Yrkesarmén snart här

Enligt den säkra källan Aftonbladet har regeringen nu enats om att införa yrkesarmé och att detta kommer att offentliggöras i samband med höstbudgeten. (Svd, DN samma nyhet)

Jag är otroligt besviken på de nya moderaterna och deras försvars- säkerhetspolitik. Först dråpslaget med reduktionen av försvarsbudgeten som kommer att drabba vår förmåga att försvara landet. Därefter avskaffandet av värnplikten som grädde på moset. Erfarenheter från alla andra nationer visar att det är ytterst svårt till omöjligt att återinföra värnplikt. Ju mer värnplikten kommer att behövas, dvs ju värre kris det är, desto mindre motiverad kommer befolkningen att vara att göra värnplikt. Jämför USA och Vietnam, eller Ryssland och Tjetjenien. Det man dock kan invända mot den argumentationen är att inget av länderna var hotat. Alltså tror jag inte ett dugg på försvarsminister Odenbergs modell med återinförande av värnplikt i orostider.

Idag är USA:s krigsmakts personalförsörjning så ansträngd att man seriöst börjat diskutera att återinför värnplikt. Även Storbritannien upplever liknande svårigheter. Samtidigt ska vi i Sverige avskaffa värnplikten till förmån för ett yrkesförsvar. Jag har svårt att se hur det skulle bli effektivare ens ekonomiskt. Ingångslönerna för officerare är redan så låga att soldaternas löner måste läggas så lågt att så gott som bara personer utan minsta tanke på vidareutbildning kommer att ens fundera på att söka. Alternativet är att höja alla officerslöner. Det är bara att titta på försvarsbudgeten hur stor andel personalkostnader utgör redan idag. Övningar och liknande är en dvärg i jämförelse.

Här är ett utdrag från ett av mina tidigare inlägg om värnplikt kontra yrkesarmé:

"En svensk yrkesarmé kommer att ha extremt svårt att nå upp till den numerär som erfordras för att försvara vårt territorium. Med vår lilla folkmängd i förhållande till landet stora yta krävs det förmodligen en värnpliktsarmé. Dock skulle det inte vara omöjligt att komplettera den med en mindre kontraktsdel. Om USA med 300 milj har stora svårigheter att personalförsörja sin krigsmakt (1,4 milj) , hur ska vi då kunna sätta upp det hundratusental man som krävs att försvara Sverige om vi förlitar oss på en yrkesarmé?

Statistik för militär personal / befolkning / andel (Siffrorna tagna från Wikipedia)
USA 1,4 milj / 300 milj / 0,47 % (inkl reservister)
Storbritannien 430 000 / 60 milj / 0,72 % (inkl reservister)
Sverige 36 000 / 9 milj / 0,40 % (Enligt SvD:s uträkning FB 04 Försvarsmakten exkl HV = idag)
Sverige (100 000) / 9 milj / 1,11 % (som jämförelse)"

Lite roligt i allt det dystra är att sossarna sin vana trogen nu närmast hejar fram en yrkesarmé. Detta hade aldrig varit möjligt under en socialdemokratisk regeringsperiod, då värnplikten alltid varit en käpphäst för arbetarrörelsen. Minns Ådalen! Jag glömde ju förstås att socialdemokraterna nu mest stöder sig på bidragstagarrörelsen...

Intervjun med ÖB i TV 8

SvD har lagt ut intervjun med ÖB från igår på sin webb-tv. Min uppfattning är att ÖB skötte sig mycket bra liksom han gjort i tidigare intervjuer. För en gångs skull har vi återigen en ÖB som inte drar sig för att ta ställning, även om det inte precis är enligt regeringens linjer. Alltså totalt motsatsen till vår förre ÖB.

I inslaget visas en karta över våra (större) pågående internationella insatser - Kosovo 460 man, Afghanistan 311 man, Libanon 77 man och Bosnien 24 man. Detta är allt Försvarsmakten mäktar med nuförtiden. Visserligen blir det skillnad nästa år om NBG (2000 man) sätts in, men då kommer också i princip all verksamhet inom Försvaret hemma i Sverige att avstanna. Detta i en Försvarsmakt vars huvuduppgift idag är internationella insatser. Med detta sagt vill jag påminna om mitt inlägg från i juli där jag bl a skrev följande om BA 01 1993:

"Försvarsmaktens huvuduppgifter var vid detta tillfälle i princip samma som vid det senaste sekelskiftet - Försvar mot väpnat angrepp, hävda territoriell integritet, stöd till civila samhället och slutligen internationella insatser. Internationella insatser då med mycket, mycket små bokstäver... Ändå genomfördes BA 01 (och senare en rad andra bataljoner på Balkan) med bravur utan större påverkan på FM:s övriga verksamhet."

Låt oss hoppas att Ryssland beslutar sig för att svalka av sin utrikes- och säkerhetspolitik de närmaste 15 åren, men det är väl lika troligt som att Försvaret åter har brigadförband innan 2010.

Gamla moderaterna?

Enligt Rapport ska 2 mdr kr sparas direkt i materielbudgeten på inköp av materiel. Det innebär med stor sannolikhet att Marinen inte kommer att kunna anförskaffa nya ubåtar, att Flygvapnet blir utan ny radarjaktrobot och att Armén får se en minskning av antalet nya stridsfordon som köps in. Flera av de materielprojekt som kommer att komma i fråga för strykning är sådana som man tidigare hänvisat till när man minskat tidigare beställning. T ex den nya radarjaktroboten Meteor som varit anledningen till att man inte beställt fler än 100 av den äldre amerikanska AMRAAM i början av 90-talet.

Det tycks fortfarande helt ha gått politikerna förbi att nästan en tredjedel av Försvarets materielbudget går direkt i hyror för materiel och byggnader Försvaret redan köpt eller äger sedan tidigare.

Förbanden ska dessutom redan i år spara in 180 milj kr. Detta efter att FMLOG tror sig ha räknat fel på 100 milj kr i hyror. Det kommer att bli oerhört svårt att spara in denna summa eftersom halva året redan gått och de enda rörliga medel som egentligen existerar i budgetarna är de för övningar. Dessutom kom ett annat sparkrav redan i våras där ca 30 % av de rörliga medlen rök.

Det är inte utan att de nya moderaterna känns som ett nerköp jämfört med de gamla.

Svd: ÖB: Försvaret måste omvärderas

Läs mer på min blogg om Försvaret och försvarsbudgeten.

Äntligen!Jag förstår mig definitivt inte på regeringen Reinfeldt försvarspolitik. Däremot välkomnar jag beslutet att ge Forum för levande historia i uppgift att informera om kommunismen. Äntligen, säger jag.

Beslutet välkomnas dock inte av alla. Det som uppmärksammat är bibliotekarierna på Brännkyrka Gymnasiums bibliotek som vägrar att ta in skrifter från UOK, Upplysning om kommunismen. UOK ska minska kunskapsbristen hos svenska elever om kommunismens brott. Enligt en undersökning känner nämligen bara 10 % av de svenska eleverna till att det fanns något som hette Gulag.

Tyvärr har inte denna nyhet uppmärksammats på det sätt den borde. Tänk bara om ett skolbibliotek vägrat ta in böcker om Förintelsen. Försök förstå vilket rabalder detta skulle bli, även internationellt!

Enligt ryska beräkningar dog 32 milj människor endast i Sovjet av politiska repressalier. Bara i Ukraina under 30-talet lät Stalin mellan 6 och 8 milj människor dö i organiserad svält. Under VK 2 lät han deportera hela den tjetjenska befolkning till Kazakstan, varvid uppemot hälften dog innan de tilläts återvända (inte svårt att inse att många tjetjener har ett inbyggt hat mot ryssar). Uppemot 150 milj människor beräknas ha dött världen över till följd av kommunismens härjningar. Ändå springer dagligen folk runt i Sverige med Kubaflaggor och Hammaren och skäran på tröjor och knappar.

För er som inte sett det tidigare finns det i Sverige ett sällskap som kallar sig Svenska Stalinsällskapet. De har en egen hemsida där de skriver om den ”stenhårde hjälten” som de kallar honom. Jag tror inte ens någon skulle seriöst överväga idén att starta ett Hitlersällskap med tillhörande hemsida i Sverige. Stalinsällskapet publicerar bl a artiklar som ska ta död på ”myterna” om politiska fångar och mord i Sovjet och har till och med en mp3-fil med Knutna Nävars ”Sången om Stalin”. Det är nästan så jag vill kräkas, men det vore slöseri på en god middag. Man kan ju hoppas att allt bara är ett studentikost skämt.

Jag hoppas innerligt att UOK:s arbete kommer att vara framgångsrikt, även om jag liksom Kjell Albin Abrahamsson tycker illa om att staten lägger sig i vad man ska tycka.Länkar:


UOK - Upplysning om kommunismen

Kjell Albin Abrahamsson uppmärksammar bibliotekarierna i Brännkyrka Gymnasiums bibliotek

Grundarna av UOK bemöter kritik från nämnda bibliotekarier

En f d elev på Brännkyrka Gymnasium om biblioteket och dess bibliotekarier

En svart dag


Då var det klart. Regeringen har bestämt sig för att spara in den kommande sänkningen av inkomstskatten på Försvaret. Närmare bestämt materielbudgeten (eller materialbudgeten som Reinfeldt envisas med att kalla den). Materielbudgeten är för tillfället på drygt 17 miljarder kronor och har av många kritiserats för att vara oproportionerligt stor i förhållande till Försvarsmakten ringa storlek (no shit...) men även till försvarsbudgetens storlek.

Den tragiska sanningen är dock att stora delar av materielbudgeten inte går till just materiel till Försvaret. Även de gigantiska och totalt ofattbara och omotiverade hyrorna till Fortifikationsverket (som duktigt hyr ut Försvaret egna lokaler till Försvaret till marknadshyra) och FMLOG. Dessa pengar går sedan tillbaka till statskassan utan att komma Försvaret till del. Så lätt trollar man bort i stoleksordningen 5 mdr kr (ca en tredjedel av materielbudgen), varav en hel del försvinner på vägen i form av byråkrati (eller arbetsmarknadsstödjande åtgärder kan man ju också kalla det). Det senaste svarta hålet i Försvarets budget sägs vara orsakat av att FMLOG (som bl a hyr ut Försvarets egen materiel till Försvaret) bedömer att de har räknat fel på ca 100 milj kr i hyror för året. Självklart 100 milj kr för lite, som de nu ska ha in.... tror de... för beräkningen är inte så säker, men det tvingar ändå Försvaret att dra in på alla områden. För mig är det otroligt att det aldrig är några journalister som ifrågasätter detta oerhörda slöseri med skattebetalarnas pengar.

Med andra ord är det inte så svårt att spara 4 mdr kr på materielbudgeten. Det är bara att avskaffa systemet med interndebiteringar så var det löst.

Helst hade jag i detta inlägg också velat referera till debatten mellan Öv 1 Bo Henricsson och Peter Eriksson (mp) i dagens Nyhetsmorgon, men TV 4 har tyvärr inte lagt ut detta på nätet. Henricsson skötte sig i alla fall formidabelt. Peter Eriksson ansåg att det inte går att lära av sig av 1939. Det kommer aldrig mer att bli så, skrev han i sten. Låter misstänkt bekant argumenten 1925 som satte oss på pottkanten 1939...

Läs mer:
Svd
Försvarsmaktens årsredovisning 2006
Försvarsmaktens budgetunderlag 2008
Intressant är ju att läsa hur stor materielbudgeten är och vad den innehåller

Edit 19:40: Stort grattis till de två riksdagskvinnor i c resp fp som i Rapport 19:30 säger att det är viktigt att spara i materielanslaget. På frågan vad de vill spara på i materielanslaget vet de inte vad det innehåller, men eftersom det är så stort måste det gå att spara där. Mycket imponerande bakgrundskunskap. Politikerförakt någon? Tips från coachen... undvik att svara på frågor som ni inte har kunskap om, utan hänvisa till någon som kan. Ni som inte vet så mycket om Försvaret eller bryr er så mycket om det kan ju ändå börja fundera på hur era politikers kunskap är inom andra områden såsom klassikerna sjukvård, skola etc. I övrigt var Rapport 19:30 ganska intressant ang Försvaret. Slut edit

Edit 21:00
GP
mil.se

Edit 28/8
Mil.se om besparingar under 2007
Svd ÖB: Försvaret måste omvärderas

Mina övriga inlägg om Försvaret

Rätt, men farligt
Lars Vilks rondellhundar väcker mycket uppmärksamhet, men hittills inte lika mycket som de danska Muhammedteckningarna. Som vanligt i Sverige är det ingen som törs ställa ut Muhammed som rondellhund. Att man inte ska få skämta om religion är för mig helt främmande. Vad ska vi då med yttrandefrihet till?

Det som oroar mig är dock att en utställning av rondellhundarna kommer att höja risknivån för våra soldater i främst Afghanistan. Minns hur man försökte storma förläggningen i Meymaneh/Maimana i början av förra året pga den danska Muhammedteckningarna.

  • Protester i Örebro sedan Nerikes Allehanda publicerat en bild på Muhammed som rondellhund. Svd, DN
  • Germund har ägnat stora delar av sin blogg om rondellhundarna


  • DN - Svenskar bland de belägrade i Meymaneh. Tyvärr går inte filmen att se längre från DN:s länk men försök med denna istället. (Notera också svenskarnas totala avsaknad av ökenanpassad utrustning. Det bådar ju gott inför minskningen av materielbudgeten. Fortfarande saknar stora delar av NBG rätt utrustning för att klara sig inom de olika miljötyper som finns inom 800 mils radie från Bryssel)


Hammarslaget hänger i luften...

... för indrivandet av den sista spiken i Försvarets kista. Igår läckte det ut att Borgs utspel i somras om 4 mdrs bantning av Försvarets materielbudget snart är verklighet. Folkpartiet (Svds Michael Holmström är verkligen en mycket duktig försvars- och säkerhetspolitisk reporter) fruktar dock (liksom jag) att Försvaret då inte kommer att kunna klara av sina internationella åtaganden. En eventuell kommande insats i Tchad i vinter kommer säkerligen att innebära att allt svenskt deltagande i Kosovo får dras tillbaka, då det inte finns pengar att ha insatser i Afghanistan, Kosovo och Tchad samtidigt.

Miljöpartiet har i vanlig ordning lyckats fabulera ihop ett helt orealistiskt alternativ till ett framtida Försvar. Jag minns för drygt tio år sedan när de skulle göra om Försvaret till "miljöbrigader". Skillnaden mellan då och nu är att mp då inte hade något inflytande över försvarspolitiken, vilket de tyvärr har haft alldeles för mycket de senaste åren. Idag verkar de dock ha insett värdet av militära förband, som dock till fullo skulle utgöras av en yrkesarmé (!) och bara ägna sig åt internationella insatser. Sålunda ej ett Försvar. Jag trodde aldrig man skulle få höra mp förespråka ett yrkesförsvar. Jag trodde de och vänstern var de som mest vurmade Ådalen? Mp vill också avskaffa ubåtsvapnet, vilket är ett av våra effektivaste försvarsverktyg. De står för en stor del av informationsinhämtningen och utgör den första linjen av det marina Försvaret. Undervattenskrig är ett område Sverige är världsledande på, vilket alla internationella övningar vi deltagit i med ubåtar visat, så det är inte direkt någon usel förmåga de vill kapa. Vidare vill man skära ner på antalet JAS i Flygvapnet, vilket också måste ses som ett led i nermonteringen av försvaret av Sverige. Det som också känns helt absurt är att vänsterpartiet anser att vi har för få(!) soldater och vill närmast fördubbla antalet värnpliktiga. Det trodde jag aldrig att jag skulle få höra.

Frågan är dock var mp vill att vi ska delta med våra internationella insatser och på vilket sätt? Man talar om 3000 officerare och 6000 soldater i den nya yrkésarmén. 2000 av dessa skulle vara insatta i internationella insatser. Hur i h-e har de tänkt sig att få uthållighet i sådana insatser? Även Officersförbundet (som jag inte har mycket till övers för) Mp vill dessutom att Sverige ska dra sig ur den insats som jag ser som en av de viktigaste vi någonsin deltagit i - nämligen den i Afghanistan. Själv tycker jag då inte att man ska lämna talibanerna fria händer att förtrycka den afghanska befolkningen och främst då kvinnorna.

(Edit 2200) En annan sak som slog mig är hur mp egentligen tänkt sig att man ska kunna göra sig av med 6000-8000 officerare hux flux. Som bekant har vi en lag i Sverige om anställningsskydd. Ska den följas kommer miljöpartiet att sitta med 3000 officerare 50+ år. Knappast de som platsar bäst i en kraftfull insatsstyrka. Att erbjuda avgångsvederlag, särskild pension, övergångsutbildningar har ju visat sig vara katastrofalt för Försvarets ekonomi i de senaste försvarsbesluten. De som nappat är de som haft en möjlighet på den övriga arbetsmarknaden, de yngre och de som är mer framåt - dvs de man ville behålla.

Annika Nordgren Christensens blogg kan man också läsa att mp inte anser att soldater som kontraktanställs i 5 år inte utgör en yrkesarmé. Det resonemanget förstår jag inte. 5 år är ett ganska normalt kontrakt i USA också, och jag skulle nog vilja kalla det för yrkesarmé. Men, semantiken är ju ett av de viktigaste politiska redskapen. (Slut edit)

Bo Pellnäs har på Brännpunkt ytterligare en mycket korrekt och välformulerad debattartikel - "Förstår Borg säkerhetspolitik?". Ja, den frågan ställer jag mig också. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva att det blev moderaterna som slog den sista spiken i det svenska Försvarets kista. Det är ju konstigt att vi ska vara det enda landet som ska rusta ner, när alla runtom oss rustar upp. Ryssland har sedan 2001 fyrdubblat sin försvarsbudet. Sverige har under samma tid minskat Försvarets storlek med 75-90%. Ryssland har idag en större militär närvaro än någonsin tidigare i vårt närområde. Medan vi fortsätter att öva och och inrikta oss internationellt, har Norge börjat gå tillbaka för att öva mot en konflikt med det nya aggressiva Ryssland som fiende. I veckan skickade irakiska regeringen tre kurdiska brigader till Bagdad för att försöka lugna läget där, eftersom kurderna varken är shiiter eller sunni. Det är mer än vad hela svenska Armén har att tillgå i dagsläget.
Ikväll ska regeringen enligt DN diskutera budget i Harpsund. Enligt utrikesministern handlar det nog inte bara om budgeten utan även om inmundiga lite kräftor.

Som vanligt när det gäller historien kan vi egentliga inte tala om "Lessons learned", utan bara "Lessons identified". Sent ska syndaren vakna.

Framtiden ser inte ljus ut. Varken för Sverige eller dess försvar.

Edit 25/8 0930: Regeringen enig om nerdragning av försvarsbudgeten

Se gärna mina andra inlägg om Försvaret, Ryssland och Putin. De är läsvärda för den intresserade av försvars- och säkerhetspolitiken.

Uppdateringar 070821

Aftonbladet har idag en artikel om förra veckans ryska flygningar med Tu-95. Kvaliteten på artikeln är usel (som alltid i kvällstidningar), men höjer sig till medioker om man bortser från meningen: "Två Eurofighters skickades upp och lade sig provokativt på bara något hundratal meters avstånd från det ryska jätteplanet" (Alla som vet något om de internationella luftfartsbestämmelserna vet att det är helt i enlighet med dem - alltså knappast provokativt).

Mitt tidigare inlägg om ryska bombplansflygningarSvD berättar också att det blir fortsatt stopp för svenska flygning på Irak. Karl Malmqvist har ett tänkvärt blogginlägg om detta.

Mitt tidigare inlägg om robotskottet mot Nordic Airways

Putin skramlar igen


I fredags meddelade Rysslands president Vladimir Putin att han beordrat om återupptagande av landets beredskappatrullering med kärnvapenbestyckade bombflygplan. Detta sätt att operera har inte förekommit sedan strax efter Sovjetunionens upplösning, då patrulleringen drogs in pga landets allmänna ekonomiska kaos.

Ett flertal bombplan av typerna Tu-95 och Tu-160 flög uppdrag i över både Atlanten och Stilla Havet. Flygningarna ut över Atlanten följde som vanligt norska kusten och avbröts i närheten av Färöarna. De ryska flygplanen skuggades också som vanligt av norska F-16.

För några veckor sedan genomfördes liknande övningsflygningar med ryska bombflygplan ner mot Nordsjön. Förra veckan genomförde man också flygningar mot amerikanska hangarfartyg i Stilla Havet samt mot den stora amerikanska basen på Guam. Samma vecka genomfördes också ett antal provskjutningar med kryssningsrobotar från ryska bombflygplan.

Det är tydligt att Putin med detta agerande vill visa Rysslands muskler och att landet fortfarande är en makt att räkna med. Frågan är bara av vilken anledning han anser det vara nödvändigt just nu?


Läs mer:

Brittiska incidentberedskapsstarter 1, 2
Flygningar mot Guam
Flygande kärnvapenpatrullering 1, 2

Vill ni ha det som i Sovjet?


Så lyder parollen på en affisch i Ung Vänsters senaste kampanj, självklart klistrad på ett elskåp. Frågan är om man ska skratta eller gråta? Det är ju enklare att räkna de ung vänster-politiker som tar avstånd från Sovjetunionen och dess mörka historia än de som ser upp till hammaren och skäran. Det är mindre än tio år sedan Ung Vänsters dåvarande ordförande Jenny Lindahl sa att "det faktiskt inte är så att Lenin är någon massmördare" i en intervju i Sveriges Radio.

2004 genomförde Front i P 3 en enkät bland förtroendevalda i Ung Vänster. 30 % av dem ansåg inte att Kuba var en diktatur och över hälften såg hammaren och skäran som en positiv symbol. Lämplig läsning för dessa Sovjet-romantiker borde vara Signe Kaskelas "Under Stalins diktatur" som finns tillgänglig i sin helhet på nätet och som handlar om hur det var att vara Kirunasvensk. Tidigare har de svenskar som återvände efter att ha missletts till att emigrera till Sovjetunionen under 20- och 30-talen varit utfrysta av vänstern och historien om dem har "inte existerat" på klassiskt kommunistiskt manér. Efter mycket intern debatt bad Vänsterpartiet slutligen härom året Kirunasvenskarna om ursäkt. Den stolte kommunisten Lars Ohly hade tidigare personligen stoppat en ursäkt.

Idag kan man läsa att det borgerliga blocket i den senaste mätningen åter knappar in på oppositionen. Då kan det vara aktuellt att repetera vad de olika partierna står för med Knappnytts utmärkta redovisning och samtidigt passa på att lära sig mer om Ung Vänster och kommunismen.
Kirunasvenskarna:
Wiki, DN

Fp stöder en besparing på materielbudgeten

Enligt SVT stöder folkpartiet en besparing på Försvarets materielbudget för att finansiera ett utökat jobbavdrag. M och kd vill införa en ytterligare karensdag vilket fp motsätter sig.

En minskning av Försvarets materielbudget skulle drabba Försvarets förmåga hårt i detta skede pga omställningen till det populärt kallade insatsförsvaret där mängder av gammal materiel byts ut mot ny materiel som är NATO-anpassad och lämpad för andra klimat än det svenska. NBG saknar fortfarande en hel del materiel liksom Flygvapnets JAS-divisioner. Med andra ord kommer en nerdragning på flera miljarder inom Försvarets materielbudget att slå hårt mot Försvaret de kommande åren.

Försvarets inköp av materiel har med rätta setts som ineffektiv, men en nerdragning i detta skede kommer att göra det svårt för de sk insatsförbanden att nå den förmåga som stipulerats.

Om man nu absolut låst sig på att spara pengar inom försvarsbudgeten är mitt förslag liksom tidigare att ge ÖB friare händer att disponera försvarsbudgeten, istället för att låsa den i ett antal konton med vattentäta skott. Vidare bör man ta bort alla former av interndebitering inom Försvarsmakten som t ex Fortverkets och FMLOGs hyror som omsätter miljardbelopp.

Misstänker att det blir en fortsättning imorgon på det här.

SVT om budgetförhandlingarna

Drygt 400 milj back - igen....

Det förvånar nog ingen. Resultatet kommer bli detsamma som alltid - inga övningar, reseförbud och dumsnåleri på all materiel ner till blyertspennor.

Det är bara att inse att försvarspolitiken måste läggas om och bli mer långsiktig, samt framförallt - göra en ordentlig revidering av försvarets utgifter där förnuftet måste vara vägledande. Vem som helst förstår att ett skyfflande av pengar från statskassan till försvaret och vidare i avgifter till en annan myndighet som sedan ska lämna tillbaka pengarna som avkastning till statskassan är totalt jävla ineffektivt. Jag orkar inte dra hela harangen om alla felaktigheter i försvarsbudgetarna igen. Läs istället mina tidigare inlägg om Försvaret, främst Rödgrön röra och - 4 Mdr (som båda handlar ganska mycket om galenskaperna i försvarsbudgeten) samt Bojeruds Brännpunkt.

Jag säger som en känd socialdemokratisk politiker: "Vilket oerhört slöseri!"(*)

Skriv gärna några kommentarer.


400 miljoner kr back - budgethål 2008:
Svd, DN*(Yttrat av en kvinnlig socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon m fl ledamöter fick se en uppvisning med Viggen och efteråt när flygföraren landat och berättat för besökarna om uppvisningen undrade han om det var några frågor på det de nyss sett. Den enda som hade det var s-ledamoten som undrade: "Hur många ryms det i det där flygplanet?" Föraren svarade så diplomatiskt som möjligt på den i min mening korkade frågan att "Det här systemet opereras endast av en person". S-ledamoten utbrast då: "Vilket oerhört slöseri!")

Medhåll

För övrigt var det ju roligt att man får medhåll av trafikpolisen att det inte är farten eller vägarna som orsakar trafikdöden utan förarnas beteenden.

Trafik

Skolk, knark, död!

I dagens nyheter är skolan aktuell för två saker. Det ena är en debattartikel i DN som kopplar skolk i skolan till asocialt beteende. I TV 4 drogs detta vidare till att skolket leder till missbruk och kriminalitet. Det andra är att "senaste" trenden bland svenska ungdomar i nedre tonåren är att strypa varandra på skoj. Detta har i vissa fall filmats och hamnat på Youtube. Tidigare har slagsmålsklippen varit på tal.

Som vanligt vänder sig reaktionerna mot skolan. "Skolans ansvar...", "skolan borde...", brukar det heta. Ja, visst har skolan ett visst ansvar i det hela. Skolan ska skapa en inlärningsstimulerande miljö för eleverna och ansvara för dem under skoltid.

Dock vill jag hävda att elevernas beteenden ytterst grundar sig på den uppfostran de får/har fått hemma. Det är föräldrars uppgift och fulla ansvar att se till att deras barn genom god uppfostran får sunda värderingar. Även om barnen tillbringar mycket tid på dagis, i skolan, på fritids kommer de ändå att tillbringa mer än hälften av sina omyndiga liv med sina föräldrar. Strypleken förvånar mig inte alls. Senast igår såg jag två femåringar på Coop som vid kassorna sprang omkring med fryspåsar över huvudena medan deras mammor tyckte det var intressantare att skvallra i kassakön.

Skolket är svårt att komma åt, speciellt om föräldrarna såsom i debattartikelns Skärholmen inte bryr sig om barnets skolk. Jag instämmer i artikelförfattarens koppling mellan skolk och asocialt beteende. Frågan är bara om det asocial beteendet är ett resultat av skolket eller tvärtom? Oavsett vilket kan man inte tolerera att en stor del av eleverna går ut nionde klass med IG i flera av kärnämnena. Jag ser det som självklart att ogiltig frånvaro skall tas upp i elevernas betyg. Det är lika självklart att upprepade förseelser i skolan, såsom skolk, mobbning, störande av lektioner bör leda till indraget studiebidrag och att mobbare ska flyttas - inte den mobbade. Ungdomar i tonåren prövar hela tiden gränserna för att se vad som tolereras, liksom de gjort även tidigare som barn. Det gäller alltid att visa exakt var gränsen går och inte vika sig. Dock är det jobbigare för föräldrar att resonera och få sin vilja fram mot en tonåring jämfört med en 5-åring.

Redan när jag gick i första klass minns jag att det gick att gissa sig till vilka av mina dåvarande klasskamrater som skulle "hamna på glid" senare i livet. Mycket riktigt var det de som senare blev mobbare, skolkade sig igenom stora delar av högstadiet, största delen av gymnasiet och som idag är missbrukare, kriminella och har frekventerat Sidsjön.

Föräldrar måste ta ansvar för sina barn, liksom skolan måste tillhandahålla barnen bra inlärningssituationer. Skolan måste hjälpa föräldrarna att hantera barnens skolk liksom föräldrarna måste se till att barnen sköter sin skola. Sedan är ju alltid problemet som alltid de föräldrar som inte bryr sig av en eller annan anledning och där gäller det att samhället sätter in stöttning eller åtgärder tidigt.

Känsligt område det här. Misstänker att det kan bli en del kommentarer.


Jan Jönssons debattartikel i DN
TV 4 om skolket
Aftonbladet om stryplekar
Expressen om stryplekar
TV 4 om stryplekar


Edit 15:50 14/8

Idag avslöjas det återigen att aldrig tidigare har så många niondeklassare saknat behörighet till gymnasiet, 11,4 % i år mot förra årets dystra rekord på 10,5%. Det är väl inte utan att man måste konstatera att den socialdemokratiska skolpolitiken måste få IG i betyg. Återstår att se om alliansens är bättre.

Svd
DN
Skolverkets statistik

Möjlighet till klipp

Igår meddelades att ett av Nordic Airways flygplan på väg från Irak till Stockholm med stor sannolikhet blev beskjutet efter starten. Det är dock oklart om det var av en MANPADS (bärbar luftvärnsrobot, oftast värmesökande) eller med RPG (raketgevär). Hittills är El Al det enda flygbolaget som utrustat sina flygplan med motmedel mot MANPADS. Detta skedde efter att ett El Al-flygplan blev beskjutet av MANPADS efter start från Kenya. Lyckligtvis missade bägge robotarna flygplanet. Stridsdelarna i MANPADS är lite för små för att rå på stora passagerarflygplan som oftast har flera motorer placerade långt ifrån varandra. Den senaste kända attacken skedde 2003 mot ett DHL-flygplan under inflygning mot Bagdads flygplats. Där träffade en robot, men flygplanet lyckades landa.

Saab Avitronics är i princip det enda företag som har motmedelsutrustning för civila flygplan i sortimentet. Problemet för civila flygbolag är att inga civila flygplatser tillåter pyroteknik på flygplanen. Det är lätt att förstå vilken upprördhet ett antal facklor i ett bostadsområde skulle väcka efter att ett flygplan fått ett falsklarm efter start från en flygplats. Problemet med dessa motmedelssystem är att de då och då falskvarnar varvid en motmedelssekvens startar. De enda gångerna flygplanen är sårbara för MANPADS och systemen behöver vara igång är just vid start och landning.Flygbolagen är dock ovilliga att montera motmedelssystem på sina flygplan. För det första kostar de en del att införskaffa, montera och operera. För det andra väger de en del och drar därmed ner den nyttolast (passagerare eller gods med andra ord) som flygplanet kan bära. I snitt räknar man med att man kan ta två mindre passagerare om systemet monteras. Många bolag anser att inkomsten från dessa två passagerare, gånger en massa flighter och flygplan, överväger kostnaden för ett nerskjutet flygplan. Som alltid är det på kort sikt billigast att vara efterklok. Det krävs inte mycket analys för att inse vilken effekt ett nerskjutet charterflygplan fullt med turister skulle få. Den dagen detta händer kan man räkna med att Saab-aktien kommer att skjuta i höjden för marknaden för dessa system är enorm. MANPADS (framförallt av ryskt ursprung) är tyvärr spridda i fel händer världen över.

Nordic Airways har nu avbrutit sina flygningar på Irak av säkerhetsskäl.


Länkar:

Svd, DN, Expressen, Artikel om CAMPS (Saab Avitronics motmedelssystem)


Video från skottet mot DHL över BagdadI övrigt är det lite tråkigt att mitt inlägg om Magnus Betnér var det populäraste hittills, medan det efterkommande inlägget som var ett av de mest seriösa, inte drog någon besökare alls.


Edit 23:00

Luftfartsstyrelsen förbjuder nu svenska flygbolag att fortsätta trafik på Irak. Svd

Bravo Bojerud!

Dagens brännpunkt innehåller en debattartikel skriven av Övlt Stellan Bojerud om vansinnigheterna i försvarsbudgeten. Den som läst min blogg lär känna igen en hel del av argumenten, så det är ingen idé att jag upprepar dem. Läs dem gärna genom att klicka på Försvaret.

Jag hoppas det finns en plan

Från januari till juni nästa år håller Nordic Battle Group (NBG) tillsammans med en spanskledd stridsgrupp beredskap som EU:s stridsgrupper för snabba insatser. Sverige är huvudnation i NBG och övriga nationer är Finland, Norge och Irland. EU:s stridsgrupper skall inom 10 dagar kunna börja en insats ca 600 mil från Bryssel. Ca 2000 svenska soldater kommer att delta i NBG av en total styrka på ca 2500.

Detta innebär att vårt engagemang utomlands eventuellt kommer att vara mycket stort, beroende på om NBG sätts in eller ej. De fyra stridsgrupper som hittills haft/har beredskap har ej satts in. Med så mycket trupp utomlands ökar självfallet risken för att vi kommer få hem stupade och skadade.

I dagens SvD kan man läsa en artikel om den amerikanska veteransjukvården, som sköts av Veterandepartementet. Veteransjukvården i USA kom till i början av 30-talet och har sen dess ansvarat för att vårda och rehabilitera amerikanska krigsveteraner. Man sköter även om administrationen av förmåner och bidrag till krigsveteraner. Dessa förmåner och bidrag består bl a av pensioner, bolån, utbildning, mediciner, sjukvårds- och livförsäkringar och begravningar. T ex kan man fortfarande söka förmåner och bidrag för deltagande i kriget mot Mexico 1916.

Man skulle ju kunna säga att Sverige som fortfarande kräver sina soldater i utlandstjänst (självklart även här hemma) på förmånsskatt för gratis logi och mat när man bor i tält och äter frystorkat, har en hel del att lära här. Avtalen för vår personal i utlandstjänst är inte speciellt imponerande. T ex motsatte sig Arbetsgivarverket en ordentlig livförsäkring för militär personal i utlandstjänst. Försvarsmakten fick till slut möjlighet att på egen hand gå in och täcka livförsäkringar som den enskilde tecknar och som egentligen inte kommer att gälla i ett konfliktområde. Detta kräver att den enskilde nu försäkrar upp sig ordentligt.

Det jag egentligen ville komma till är att det i Sverige krävs (och skulle ha gjorts långt tidigare) att man skapar ett ordentligt skyddsnät för våra veteraner. Under 90-talet togs några steg framåt efter erfarenheterna från Balkan. Självklart finns det en hel del kritik mot Veterandepartement i USA, men jag tror att det finns en hel del att lära där och brister att fylla i det svenska skyddsnätet för soldater som skadas eller stupar. Fråga bara folket på utlandsstyrkan.com.

Som alltid är det ju på kort sikt billigast att vara efterklok, så man bör inte förvänta sig så mycket. Försvarsbudgeten kan ju ändå sparas 10 %...

Magnus Betnér

Jag följer alltid Magnus Betnér med stort intresse. Av alla svenska ståuppare måste jag säga att han är min favorit, tätt följd av Özz Nûjen. I våras lyckades jag äntligen pricka in en liveshow med Betnér och det var värt varenda krona. Jag hoppas verkligen på en repris i höst.
Jag antar att anledningen att jag gillar honom är att han är så rak och att han inte drar sig för att skämta med något samt dessutom gör det med intelligens. Det kräver sin man att som svenne med rakat huvud stå och dra blatteskämt på Stockholm Live och få publiken att skratta. Han brinner också för sin sak, sina budskap, och gör det på ett bra sätt. Jag misstänker att jag och Betnér har helt olika politiska ståndpunkter, men det hindrar inte att han är förbannat duktig. En annan sak som jag starkt gillar är att han verkar "omutbar". Jag älskar när man får höra hur kvällspressen vill få honom att vika ut sig. Förhoppningsvis slipper man någonsin se en sån artikel i verkligheten, och jag tror att han är ståndaktig och förbannad nog att alltid undvika det.

Allra bäst är Magnus Betnér när han får scenen och micken för sig själv. Då kan man verkligen få vrida sig av skratt till ändå mycket tänkvärda budskap. Parlamentet kan han vara rolig i ibland, men det känns ändå som att han gör sig bäst själv, som t ex i monologerna i Sverige Dansar och Ler.

Allra sist skulle jag vilja ge Betnér en stor eloge för att han under juli besökte svenskarna i KFOR. De behöver all uppmuntran man kan få.

Övriga länkar:
Intervju med Betnér i Svd (en av mycket få..)
Magnus Betnérs hemsida. (Kosovo-delen sträcker sig 10-16 juli i hans dagbok)

Passa även på att kolla lite Magnus Betnér på Youtube. Debatten mellan honom och Henrik Schyffert i Parlamentet är fantastisk liksom hans trendanalys i Sverige dansar och ler (nedan).2-veckorsjubileum

Jag startade den här bloggen för att kunna nå ut med mina synpunkter om saker och ting, framförallt aktuella händelser. Inte minst ville jag få en chans att ventilera mina synpunkter och därigenom släppa på trycket lite. Summerar man de två veckor som gått, känner jag mig ganska tillfreds med resultatet. Det har varit väldigt intressant och spännande att sitta och skriva. På två veckor har jag haft drygt 1000 unika besökare, vilket jag är mycket nöjd med. Besökarna har kommit ifrån vitt skilda platser och sträckt sig från privatpersoner till användare på regeringskansliet, FMV, Rikspolisstyrelsen, SVT och FOI. Mycket intressant. Det enda jag är lite besviken på är att det inte är så många som skriver kommentarer till inläggen. Svårt att veta om man ska tolka det som medhåll eller mothåll, intresse eller ointresse.

Snart är det dags att börja jobba igen och jag misstänker att det inte kommer att bli fullt så tätt med inläggen då, men jag ska försöka fortsätta på samma sätt som jag börjat.

Återigen de värnpliktiga som drabbas

Så fort det det sker en kortsiktig reduktion i Försvarets budget är det vanligtvis de värnpliktiga som drabbas först. Man kan ju med rätta fråga sig hur det kan vara så i en budget på nästan 40 mdr kr, men en bit in på varje år lär alla pengar redan vara låsta utom de som avses för det som kallas verksamhet. Verksamhet är just verksamhet, det som man ser av Försvaret, övningar utbildning etc och i princip de enda pengar som är hyfsat rörliga . Verksamhetskontona på förbanden är också rätt små redan från början. Genom att då ta bort övningar (effekten i det långa loppet av det är ju solklar) och utbildningar (liksom effekten av det) finns det inte heller någon plats kvar för värnpliktiga.

Jag håller med genmj Jan Salestrand att det enda som är värre än att inte ta in värnpliktiga för utbildning är att inte ge dem en god utbildning (SvD). Det är ett förräderi mot alla parter. De värnpliktiga som riskerar att inte klara av sin skarpa uppgift (väpnad strid), deras kollegor som de i långa loppet kanske riskerar livet på och slutligen skattebetalarna som inte får den effekt av Försvaret som man tror sig köpa. Riktigt tråkigt är det ju för de tilltänkta värnpliktiga som nu i många fall står utan sysselsättning då de inte sökt högskola etc pga sin kommande värnplikt.

Återigen står det alltså klart att försvarsbudgeten blivit sned (egentligen var det tidigare i år). Det finns alltså all anledning att begära att den blir mer flexibel. Det är ju inte första gången dessa besparingskrav dyker upp. När sådant händer är det det första som drabbas förtroendet för Försvarsmakten och framförallt blir motivationen hos värnpliktiga och framtida värnpliktiga drabbade.

Tyvärr är det ju också så att värnpliktsutbildningen blivit lite skev de senaste åren pga debatten om det som kallas "grå arbetskraft", befattningar och uppgifter där värnpliktiga jobbar istället för att delta i ren utbildning. Exempel på detta idag är bl a brandmän, flygmekaniker och en rad andra uppgifter inom framförallt Flygvapnet och Flottan. Den egentliga grå arbetskraften som idag är borta var skrivbiträden, kockar och andra depåvärnpliktiga. Därför får de värnpliktiga endast syssla med sin egentliga uppgift då de utbildas på den (några månader) och vid övningar. Resterande månader tillbringas med diverse andra utbildningar, huvudsakligen strid för att de inte ska kunna klassas som grå arbetskraft. Följaktligen kommer den värnpliktige att ha arbetat mindre med sin egentliga uppgift när denne muckar, än föregångaren för 10 år sedan. De värnpliktiga då klagade på att de var grå arbetskraft och dagens värnpliktiga klagar på att de inte får syssla med sina uppgifter Inom vissa fack har borttagandet av dessa tjänster gjort att det idag inte finns några värnpliktiga att tala om och det är därför mycket svårt att rekrytera nya officerare där.

Det som dock upprör mig mest i "nyheterna" om reduceringen i inkallade är följande uttalande (i SvD):

Försvarsmakten kan inte beordra oss. Vi har att slå vakt om de enskildas rättigheter. De värnpliktiga kan inte skyfflas hur som helst. Vi kan inte gå med på detta om inte den enskilde accepterar det, säger generaldirektör Björn Körlof vid Pliktverket.

Av detta kan man ju få för sig att Försvarsmakten är till för Pliktverket, och det skulle inte förvåna mig om det finns folk på Pliktverket som indirekt anser det. Tyvärr är det en allmän trend inom Försvaret att kärnverksamheten alltmer börjar bli till för stödfunktionerna.

Läs mer:

SvD: 900 vpl får ej rycka in, Proteststorm mot Pliktverket, Stor skillnad mot förr, Utdrag ur två brev, Stor förvirring bland värnpliktiga

DN: Arga värnpliktiga kräver placering

Edit:
SvD: Man får inte hantera utbildningen så
SVT Aktuellt Fredag 3/8

Mugabe - en byk som måste tvättas

Det är ju glädjande att läsa att fem av sex svenska biståndskronor undgår Mugabes nypor. Men det har varit värre. Mugabe har ju länge varit en gunstling i vänstersverige, men det är ingenting som man där vill kännas vid. Samtidigt rasar samma personer som gullat och gullar med Mugabe över svenska förbindelser med Tyskland under VK 2. Det sistnämnda är sedan länge förbi, det förstnämnda går fortfarande att göra någonting åt.

Man kan med rätta ifrågasätta varför inte Afrikas ledare gör någonting åt Mugabe och stoppar lidandet i Zimbabwe. Jag vet inte. Däremot vet jag att Kina har starka intressen i Zimbabwe, så arbete i FN lär nog kunna gå lika segt som det gått att få till ett FN-ingripande i Sudan/Darfur. Jag diskuterade Zimbabwe lite med några sydafrikaner jag känner. Deras teori är att ledarna i södra Afrika ej känner sig ha rätt att kritisera Mugabe eftersom han är äldst på plan bland de svarta statscheferna i Afrika. Huruvida det är rätt eller fel vet jag inte, men det skulle ju kunna förklara den totala tystnaden från det hållet när det gäller att kritisera Mugabe, liksom varför han ibland t o m får stöd.

Jag avstår ifrån att skriva mer om detta och hänvisar istället till Johan Ingerö och Gustafsson i Säffle som bägge skriver intressant och bra om Zimbabwe och Mugabes härjningar. Mycket läsvärt.

Ibland får jag lite känslan av att mycket av biståndet betalas ut bara för att samma land tidigare har fått bistånd samt framförallt för att det ser bra ut i statistiken. "Titta på oss! Vi är jätteduktiga! Vi skänker mest bistånd i världen! Men vi skiter nästan fullständigt i vem som får det..."

Det är dags att skärpa biståndet. Det är ju glädjande att se man insett att vi kanske inte behöver ge mer bistånd till Ryssland...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade