Vård, skola, omsorg – igen

Ursprungligen var avsikten att skriva det här inlägget tidigare i veckan men den tragiska nedskjutningen av Malaysian Airlines MH17 kom emellan och gjorde även att denna nyhet helt drunknade i mediaflödet.


I torsdags meddelades från Moskva att den ryska statsbudgeten för åren 2015-2017 nu lagts fast och man kan av detta konstatera att den massiva ryska upprustningen både fortsätter och accelererar, trots alla förhoppningar om motsatsen och trots att ekonomin börjat stagnera.

För ganska jämnt två år sedan skrev jag ett inlägg motsvarande det du nu läser, men utifrån den budget som då offentliggjorts. Då handlade det om att försvarsbudgeten för 2013-2015 fastställts. I denna budget ökades de ryska försvarsutgifterna med 25,8 % jämfört med 2012, vilket kompenserades med att man sänkte utgifterna för hälsovård, utbildning, kultur, socialpolitik och nationalekonomi. Detta var långt innan Ukrainakrisen och innan de händelser i Östersjön som innebar en ögonöppnare för många vad avser den ryska militära upprustningen. Fortfarande vid den här tiden kommenterade många bedömare i Sverige de ryska upprustningsplanerna som orealistiska och något Ryssland aldrig skulle kunna ha råd med.

Problemet man ofta omedvetet försätter sig i är att man utgår ifrån sin egen kulturella förförståelse och drar slutsatsen att andra agerar utifrån samma logik som man själv. För oss svenskar ter det sig helt ologiskt att agera på det sätt som den ryska regeringen gör och genomföra detta enorma upprustningsprogram. Man vill då hitta förklaringar som passar bättre in i den egna bilden, till exempel att det är något som främst är riktat åt ett annat håll, t.ex. Kina. ”Ryssland rustar från en låg nivå”, hette det när företrädare för regeringspartierna pratade försvarspolitik i Almedalen samma sommar som det förra inlägget skrev, och de ryska fartygen i Östersjöflottan omtalades av försvarsberedningens ordförande som rostiga skrothögar. Det var en sanning 15 år tidigare, men knappast 2012.


I torsdags kom dock ytterligare bekräftelser på att den ryska upprustningen fortsätter, helt enligt plan trots att den ryska ekonomin går knackigt. Det handlar helt enkelt om prioriteringar och trots att det för oss svenskar förefaller helt ologiskt, precis lika ologiskt som att idag få för sig att flytta gränser i Europa med militärmakt, så väljer Putin att fortsätta prioritera den militära upprustningen. Inte i den takt som ekonomin medger som i fallet med den svenska försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009, utan i den takt man tidigare bestämt.

Budgeten för perioden 2015-2017 som nu offentliggjorts innebär att de ryska försvarsutgifterna ökar ytterligare och det ordentligt. 2017 ska de ryska försvarsutgifterna utgöra 25 % av den ryska statsbudgeten, att jämföra dagens andel på 17,9 % (som jämförelse kan nämnas att den svenska försvarsbudgeten utgör 5,0 % av statsbudgeten för 2014). Hur ska då president Putin och premiärminister Medvedev finansiera denna ökning? Helt riktigt. Genom ytterligare reduktioner av de sociala utgifterna. Det bådar helt enkelt inte gott för det ryska samhällets utveckling på längre sikt, men likväl väljer man denna väg.

En lärdom det är hög tid att dra är att det Ryssland i doktriner och reformer sagt sig vilja åstadkomma har man också sett till att förverkliga – trots all skepsis i västvärlden och i Sverige. Det är därför hög tid att fundera över vad man föresatt sig inom andra områden.

Den övergripande frågan är fortsatt: till vad syftar den ryska upprustningen? Vad har man så bråttom till?Se gärna inläggsserien ”Strategiska Realiteter” från 2012 om bl.a. 2010 års ryska militärdoktrin och 2008 års strategi för Arktis. Vissa delar i inläggen har tyvärr besannats sedan de skrevs.

Det ska även understrykas att det alltid råder oklarheter vad som ingår i ryska försvarsekonomiska siffror. Exempelvis brukar den ryska försvarsbudgeten som andel av BNP redovisas exklusive inrikesministeriet trupper, gränstrupperna och andra paramilitära delar, vilket då adderar ytterligare ca 1 % av BNP.


Om den ryska försvarsbudgeten 2015-2017:25 kommentarer:

Anonym sa...
21 juli 2014 kl. 01:15  

Jag vill då påpeka för eventuella nymoderata läsare att sänkning av
utgifterna för hälsovård, utbildning, kultur, socialpolitik och nationalekonomi är att likna vid en stor nymoderat satsning.

"Inte i den takt som ekonomin medger som i fallet med den svenska försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009, utan i den takt man tidigare bestämt."

Här skulle vår förre Fömin ha uttryck sig fel, fel, och med ett spänstigt matematiskt exempel påvisat att Ryssland nedrustar från en låg nivå.
Vår nuvarande har givetvis ingen åsikt i denna fråga heller.

"Den övergripande frågan är fortsatt: till vad syftar den ryska upprustningen? Vad har man så bråttom till?"

Jag antar att detta var den fråga som debatterades mest under försvarsberedningens möten. Ordföranden for så ofta fram och tillbaka med sina frågor att några ansåg att hon borde få klippkort på resorna till Moskva.

Jag kan dock inte hitta några spår av frågan i den presenterade rapporten. Antar att svaren inte passade in i det förväntade resultatet eller så förstod man inte detta heller!

För er inom Alliansregeringen som anser att ni gjort och gör en historisk satsning på försvaret.
Vad kallar ni den Ryska upprustningen?

Avslutningsvis tror jag att den självutnämnde, moderna variant av Tsar "Putte den lille" står inför sitt svåraste vägval just nu. Kommer hans befolkning följa honom in i ett utanförskap från den civiliserade världen eller kommer de att protestera?

Teaterdirektören.

P.S. Nu hyllar flera av Alliansens företrädare det gamla (1970-tal)lvsystemet SA-11 Gadfly som avancerat trots att det fanns även på den mycket låga nivån?
Herr Bildt dristar sig till och med att omnämna det som bra mycket bättre än de vi har i det här landet:-)Var hamnar vi då i nivå?
Här har väl någon missat något:-)

P.S.2. Jag kan ha viss förståelse för att våra politiker inte förstår att Ryssland genomför det man sagt sig göra. Detta är inte den vanliga ordningen inom vårt system. Historiskt sett är ett vallöfte inte värt pappret det står på och ofta läggs det ner mer energi på att förklara bort löftet än att genomföra det.

P.S. Glöm inte bort att vi har världens modernaste flotta och där skjuter man ner anfallande plan med KSP58, helt enligt plan;-)

Trippel dundersuck!

Roger Klang sa...
21 juli 2014 kl. 06:21  

En anledning till att de har så bråttom kan vara att de vet att en krigsekonomi av sådana proportioner inte kan hålla i längden. De vill då använda sig av sin krigsmakt för att tillförskansa sig andra länders ekonomiska infrastruktur så att de kan upprätthålla sin egen befolknings relativa levnadsstandard, innan deras egen ekonomi kollapsar av tyngden. Det kallas att äta kakan och ha den kvar!

Roger Klang

Max Hanemann sa...
21 juli 2014 kl. 08:13  

Jag får - återigen - påminna om att Rysslands BNP år 2011 (enligt IMF:s statistik som bekräftas av andra källor) var lika stor som Italiens. Med tanke på att den ryska befolkningsmängden är ungefär tre gånger större kan man göra sig en föreställning om vilken nivå ryssen i gemen lever på. Mer än hälften av Rysslands BNP lär komma från exporten av gas och olja, vilket är ett mått på hur sårbart landet är både för fluktuationer i världsmarknadspriserna (som man inte kan kontrollera) och exportvolymen (som kunderna på litet sikt kan påverka genom att söka alternativa källor).

Man skulle tycka att USA och EU - med en BNP ungefär 17 gånger större än den ryska - borde vara beredda att acceptera de små ekonomiska uppoffringar som skulle krävas att sätta Putin på plats. Men det handlar ju - liksom i Sverige - om politiker med sin egen maktfixerade agenda ... :-(

Sten-Erik Björling sa...
21 juli 2014 kl. 09:27  

Roger Klang,

Du avser USA antar jag...

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
21 juli 2014 kl. 09:39  

Max Hanemann,

Den nu liggande ryska statsbudgeten utgår från ett oljepris på 93 dollar per fat i år och 95 under 2015-2016. För närvarande är oljepriset runt 107 dollar per fat och jag tror inte det varit under 100 senaste året.

Gustav sa...
21 juli 2014 kl. 09:47  

Återigen...

Det är väl ganska uppenbart varför det är så bråttom och vad som är målet för den Ryska utrikespolitiken

Målet är givetvis att inta den position på den utrikespolitiska arenan som ger Ryssland det mest fördelaktigaste läget

Om det hade varit möjligt hade säkert Ryssland siktat på att bli såväl den dominerande Ekonomiska supermakten som den dominerande Militära supermakten

Båda dessa positioner har ju USA innehaft under de senaste 50 åren

En grundläggande anledning till att USA kunnat befästa dessa positioner är att USD ($) varit världens dominerande reservvaluta

Anledningen till att Ryssland nu har så bråttom är att den utrikespolitiska arenan nu förändras snabbt (och Ryssland är givetvis en aktiv aktör i att detta sker)

USD position som dominerande reservvaluta är nu försvagad

Ryssland och Kina (och övriga BRIC-länder) verkar ha föresatt sig att etablera ett nytt finansiellt system där USD inte har någon dominerande position

Anledningen till att USA är den dominerande Militära supermakten är ju för att de har kunnat spendera så överlägset mycket pengar på sin militärmakt

Om nu Ryssland och Kina samarbetar för att se till att USD inte längre kommer att vara den dominerande reservvalutan – och är framgångsrika i detta – kommer USA:s ekonomi att försvagas rejält (många menar att det kommer att leda till en ”dollar-krasch”)

Om nu detta sker i närtid så kommer ju Kina att omgående inta positionen som den dominerande Ekonomiska supermakten och USA kommer att fä svårt att finansiera positionen som den dominerande Militära supermakten (och resten av väst-världen har ju redan problem med att finansiera de övriga försvarsmakter som ska utgöra NATO)

Då kommer Ryssland att ha ett utmärkt läge att kunna ”rusta ihjäl” USA och överta positionen som den dominerande Militära supermakten

Så för att summera:
Anledningen till att Ryssland nu har så bråttom och lägger så förhållandevis stor andel av statsbudgeten på sin militärmakt är sannolikt för att de ser en möjlighet att inom en snar framtid ha en helt annan utrikespolitisk arena där Kina är den dominerande Ekonomiska supermakten och Ryssland den dominerande Militära supermakten

När detta är uppnått kommer Putin sannolikt inte att har några problem med sitt förtroende på hemmaplan – avsett hur mycket han skurit i Vård, Skola och Omsorg...

Wiseman har så rätt – andra tänker inte nödvändigtvis på samma sätt som vi

Jag tror ärligt talat att det det är rätt få som resonerar på det sätt som vi i Sverige resonerar när det gäller utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik (och en hel del annat också)

Att förutsätta att alla andra resonerar som på samma sätt som en själv är väl en av anledningarna till att USA:s utrikespolitik inte varit så framgångsrik de senaste åren?

Om man lägger lite mer tid på att försöka förstå hur andra tänker och fungerar så kanske man har lättare att komma fram till hur man själv borde tänka och fungera...

Roger Klang sa...
21 juli 2014 kl. 09:52  

@Sten-Erik Björling:

USA charmar Västeuropa till att bli frivilliga undersåtar. Ryssland slår ned sina undersåtar.

Ag sa...
21 juli 2014 kl. 10:07  

Man kan inte erövra ett annans land numera. Vi är alla överens om det.
Men Krim blev ryskt !
Stor förvåning. Men då måste väl Ryssland vara nöjt? Östra Ukraina? Nej det är bara en del lokala Stalinromantiker!
Kramatorsk och Slavyansk åter erövrade av en återupprättad Ukrainsk armé. Då måste väl Ryssland inse att det är stopp?
Nej, in med nya vapen och soldater.
Varför?

Putin har suttit som KGB-tjänsteman i västra delarna av det forna Sovjetimperiet. I han och hans omgivning är den naturliga och rättvisa gränsen för Rysk makt densamma som Sovjets. Upprustning och utrikespolitik är i linje med detta.

För att stoppa detta måste Ryssland besegras militärt i Ukraina. Bara då kan Putin och hans grupp försvagas så att andra grupper kan ta över styret i Ryssland. I annat fall har vi ett ständigt expanderande Ryssland som förr eller senare orsakar en större katastrof.

Max Hanemann sa...
21 juli 2014 kl. 11:06  

Wiseman:
Bra och oroande påpekande - men det rubbar inte min tes om Rysslands potentiella utsatthet, även om man lagt in en säkerhetsmarginal i budgetkalkylen.

Vi kan nu notera hur Japan hämtar sig från "kärnkraftschocken" efter Fukushima och tillåter omstart av allt flera kärnkraftverk. Tänk om Tyskland, detta av jordbävningar och tsunamin drabbade land (sarkasm), också skulle omvärdera det motiverade i sin planerade kärnkraftavveckling och i stället satsa på att minska behovet av gasleveranser från Ryssland?

Anonym sa...
21 juli 2014 kl. 21:21  

Det positiva är att landet verkar göra Sovjetunionens misstag. Satsa på militären så övriga samhällsfunktioner faller.

Anonym sa...
22 juli 2014 kl. 12:50  

@Musslan

Nej det är inte positivt!

Hösten 1939 hade Hitler också kört Tysklands ekonomi i botten genom en enorm upprustning. Han hade då två alternativ - se "korthuset falla" inom kort, eller starta ett krig.
Han valde det senare. Vi får se vad Putin väljer...

Känns inte bra det här!

Max Hanemann sa...
22 juli 2014 kl. 14:58  

Sten-Erik:

Med Din kommentar om hur ett träffat plan beter sig blir Du tyvärr ett exempel på en person som inte vet att den ingenting vet.

Principerna för beteendet hos flygplan som träffats av vapen eller drabbats av katastrofala tekniska fel är något som är väl känt sedan mycket länge och där har ballistiken övervägande betydelse bara för mycket tunga och kompakta komponenter, vanligen motorerna. Beroende på om och hur flygplanet bryts sönder kommer delar av det att spridas över ett stort område, beroende på framför allt deras aerodynamiska egenskaper. Ofta bibehåller planen en viss kontrollerbarhet under kortare eller längre tid, och då kan piloten påverka vart även ett plan med utslagna motorer tar vägen. Har Du hört talas om glidflykt? Läs om t ex KAL007 eller UA232 om Du vill lära Dig!

Wiseman sa...
22 juli 2014 kl. 15:02  

Max Hanemann,

Missade du våren stora nyhet om att Ryssland nu tecknat ett 30-årigt avtal om gasleveranser till världens energihungrigaste land - Kina? Här har man alltså försäkrat sig om avsättning för sin produktion i 30 år framåt. Visserligen kommer inte all produktion att kunna ledas österut, men tillräckligt för att den ryska ekonomin inte ska vara alltför hotad.

Wiseman sa...
22 juli 2014 kl. 15:03  

Musslan,

Tror man på att alla stater har "graceful degradation" inbyggt så kan man vara trygg.

Sten-Erik Björling sa...
22 juli 2014 kl. 15:32  

Max,

Delar av planet var spritt över ca 10 km vilket tyder på att det splittrades på hög höjd. Tyder på att piloten knappast kan ha manövrerat särskilt mycket.

Dina kommentarer om min ev. kompetens tyder på att du inte är särskilt informerad - du bör agera enligt Richelius princip att man bör känna sin motståndare (innan man yttrar sig på det viset...).

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

Max Hanemann sa...
22 juli 2014 kl. 15:42  

Wiseman:

Vårens stora nyhet? Det trodde jag, med viss försening, var Din bloggs sju-årsjubileum! :-)

Visst skänker det ökad trygghet åt den ryska ekonomin, oss alla till skräck och varnagel, men frågan är hur mycket det kommer att öka den totala försäljningen.

Jag fasar för en svinkall vinter i Centraleuropa, där Krim-liknande uppror i Baltstaterna sammanfaller med "tekniska svårigheter" med gasleveranserna.

Roger Klang sa...
22 juli 2014 kl. 16:51  

@Sten-Erik Björling:

På grund av vissa delars aerodynamiska egenskaper så kan dessa delar spridas över stora ytor även vid en träff mot planet på relativt låg höjd. Det vet man. Dessutom så kan planet glidflyga någon sträcka vid en träff mot planet vilket ytterligare sprider vrakdelarna.

Mvh Roger Klang

Wiseman sa...
22 juli 2014 kl. 17:16  

Sten-Erik Björling,

Eftersom det underlättar om vi håller ihop kommentarerna om ett och samma ämne i en enda tråd (Max Hanemann) så har jag svarat i den andra tråden apropå den aerodynamiska diskussionen.

Max Hanemann sa...
22 juli 2014 kl. 17:44  

Wiseman:

"Eftersom det underlättar om vi håller ihop kommentarerna om ett och samma ämne i en enda tråd (Max Hanemann) så har jag svarat i den andra tråden apropå den aerodynamiska diskussionen."

Ursäkta om jag svarat på fel ställe! Inläggen är så mångfacetterade att de inte alltid entydigt faller under en ursprungsposts rubrik ... Hoppas Du har möjlighet att göra de omflyttningar och/eller samling under ny huvudrubrik som kan behövas.

Unknown sa...
23 juli 2014 kl. 13:33  

Jag tycker mig känna "Historiens vingslag", då jag betraktar det som nu sker. Under 30-talet var västmakterna väldigt undfallande för den tyska upprustningen. Väst har alltid trott att bra handel stoppar aggression. Om Hitler sa man att han i längden inte skulle ha råd med detta. Utan att Nazistaten skulle på ekonomisk grund fallera. Idag vet vi att Hitler hade en helt annan agenda. Som mer byggde på gamla tiders "rövarstråt". Ungefär som våra egna Vikingar. Ryssland anser sig förnedrat av Väst. Det gjorde Hitler med. Jag är orolig för vad som ska bli Rysslands nästa drag.
"Spela död hund"står inte på kartan. Det nya Ryssland slår tillbaka enl. Ru. Och det värsta är att ledningen verkar ha befolkningen bakom sig. Dom ser med förakt på vårt krämarsamhälle.
Otäckt!

Gustav sa...
23 juli 2014 kl. 17:28  

@ T Berkland
Är det deras förakt eller vårt krämarsamhälle du anser vara otäckt?

Anonym sa...
23 juli 2014 kl. 23:22  

Positivt var kanske fel ord, men om
Putin valt att utveckla landet i en riktning mot marknadsekonomi, demokrati och rättstat hade landet kunnat bli en
Ekonomisk stormakt. I mina ögon har han valt vägen mot bankrutt igen även om oljepriset hjälper honom ett tag.

Sommarfararen sa...
24 juli 2014 kl. 20:57  

Läs sista delen av denna Fox News analys - en ganska rejäl sågning av svensk försvarspolitik... http://www.foxnews.com/world/2014/03/21/ukraine-crisis-prompts-rethink-on-defense-spending-in-russia-european-neighbors/

Roger Klang sa...
25 juli 2014 kl. 00:16  

Detta är vad Obama nu säger offentligt om incidenten. Bra jobbat.

http://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/21/president-gives-update-situation-ukraine?utm_source=wethepeople&utm_medium=email&utm_content=ukraine-response

Unknown sa...
26 juli 2014 kl. 10:22  

Det handlar givetvis om Putins och Rysslands självkänsla. Att bygga en slags motvikt till västs grundläggande värderingar om demokrati folkrätt och mänskliga rättigheter. Stora delar av världen är i helt andra utvecklingsfaser med mer eller mindre despotiska ledningar. Kommer Putin att ses som en hjälte eller en outsider där ? Det förra kalla kriget utspelades tex som ett flertal reella krig i Afrika, Asien, Mellanöstern. Är vi där igen? Utrikespolitiken borde ta större plats i valrörelsen.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade