jag att det fortfarande är "På trupp". I FM:s centrala ledning (HKV) är det dock f.n. alldeles för blekt & urvattnat.

En kollega gav detta ett namn för ett tag sedan - "Någon-Annan-Ismen". Det har vad avser ledarskap på högre nivå med åren blivit bättre att inte göra något alls än att göra lite fel. I de fall något "Modigt" skall beslutas så skall "alla" vara med i beslutet så att när RESULTAT skall effektueras och ANSVAR utövas så skall "alla" kunna peka på "Någon-Annan"....

Anonym sa...
24 oktober 2009 14:43  

En undring.

Ofta hör man att det finns för MYCKET folk i HKV. Samtidigt sägs det ofta att personalen i HKV går på knäna.

Den naturliga frågan blir då vad alla GÖR där, särskilt med tanke på att försvaret i stort sett är nerlagt?

Band sa...
24 oktober 2009 20:37  

Anonym #3 (varför signerar folk inte sina inlägg?)

Vi som jobbar i HKV skulle nog varken skriva under på att FM är nedlagd eller att vi är för många.

Vad som ständigt förbises i den (snart sagt obefintliga) offentliga debatten kring Försvaret och dess uppgifter är det faktum att vi visserligen har lagt ner en väldig massa förband och staber de senaste 20 åren men vår huvudsakliga uppgift kvarstår. Nämligen den att planera för, utbilda till och dagligen genomföra operationer.

Visst - förbandsmassan att beordra är försvinnande liten jämfört med den som jag mötte min första dag i försvaret i mitten på 1980-talet men detta lilla faktum har gått tämligen obemärkt förbi hos våra styrande herrar alldeles oaktat vilken politisk färg de har.

Det dagliga arbetet ute på de få regementen och flottiljer som finns kvar skiljer sig idag inte allt för mycket med hur det var för 20 år sedan. Detta förhållande gäller så länge man pratar om att utbilda och genomföra övning och insats. Jag väljer att bortse från Palasso, nedlagda förråd och annat reducerat stöd i just detta avseende. Jag vill hävda att fänrikens, löjtnantens och övriga truppbefäls vardag nu som då består i "oinsatta överordnade som allt för länge suttit bakom ett skrivbord och inte förstår den vilja som vi på trupp har att utbilda på bästa sätt till bästa möjliga resultat med resurser som är allt för snålt tilltagna vare sig det gäller tid, pengar eller personal".

Samtidigt har vi lagt ner alla de staber som tidigare fanns mellan dessa regementen och HKV. Borta är sedan många år bla Militärområdesstaberna, Försvarsområdesstaberna och Fördelningsstaberna som var HKV:s förlängda arm i det dagliga arbetet med att planera och genomföra dels den dagliga övervakningen av rikets territorium och dels den krigsplanläggnings som varit, är och alltid kommer vara central för all verksamhet som FM genomför.

Vi får alltid höra att "HKV är för stort" men vi som tydligen är för många ser inte var denna väldiga surplus av personal finns, inte heller märker vi av detta stora överskott av personal i vår daglig gärning med att planera Försvarets inriktning på 20 år sikt, omforma och utveckla Försvaret för de kommande tre åren materiellt, personellt och organisatoriskt, planera och genomföra utbildning och insatser, följa upp dessa och lämna adekvat stöd till dem.

Vad jag själv kan tycka är än värre är att inte heller vågar många av oss protestera och säga att detta till sanning upphöjda påstående är felaktigt. Ni som instämmer i kören till HKV:s reducering bör kanske överväga om inte budskapet istället ska vara: "Försvaret har för stora/felaktiga uppgifter." Eller kanske rent av några av er dristar sig till att utropa "Försvaret är för litet!"

/Band

Zoltan sa...
24 oktober 2009 21:41  

Lysande generaler är ett minne blott. Nu är det "det-är-inte-mitt-bord"-ledarskap som gäller. Dags att kalla in Sven-Olof Olsson under fanorna igen så det blir ordning och reda i Flygvapnets ledningslåda.

Anonym sa...
24 oktober 2009 22:13  

Ok, det låter i viss utsträckning som ett problem med micromanagement, om mellanledet har försvunnit ur beslutsordningen.

Jag undrade bara eftersom min egen erfarenhet är att när arbetssituationen blir ansträngd så prioriteras rutinmässigt pappersskyfflande eftersom det går att mäta och omtolka till resultat.

Dessutom brukar man höra att det är "stressigt" från de avdelningar där stolarna oftast gapar tomma, pga sjukfrånvaro, föräldraledighet, kafferast, evihetslånga internmöten och andra diffusa anledningar till att inte vara på plats.

Stofil sa...
24 oktober 2009 22:29  

Ja du Band, vad säger man?
Det är väl ändå inte vi ute på förband som skall säga det som du skriver i sista stycket? Det är väl ändå Ni, inne på HKV, som skulle behöva kurage att stå upp säga ifrån?
Förbanden gnäller säger du men vad kan det bero på? Jag brukar göra en liknelse; om mina barn är gnälliga och kinkiga så hjälper det inte att höja rösten och ryta åt dem, då börjar de bara gråta. Men om jag böjer mig ner och frågar dem vad som är fel och förklarar tålmodigt för dem så brukar kinket och gnällandet uphöra och de blir ganska harmoniska. Hur vore det om HKV prövade den metoden någon gång. Att faktiskt lyssna på gräsrötterna, så tror jag att ni skulle få en större förståelse för er verksamhet.

Kn Stofil

Daniel Eriksson sa...
24 oktober 2009 22:42  

Band

Jag skulle drista mig till att säga:

"FM har för stort huvud(FMV) men försök du att göra något utan armar(Militärområdesstaberna, Försvarsområdesstaberna och Fördelningsstaberna)!"

Johansson sa...
25 oktober 2009 00:51  

HKV är begåvade idioter.
Det finns läshuvud, dock har man spenderat för kort tid på "golvet".
OM man blir utbränd på HKV, sök hjälp!
Ni är lurade.
Ledarskap är att synas, när såg man HKV sist?
HKV har inget förtroende kapital kvar.
Analysera hur kostnadseffektivt HKV är kontra förband.
När man träffar HKV-people så förstår man hur långt från verkligheten de är eller tvärtom.
2014 kommer ca 3500 officerare rymmas inom ram + ca 4000 underofficerare.
Hur ska man omhänderta det?
HKV-torskar, släpp särintressen, agera eller gå!
Att trycka ut fredsadministrativa verktyg på förband är inget lederskap. Återta initiativet eller lägg ned allt.

Johansson, Ledsystoff FV

Anonym sa...
25 oktober 2009 01:58  

Att förvänta sig ett resuitat redan år 2009 av ett förslag framkastat 2006 och på det sättet, verkar att vara att ta i.
Det skulle förvåna mig om det ännu har lottats på någon handläggare.
Det är nog bara att försöka paddla på så gott det går.
Glöm inte att ta på flytvästen.
Det kan tyvärr vara så att det inte uppfattades som ett förslag och därmed handläggs det överhuvud taget inte.
Sådana processer finns nog inte framtagna.
Teaterdirektören.

Anonym sa...
25 oktober 2009 11:41  

HKV:s personal håller på att gå i väggen beror på bristande ledarskap i hela FM organisationen. Det finns inget arbetet som styr med uppdragstaktik och ansvar längre. Det är inte underligt att personalen på HKV går i väggen eftersom ledarskapet är som en vindflöjel för vilket håll den som skriker mest vinner. Exemepelvis så utvecklar vi arbete utan fungerande metodik. Det är bara att studera IO14 framtagande som sätter ramarna utan att fundera över effekten. Lätt hade varit att utveckla en subjektiv modell där varje typförbandsansvarig fick uppdrag att beskriva maxeffekten av vissa ramar och sedan effktreduceringen med reduceringen i resursena. Därefter så kan de som har uppdraget att skapa maxeffekt av resurserna möjlighet att skapa förband som ger så bra effekt som möjligt. Tänk vad enkelt kan bli om medarbetarna kliver av sina egna höga hästar och tänker på organisationen och stimuleras i den riktningen. /Observer.

Anonym sa...
25 oktober 2009 12:27  

Att Band

Du skriver "... krigsplanläggning som varit, är och alltid kommer att vara central verksamhet som FM genomför".

Enligt ledande politiker står vi ju inte inför något krig inom överskådlig framtid. Det vore intressant att veta vilket scenario som FM ser i framtiden och som är okänd för vår demokratiska elit (politikerna) och mot vilken planeringen sker?
Är det krigsplanläggning långtbortistan eller...? Den resurs som "hemmafronten" förfogar över möjliggör väl inte speciellt många alternativ vad avser planläggning?? Det är kanske denna diskrepans som gör att våra resurser inte anses vara tillräckliga?!

Reinman

Simplicio sa...
25 oktober 2009 14:21  

Chinateatern är en anrik evenemangslokal belägen vid Berzeli Park. Med sina 1250 sittplatser är den Stockholms näst största privatteater. Från scenen sprids normalt glädje i form av bl a teater, revy och musikal.

Vanligtvis välunderrättade källor gör gällande att chefen för försvarsmaktens högkvarter, genlt Jan Salestrand, abonnerat Chinateatern för att inom kort samla samtliga medarbetare –
både från högkvarteret på Lidingövägen och högkvarteret på Banérgatan – till personalinformation.

Även om Salestrand - genom att till uniform bära utmärkelser från såväl lottakåren som kvinnliga bilkåristerna och brukshundsklubben - visar prov på ett stillsamt men utvecklat sinne för humor finns mot bakgrund av Mats Engmans utredning av HKV organisation ingen större anledning att anta att det denna gång är fråga om någon särskilt munter tillställning.

Veckans tips till informationsdirektören blir; ta steget fullt ut, handla i C HKV anda, anlita nöjesgiganten 2Entertain för att på Berns arrangera en ROAST med ÖB och försvarsmaktsledningen. Mot bakgrund av bristande transparens i den pågående ominriktningsprocessen kan det ju rent av vara av betydande allmänintresse att få bevittna när insatsfundamentalismens chefsteologer ”hyllar” varandra enligt känd förebild… ;-)

Wiseman sa...
25 oktober 2009 14:26  

Simplicio: :D

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade