Eldsjälar

Få läsare av bloggen lär ha missat generalmajor Berndt Grundeviks gästinlägg i måndags där han efterlyste en intensivare försvarsdebatt och gav förslag på hur han själv skulle vilja se förändringar inom försvaret. Om det är något svensk försvarsdebatt skulle behöva så är det flera framstående och insatta officerare som agerade i försvarsdebatten och tog bladet från munnen medan de fortfarande är aktiva och har full insyn. Alltför få har genom åren gjort samma sak som Grundevik och de som har gjort det har det tyvärr ofta blivit tråkigheter för. Nu har dock Försvarsmakten en uttalad policy om motsatsen, även om många ännu inte vågar lita på den.

Ute i landet finns dock ett litet antal personer som är riktiga eldsjälar och som ger sitt yttersta för att ta försvarsdebatten och försvarsfrågorna till politikerna istället för att som så många andra knyta handen i fickan – eller starta en blogg. Dessa personer skriver såväl debattartiklar som framförallt brev och mejl till såväl politiker som högre chefer i Försvarsmakten. En av dessa, kaptenen i Hemvärnet Jan-Olov Holm, som ofta ses kommentera såväl denna som andra försvarsbloggar. Utöver det allmänheten ser så är Holm flitig med att tillskriva såväl försvarsmaktsledningen och Försvarsmaktens inspektörer, som de svenska försvarspolitikerna. I sin korrespondens är Holm aktiv med att påminna mottagarna om incidenter som händer i omvärlden som kan ha en betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik och även genom att framföra vad han som medborgare förväntar sig i form av handling. Därmed fångar också Holm essensen i hur en representativ demokrati som den svenska fungerar och ska fungera. Medborgarna ska tala om för sina politiska representanter vad man förväntar av dem. Tyvärr är det alldeles för få som gör det utan istället tror att demokratin endast handlar om att lägga lappar i en låda var fjärde år.

En annan oförtröttlig eldsjäl är Daniel Vikström, löjtnant hemmahörande i Boden. Utöver att Vikström är en flitig kommentator av försvars- och säkerhetspolitik på Twitter så är han även en av landets flitigaste skribenter av debattartiklar i media. En bättre beskrivning vore kanske upphovsman till repliker på debattartiklar i nämnda ämnen. Som säkerligen bekant är det ett vanligt grepp att man som politiker skickar sina debattartiklar på turné i landsortspressen för att behålla greppet om de lokala väljarna. Såväl försvarsminister Karin Enström som Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren är mycket drivna i detta förfarande och för några veckor sedan kunde man genom Cecilia Widegren läsa i såväl Västra Götaland (Widegrens hemdistrikt) som i Norrbotten (då undertecknat tillsammans med lokalpolitiker) hur Regeringen ”satsade en miljard” på försvaret i just tidningens region (namn beroende på vilken lokaltidning artikeln fanns i). Dessa och andra liknande artiklar har Vikström varit mycket snabb att bemöta, vilket är mycket bra då de läsarna med all sannolikhet inte följer försvarsbloggarna och därmed endast får del av ett mycket ensidigt budskap.


Försvarsdebatten behöver fler eldsjälar och vi kan alla ta lärdom av de tre ovan nämnda – så även den här bloggaren, även om han stundom redan gör på de nämnda sätten.

10 kommentarer:

Gnoego (EXC) sa...
13 september 2013 kl. 17:14  

Hear hear! Kids till samtliga!

Anonym sa...
13 september 2013 kl. 18:06  

Hear hear!

Tyvärr sträcker sig inte mitt engagemang längre än till anonyma kommentarer, men även sådana är droppar på stenen, så jag skäms inte.

All heder åt dem som agerar med öppen identitet i många medier (där ofta öppen identitet är ett krav). Låt oss inte glömma Kkrva och Johan Wiktorin, en mycket sakunnig och initerad aktör i debatten.

All heder åt dem som anonymt bidrar med kunskaper och insikter för oss alla att lära från. Utan dem skulle fösvarsdebatten vara ännu mer osynlig och anonym i det offentliga rummet än vad den är idag. Vår främsta företrädare har blivit Wiseman, tätt följd av Skipper med flera. Det är ni som tillsammans med ovan nämnda eldsjälar och oss andra anonyma håller trycket uppe och tvingar fram reaktioner. Utan er skulle försvarsfrågan lysa med sin frånvaro på alla ledarsidor. Idag börjar den tryckas upp underifrån. Vårt gemensamma engagemang ger avtryck. Försvarsbloggarna tas på allvar, i en viktig men tyvärr smal krets av försvarsintresserade.

En poäng är kanske att debatten måste ut i det öppna. Det är först då den blir synlig för den breda allmänheten. Det går fortare i gammelmedia/nöjesmedia. Det är enklare att uppnå med eldsjälar vars engagemang inte utesluter att offentligt stå bakom sina argument. Ju fler som säger samma sak, ju större allvar bakom orden.

Snart är det val. Dags att oförtröttligt hålla trycket uppe och göra försvar till en valfråga. Det håller inte längre att inte hantera frågan. Dagens höga spel med Sveriges och personalens säkerhet och välbefinnande kan inte accepteras. Psykologiska informationskampanjer, (a.k.a. informationstjänst, "att skapa berättelser", modern politik, "spinning"), mot Sveriges befolkning och väljare kan inte accepteras som lösning. Det är ohederligt och bör avslöjas. Ännu värre om det är så enkelt att våra politiker och politiskt tillsatta högsta tjänstemän inte förstår bättre och faktiskt tror på vad de säger. Oaktat förklaring så behöver kunskap och fakta om verkligheten lyftas upp på bordet. Oaktat förklaring till skönmålningen så håller det inte längre. Vi behöver varken svartmålning eller skönmålning, bara sakkunnig kunskap och torra fakta. De som oförtröttligt pekar på fakta är våra försvarsbloggar. Tyvärr få andra bryr sig om fakta. Bilden/berättelsen och vad den säljer har blivit viktigare.

Försvaret har kollapsat och ger ingen effekt i paritet med vad det kostar. Man kommer inte ens klara gårdagens "lilla" internationella uppgift utan stora åtgärder. Det handlar inte bara om hur FM hushåller med pengarna, det handlar också om bristande balans mellan uppgifter och resurser, önsketänkande i personalförsörjning, volymer som understiger en kritisk kostnadseffektiv massa, önskedrömmar om materielförsörjning, orealistiska visioner om solidaritet utan ömsesidiga åtaganden, politisk klåfingrighet gränsande till ministerstyre, om NATO som förutsättning och omöjligt val samtidigt, rosaskimrande men orealistiska förväntningar på nordiska samarbeten, med mera. Säg vad som inte är problem (eller "utmaningar" på nysvensk försvarslingo) - i verkligheten. Den svarta verkligheten, inte den sköna där anpassade "berättelser" snabbt löser alla problem.

Tack alla eldsjälar, namngivna och anonyma, ni gör skillnad. Håll trycket uppe och låt inte dagens oansvariga politik få fortsätta!

Unknown sa...
14 september 2013 kl. 00:43  

Stort att du tar upp lt Vikströms enträgna opinionsbildande. Det är mycket modigt av en subaltern att ta strid mot den politiska nivån, oavsett om den senare är nymoderat eller inte.

Lt Vikström är värd all heder.

Gnoego (EXC) sa...
14 september 2013 kl. 07:20  

17.14: Sorry... Kudos var ordet.
Förutom korrekturen vill jag bara tillägga att dessa eldsjälar inte bara slåss för upplysning inom detta ämne. De visar även prov på hur den nya debatt- och skribentstrategin i allmänhet börjar ge resultat. Dels många droppar-effekten, men även möjligheten att rakt debattera och replikera såsom lt Vikström gör. För tio-tjugo år sedan var det på sin höjd någon gen/PA som tog bladet ur munnen, författade en replik som sedan via Postverket landade på den lilla lokaltidningsredaktörens bord. Idag är det inte så. Fler kommer till tals främst för att fler har insikter som det normalt inte skrivs om. Jag uppmanar fler att precis som Vikström författa repliker/inlägg mm och skicka dem till våra tidningar. Ju fler som vill debattera försvarsfrågor, ju större möjlighet att tidningen ser detta som ett intressant ämne att publicera då det visar på en opinion de kanske inte visste fanns...
Låt pennan glöda!

Wiseman sa...
14 september 2013 kl. 09:28  

Kamrat Kalle,

Johan är definitivt inte bortglömd. Däremot avgränsade jag bloggarna i inlägget. Som du säger så all heder till Johan inte bara för hans bloggande utan även deltagande i Folk och Försvars seminarier där han strävat efter att konkretisera konsekvenser i debatter som annars lätt svävat iväg.

Wiseman sa...
14 september 2013 kl. 09:30  

EXC,

Kudos känns mer rimligt, men kids till alla var ändå ett kul och nyskapande uttryck!

Du har helt rätt i din slutsats att ju fler som hör av sig med debattartiklar och repliker, desto mer ökar trycket på media och ju intressantare blir försvarsfrågorna för dem. Har man inte möjlighet att själv gräva material så finns det ju gott om material på bloggarna.

Wiseman sa...
14 september 2013 kl. 09:30  

EXC,

Kudos känns mer rimligt, men kids till alla var ändå ett kul och nyskapande uttryck!

Du har helt rätt i din slutsats att ju fler som hör av sig med debattartiklar och repliker, desto mer ökar trycket på media och ju intressantare blir försvarsfrågorna för dem. Har man inte möjlighet att själv gräva material så finns det ju gott om material på bloggarna.

Anonym sa...
14 september 2013 kl. 09:40  

Eldsjälar krävs, men kanske inte bara i den meningen som avses i inlägget ovan.

Ska vi nå en långsiktig lösning med ett större "helhetstänk" krävs nog att de flesta blir "eldsjälar" som delar en någorlunda gemensam uppfattning om "Problemet" och dess "Orsak" samt dess "Lösning".

Här följer ett förslag:

Problemet:
Försvarsmakten har kontinuerligt "fel storlek och inriktning" (för liten i slutet av 1940-talet, för stor på 1980-talet och för liten nu igen på 2010-talet...).

Orsak:
Vi försöker anpassa Försvarsmaktens storlek och inriktning efter de hotbilder vi tror att vi kan förutse. Dessa hotbilder är nästan uteslutande externa och militära eller från terrorister, som i princip aldrig inträffar (som tur är). Därmed blir stora delar av FM aldrig utnyttjat och kommer med tiden att betraktas som onödiga.

Lösning:
Lägg Försvarsmaktens storlek och inriktning på en "stabil nivå" (i princip oförändrad över tid) som är oberoende av hotbilder, som ger "tillräckligt gott skydd", även om det värsta tänkbara (och vissa otänkbara) inträffar.
För att säkerställa att FM resurser används - och gör nytta i resten av samhället - bör vi återgå till principerna för "totalförsvaret" som även omfattade grundläggande samhällsfunktioner som sjukvård (inklusive äldrevård), säkerställande av att infrastrukturen fungerar (vägar, broar, järnvägar, etc), livsmedelsförsörjning, utbildning (under en tid ansågs FM ha bra utbildare), m fl samhällssektorer.
Om vi inför en "totalförsvarsplikt"/"samhällsplikt som alla (oavsett kön) genomför skulle vi förutom att lösa FM personalförsörjning (en tillräcklig volym till en rimlig kostnad) kunna lösa ett antal andra "samhällsproblem" som till exempel:
- Sysselsättningen rent allmänt
- Ungdomsarbetslösheten i synnerhet
- Integrationsproblematiken
- Personalförsörjningen till vården
- Investeringar i infrastruktur
- Ett bättre samhällskydd vid katastrofer
- m fl

Anmärkning:
Ett bättre/starkare/annolrlunda försvar behöver inte nödvändigtvis kosta mer skattepengar, men det förutsätter en "folkförankring" där vi är beredda att ställa upp för varandra och göra ett "pliktår" i vår ungdom. Denna uppoffring skulle dock sannolikt betala sig på sikt i termer av ett bättre och säkrare samhälle.

adde sa...
15 september 2013 kl. 02:32  

Att köra ner ett invasionsförsvar och drömma om ett "insatsförsvar", vad det nu betyder, kan ju inte ha skett utan höga militärers önskemål.

IO2014 var avsett för utlandstjänst med ca. 1/3 på insats långt långt borta, 1/3 på förberedelse och 1/3 på återhämtning.

Att nu vrida denna organisation, då den eventuellt blir bemannad, till nationellt försvar, är ju lite som att försöka använda en tandpetare till uppgifter för en slägga...

Dagens eventuella hotbilder kan inte vara grunden till långsiktiga försvarsuppbyggnaden.

jan-olov sa...
15 september 2013 kl. 20:23  

Tack skall du ha för uppskattningen Wiseman´s.

Det finns goda möjligheter att direkt framföra vad du tycker på mail och telefon till riksdagens ledamöter.
Riksdagens hemsida har kontaktuppgifterna och det är även möjligt att boka tid för direkta samtal med riksdagsledamöterna och även den vägen påverka.
Så oavsett vad du röstar på kontakta din närmaste riksdagsman och få upp försvarsfrågan på agendan.
Denna vecka börjar riksmötet och partigrupperna samlas.
Om många röster hörs ofta med intensivt innehåll och flera gånger så kan försvarsfrågan ej unvikas att komma med på agendan.

I din vardag i försvarsmakten för oss som har den rollen borde vi lägga energin nu och framåt att hitta enkla billiga och snabba lösningar som höjer vårt stridsvärde på kort sikt i avvaktan på kommande politiska beslut om förstärkningar.
Det är centralt att vi får alla chefsnivåer att agera och ha den attityden.


Sverige är fantastiskt och värt att försvaras.

Mvh kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade