En försvarspolitik byggd på SMS-lån (uppdatering 23.10)

"Om polisen i Storstockholm skulle bemanna och utrusta sin personal för en högriskmatch i fotboll mellan AIK och Djurgårn på Friends Arena såsom om det rörde sig som en pensionärsprotest i Humlegården mot ojämn skattfördelning för äldre, torde knappast Solnaborna vara tillfreds med utsikterna att ordningsmakten kommer att kunna upprätthålla säkerheten inom kommunen."

Citat av Peter Neppelberg beskrivandes nuvarande försvarspolitik jämfört med den säkerhetspolitiska utvecklingen kring Östersjön.


I Aftonbladet meddelas idag att Marinen nu riskerar att dö den sotdöd ÖB varnade för under förra sommaren. Bakgrunden står att finna i att försvarsbudgeten under lång tid varit underfinansierad, där den kortsiktiga lösningen varit att skjuta materielanskaffningar framåt i tiden. Detta är en lösning som tagits till nya höjder av Alliansregeringen, vilken spelat på myten om det stora materielanslaget och för att täcka brister i verksamhetsanslaget (övningar, löner etc) överfört medel från materielanslaget. Det är lösningar som i praktiken är att jämställa med att ta nya sms-lån för att täcka andra lån som man inte kan betala tillbaka.

I sitt budgetunderlag för 2014 varnade Försvarsmakten för en allvarlig underfinansiering från och med 2015 för att till år 2019 kunna nå insatsorganisation 2014 (en något absurd mening). Drygt 1 miljard kr per år skulle fattas även om antalet försvarsanställda bantades med några hundra. Utöver denna summa meddelade man att drygt 50 miljarder kr saknades i budgeten för den kommande tio-årsperioden för omsättning av de mest väsentliga materielbehoven, men bedömningen var att organisationen och försvarsindustrin endast skulle mäkta med att ta emot och täcka behov för motsvarande 30 mdr kr. Av dessa utgörs 5 miljarder kr av anskaffningen av JAS 39E, där största delarna av kostnaderna därtill ligger utanför tioårsperioden. Regeringens påstådda kompensation förra hösten för JAS 39E-anskaffningen utgör inte ens normal statlig löneökning för Försvarsmaktens personal.

Den första konsekvensen vi alltså ser är Marinens materielbehov. Regeringens kalla hand till ÖB:s påpekande om bristen på 5 miljarder kr möttes med beskedet att Regeringen minsann har tillskjutit pengar och att det nu bara är att prioritera om, vilket man ansåg vara en smal sak. Marinen har liksom övriga försvarsgrenar ett stort uppdämt materielomsättningsbehov där flera fartyg kommer att behöva tas ur drift om de ej inom något år för genomgå omfattande renoveringar alternativt ersättas. Likaså kommer såväl Marinen som Flygvapnet snart att stå utan sjömålsrobotar när dessa inom några år faller för åldersstrecket. Det behövs alltså inga aktiva beslut för Marinen ska dö ut. Det sker per automatik genom att inte fatta beslut. Exempelvis har också ärendet med gångtidsförlängning och renovering av fartyg länge legat på Regeringens bord för beslut utan att något sådant fattats. Istället verkar det även i år som att Försvarsmakten får lämna tillbaka de pengar som avsatts i budgeten för ändamålet.


Marinen är dock inte ensam om att befinna sig i en mycket allvarlig situation även om det verkar som tiden är först att rinna ut där. Exempelvis varnade flygvapeninspektören i somras för att Sverige nästa år måste ta beslut om det svenska transportflygets framtid. Pengar måste avsättas för att antingen renovera befintliga Herculesflygplan eller för anskaffning av nya. Inom något år kommer Sverige heller inte att kunna utbilda piloter då livstiden för SK 60 runnit ut. Ej heller där finns pengar för någon ersättning.

Dagens ”marina läcka” är otvivelaktigt ett sätt att försöka väcka opinionen att förstå galenskaperna som pågår i försvarspolitiken. Jag tror dock att en framkomligare väg hade varit att vara mer öppen kring vad som pågått i, under och över Östersjön och det svenska närområdet de senaste åren och i en allt mer accelererande takt. En utveckling som utan tvivel ställer krav på svensk marin förmåga.


Lägg därtill också eventuella konsekvenser av Regeringsbeslut 5

Media: Exp

Uppdatering 11.22: Chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Jan Salestrand kommenterar Aftonbladets artikel på Försvarsmaktens blogg "Försvarsmaktens kommenterar". Jag finner det intressant att Salestrand talar om "marina företrädare" (därtill plural) då Aftonbladets artikel inte nämner någonting om källans/källornas bakgrund/hemvist. Är det Salestrands tolkning eller är det något han vet?

Uppdatering 23.10: Aftonbladet följer nu upp sin artikel med en intervju med Jan Salestrand. Här får man hoppas på journalistslarv då artikeln skriver så här om Peter Hultqvist (s):

"Enligt Hultqvist står försvarsberedningen nu inför en oerhört stor utmaning för att få ihop budgeten"

Förhoppningsvis är inte de ekonomiska förbehållen så pass uttalade för Försvarsberedningen.

10 kommentarer:

Teheimar sa...
1 september 2013 kl. 13:20  

Det här är tyvärr på sätt och vis väntat, inte minst för att FM, bloggare och andra varnat för detta.
Däremot: Det här är inte ens roligt att diskutera längre utan rentav bara patetiskt och pinsamt att ett land med där 75% av gränslinjen (grovt uppskattat av pedadogiska skäl) består av kust med tillhörande vattenareal i princip nästan lägger ner sina marina krafter är bara urbota dumt.
Om nu Sverige i alla fall hade en del softpower att luta sig mot så kanske det skulle gå vägen, men det har vi inte.
Bedrövligt.

Wiseman sa...
1 september 2013 kl. 13:48  

T,

Du får skicka med en mailadress i klartext för svar.

Resenären sa...
1 september 2013 kl. 18:05  

Neppelbergs liknelse haltar betänkligt.
Rikets försvar är ett särintresse, Djurgårdens fotbollspojkar är...

Anonym sa...
1 september 2013 kl. 23:16  

Med ett dussin landsförrädare i Rosenbad behöver Sverige inga fiender!

anonymous sa...
2 september 2013 kl. 11:35  

Vi såg svenska flottan defilera utanför Möja I somras. De båda stridsbåtarna såg snabba ut. Påminde en del om de båtar SeaCab har fast med en annan färg och, får man hoppas, bättre beväpning. Jag vet att en av SeaCab förarna brukar ha med sig ett basebollträ om det blir gruff med fyllon och liknande så det är möjligt att jag har fel vad beträffar det sistnämnda.

TobbeT sa...
2 september 2013 kl. 13:45  

Kan väl inte riktigt hålla med om rubriken; "En försvarspolitik byggd på sms-lån". Även om ett sms-lån innebär ohyggliga och orimliga räntevillkor är väl ändå kontentan att vederbörande skall TILLFÖRAS pengar eller medel, inte fråntas som i fallet med FM.

För övrigt kan jag konstatera att Allan Widman har tagit sitt förnuft tillfånga och deklarerat sin avvikande uppfattning i den senaste redogörelsen från försvarsberedningen. Utöver detta redogör han för sitt framtida urträde ur samma beredning om FM inte tillförs ytterligare medel i miljard/-er klassen.
Det är väl lika säkert som skatten och döden att Allan Widman inte kommer sitta i försvarsberedningen efter valet.
Hans avvikande uppfattningar om läget i FM och omvärlden kan inte falla väl ut hos den Borgska trojkan!

Anonym sa...
2 september 2013 kl. 15:35  

"Om inte hästfan hadde dött så hadde jag vant´en av me vatten också" sa bonden som svältfött sin häst.

I övrigt är det väl så att den Borgska trojkan känner sig väldigt nöjda om Allan Widman avgår såvida inte (C) och (KD) samtidigt avgår?

Anonym sa...
2 september 2013 kl. 22:27  

Fredrik Reinfeldt överträffar Stig Wennerström och Stig Bergling då det gäller att reducera Sveriges försvarsförmåga.

Unknown sa...
3 september 2013 kl. 15:39  

Intressant i Aftonbladet. Carl Bildt erkänner offentligt att kejsaren är naken:

"Ett svenskt deltagande är enligt Bildt uteslutet, framför allt av praktiska skäl:
– Vi har inte de möjligheterna. Vår arsenal är, utan att gå in på militära hemligheter, begränsad för att inte säga icke-existerande."

källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17402362.ab

Om nu utrikesministern inser att våra resurser i praktiken är icke-existerande, varför försöker han inte göra något åt det? Vår bristande militära förmåga gör ju att vi är bakbundna även utrikespolitiskt.

Unknown sa...
3 september 2013 kl. 19:37  

Allan Widman är nog den enda inom Försvarsberedningen som man har förtroende för.
Han har varit och hälsat på hos kompaniet flera gånger och är mer intresserad av att höra personalen på golvets åsikter än alla förkläden från förbandsledningens förskönande åsikter.
Ska alla som vill göra karriär hela tiden försköna allt så får ju FB aldrig reda på verkliga förhållanden.
Men karriär är väl viktigast. Men snart finns inget att göra karriär inom.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade