Gästinlägg: Replik till Lars Rössle

Mj Lars Rössle,

Eftersom jag för två veckor sedan roterade till Korea för internationell tjänstgöring har jag först nu haft möjlighet att ta del av försvarsdebatten på Wisemans blogg. Du eftersökte en kommentar och det skall du givetvis få.

För det första skall du ha all heder för att du skriver och deltar i debatten. Fler borde göra detta och dessutom skriva under och öppet redovisa sin uppfattning. Mitt inlägg den den 9 September syftade till att inspirera fler att skriva och tycka till för att få fart i en, enligt min mening, avsomnad debatt.

Tyvärr tycker jag att försvarsdebatten fortfarande inte vill ta fart oavsett hur mycket som skrivs av olika försvarsanställda och andra intresserade. Jag delar den uppfattning som "Martin" skriver i en av kommentarerna där han på ett bra sätt påpekar att det är avgörande att få media, allmänheten och de folkvalda politikerna att agera.

Det är viktigt att budskapen är tydliga och enkla att förstå så att vi alla bidrar till att få ovan redovisade grupper intresserade att fortsätta debatten. Jag som enskild officer har bidragit med mitt inlägg och jag kan inte just nu göra så mycket mer. Om inte fler i försvarsmaktsledning , media, politiker fortsätter debatten för att få allmänheten intresserad så blir det svårt framöver att driva försvarsfrågan.

Jag hoppas att glöden inte svalnar och personligen avser jag att återkomma senare när jag anser timingen är lämplig.


Mvh Berndt Grundevik

17 kommentarer:

Resenären sa...
29 september 2013 kl. 09:57  

Bra Berndt, men var är de andra 35 generalena?


OT:
Lyssna först på Lagersten här, fundera sedan på om det finns några paralleller i detta

jan-olov sa...
29 september 2013 kl. 12:08  

"Om inte fler i försvarsmaktsledning , media, politiker fortsätter debatten för att få allmänheten intresserad så blir det svårt framöver att driva försvarsfrågan"

Riktigt så härmed inbjuds (med din tillåtelse wisemans) följande befattningshavare från försvarsmakten till denna blogg för gästinlägg:

Michael Byden
Jan Thörnqvist
Anders Brännström
Anders Silwer
Gunnar Karlsson
Jan Salestrand
Sverker Göransson
Roland Ekenberg

Från den politiska nivån:

Försvarsberedningen samtliga ledamöter
Försvarsutskottet samtliga ledamöter

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl


laros sa...
29 september 2013 kl. 18:06  

Berndt
Jag delar fullt ut din uppfattning om att trots ett ständigt flöde av inlägg och kommentarer på försvarsbloggarna så verkar tyvärr den offentliga debatten ha avsomnat. Man kan alltid spekulera över varför riksmedia och våra politiker är så ointresserade av en fråga av så grundläggande betydelse för en stat, men kanske får vi inom försvarsmakten till viss del ta på oss skulden för att det är så.

Som statstjänsteman har jag inte bara en rättighet, utan även en skyldighet att påtala för min chef konsekvenserna av de beslut som denne är på väg att fatta, dels så att det blir balans mellan uppgifter och resurser, dels så att vi är överens om förväntat resultat. Det är min bestämda uppfattning att samma förhållningssätt bör tillämpas oavsett på vilken nivå i organisationen man befinner sig.

Jag skulle bli utomordentligt förvånad om den principen inte tillämpades i relationerna mellan försvarsmaktens främsta företrädare och den politiska nivån, och jag kan för mitt liv inte begripa hur en chef på lägre nivå är funtad om denne inte klarar av att föra en motsvarande dialog med sin personal. För mej är det självklart att stå för mina åsikter och föra diskussioner.

Sedan är det givetvis chefen som bestämmer och min uppgift att efter bästa förmåga lösa erhållen uppgift.

Det som är lite speciellt för oss inom den offentliga sektorn är att det egentligen är det svenska folket som ytterst är våra uppdragsgivare. Det innebär att vi som statstjänstemän har en skyldighet att inte bara föra dialogen med våra uppdragsgivare i linjen, vi måste också upplysa allmänheten om läget. Här finns det enligt min uppfattning en rejäl förbättringspotential.

Försvarsbloggarna tenderar att bli lite väl fokuserade på detaljer. Det är helt naturligt eftersom debatten i allmänhet vänder sig till de redan invigda. Men för den intresserade allmänheten är det sannolikt ganska obegripliga resonemang som förs och därför får bloggandet i allmänhet inte heller något större genomslag i den stora debatten.

Försvarsmaktens ledning har också ett stort ansvar för den rådande situationen. Jag har fått uppfattningen att man på den nivån motiverar sin frånvaro från den offentliga debatten med lojalitet mot sin uppdragsgivare - syftande på den politiska nivån - eller att man som tjänstemän inte ska blanda sig i den politiska processen genom att stödja det ena eller det andra partiets linje. Därav den kompakta tystnaden från generalitetet.

De få gånger som någon av våra främsta företrädare uttalar sig så är det i allmänhet ett så försiktigt tassande kring frågeställningarna att till och med Kungens jultal framstår som ett politiskt brandtal. ÖB:s utspel om "enveckasförsvaret" utgör dock ett undantag och är i mitt tycke ett lysande exempel på hur det borde fungera.

Berndt, jag och flertalet av kommentatorerna här på Wiseman's uppskattar att du vågar bryta mönstret, men med bakgrund av ovanstående hade det nog fått bättre effekt om ditt utspel publicerats på någon tidnings debattsida. Jag har dock all förståelse för att du haft annat att fundera över den senaste tiden och att Korea inte kanske är den mest idealiska platsen för den som vill delta i den svenska försvarsdebatten.

Nu återstår det att se hur dina kollegor här hemma agerar. Kommer någon av dem ta upp stafettpinnen eller har de redan gett upp och retirerat för att överlämna slagfältet till majorer, sergeanter och hemvärnsmän att efter bästa förmåga föra en hopplös fördröjningsstrid?

MVH/
Lars Rössle

Anonym sa...
29 september 2013 kl. 22:23  

Är det någon som vet vad sossarna har hittat på i sin skuggbudget? Peter Hultqvist har sagt en del vettiga saker den senaste tiden men jag gissar att det blev inget av det när det väl var dags för skarpa förslag

Sedan undrar jag om alliansen tror att de försvarsintresserade är korkade och inte vet att det är skillnad på nominell ökning och real ökning. Ett tag verkade de som någon äntligen hade en långsiktig plan för försvaret men nu vet jag inte

Som hr direktören säger SUCK

PangPangSWE sa...
30 september 2013 kl. 09:36  

Herr General,

Det är gott att se dig återvända i etern!

Jag skulle önska att du utvecklar tankegångarna runt NBF-hydran, PRIO och inte minst IO14 inkl avskaffandet/vilandet av värnplikten och hur dessa projekt kom att införas.

Hur såg samarbetet (fanns något?) ut mellan HKV/FML och FD/Fömin?

Politikerna måste ha matats med information, enkelriktad och helt klart mållåst - förekom inga diskussioner om "omfall" eller ifrågasättanden?

Inte kan väl hela HKV suttit i maskopi med diverse politiker - som själva saknar kunskap och insikt - och tittat på snygga ppt-slides och nickat i totalt sam(o)förstånd?

GMY

Martin sa...
30 september 2013 kl. 21:01  

Eftersom Gen Grundevik omnämner min kommentar i ett tidigare inlägg känner jag mig manad att försöka bidra med något...även om idén i sig närmast ger ytterligare börda åt andra aktörer;
En av ett par avgörande anledningar till att Försvars- och säkerhetspolitik inte hamnar högre på agendan än fallet är, beror sannolikt på att ämnet är för svårt och komplicerat för de som till vardags inte pysslar med det. Vi som är hyfsat insatta suckar ofta över "samhällets" oförståelse och okunskap. Men genom att enkelt dra en parallell till ett annat sakområde som berör oss alla -Makroekonomi- så blir i alla fall jag mer ödmjuk och förstående inför allmänhetens ointresse och okunskap. Jag har nämligen mycket liten kunskap om vad och varför styrräntor förändras, valutor försvagas och devalvering ibland är ett måste. Svd:s Andreas Cervenka har trots mitt tidigare ointresse lyckats fånga min uppmärksamhet. Receptet? Läs själv hans krönikor så förstår ni att genom finess, liknelser och praktiska exempel så går det att fånga den mest oinsatta och okunniga. Min poäng, om någon sådan finns, är att det kanske skulle gå att göra något liknande med F o S politik. Föreställ er det bästa och viktigaste från Wiseman och Skipper nedkokat till enkla budskap som framförs med goda exempel och beskrivningar a la Johan Wiktorin med adress Herr/Fru skattebetalande medborgare. Om denna soppa med "F o S politik för dummies" serverades säg var 14:e dag på denna eminenta blogg, skulle inte det i alla fall vara en start? I den bästa av världar fattar Svd galoppen (det har ju plankats vid tidigare tillfällen.)Vi som är aktiva läsare skulle kunna bidra med uppslag som vi uppfattar vara nödvändiga att "folkbilda" kring. Jag avser inte "Försvarspropaganda" utan snarare belysande av sakförhållanden, historiska upprepningar och människans oförmåga att förutse mänsklig irrationalitet.
Läste på Aftonbladets sista sida (där de ställer frågor till folk på gatan) härom dagen- 4 av 5 tillfrågade (om NATO) tyckte att vi skulle fortsätta vara "neutrala". Samtidigt luftlandsatte ett kompani fallskärmsjägare från Tyskland på Gotland...Där någonstans skulle en finurlig utläggning om begreppen neutral,alliansfri eller ingetdera kunna ta vid som ett inledande exempel.Tack för mig.

Anonym sa...
30 september 2013 kl. 22:26  

Ja Berndt, hur skall vi få till en försvarsdebatt när vi inte har ett Försvar?

Anonym sa...
1 oktober 2013 kl. 11:16  

Är det inte så här? På den "gamla goda tiden", då försvaret var ett Försvar, hade vi en helt annan struktur. Om jag inte missminner mig var cheferna för regementen och flottiljer (motsv), myndighetschefer. Cheferna för försvarsgrenarna och ÖB var väl också myndighetschefer. Med rollen som myndighetschef följde förutom ansvar, befogenheter och frihet att debattera, man var ju tillsatt av regeringen.
Vi hade fram till mitten av 90-talet en ganska vital försvarsdebatt driven av engagerade officerare, tom överstar förekom i riksmedia (översteupproret)
Via insändare och debattsidor i framfördes argument av både det ena och andra slaget.

När Försvarsmakten organiserades om i mitten på 90-talet och ÖB blev den ende myndighetschefen, försvann förutom en massa myndighetschefer, också den offentliga debatten. Skälet var helt enkelt att det beordrades "lystring ställ" av ÖB som var den ende kvarvarande myndighetschefen. Förmodligen helt riktigt, då man inte kan ha en massa, både goda och dåliga "småpåvar" springades och tala för sin sjuka mor. Det kunde ju misstolkas som om det var Försvarsmaktens uppfattning.

Undrar ni varför ofta FHS uttalar sig som militära experter i media. Svaret är att FHS är en egen myndighet och därmed undanröjs att uttalanden kan tolkas som Försvarsmaktens uppfattning.

Jag förstår Berndt och stödjer hans uppmaning till debatt. Men det krävs nog att fler höga officerare tar bladet från munnen för att visa föregångsmannaskap.
Med att ta bladet från munnen menar jag också att även adressera svåra frågor och inte avgränsa bort vissa (JAS).

Samtidigt hyser jag stor tvekan över om den övre officerstoppen kommer att anta Berndts uppmaning. De är alla på ett eller annat sätt delaktiga och produkter av utvecklingen.

En liknelse från dåtiden kan åskådliggöra detta.
På ett seminarium i början på 90-talet diskuterades Sovjetunionens kollaps de främsta negativa konsekvenserna av denna.
Det talades mycket om risk för anarki, vapen som översvämmade marknaden, kärnvapenspridning, revolution, sönderfall mm.
Ganska konkreta saker med andra ord. Detta pågick ett tag, innan en kvinna äntrade podiet och sade,
Den värsta konsekvensen av Sovjetunionens kollaps har grundlagts under decennier och utgörs av en förlorad
attityd hos befolkningen.
Det blev tyst.

Berndts uppmaning är ett lackmustest på om det finns kvar någon "attityd" i de högre hierarkierna i Försvaret.

Stefan Sydberg sa...
1 oktober 2013 kl. 11:55  

Det är bra att gen Grundevik försöker ta debatten och det är synnerligen tyst från det övre skiktet i övrigt. ÖB tog initiativet och nådde en bit när han fällde sin kommentar om "enveckasförsvaret". Där och då fanns chansen att skapa en öppnare FM men ingen agerade i chefens anda.

Det är mycket som inte fungerar i FM och politiker får ta stryk för saker som de inte förtjänat stryk för. Jag är själv engagerad i moderaterna och var på norrlandskonferens i helgen där fömin Enström står och berättar om de 30 000 "ansökningarna" till GMU. Någon måste ju ha försett henne med de siffrorna som jag själv anser är helt tokiga. Retoriken som (m) använder sig är i mitt tycke usel (trots eget engagemang i partiet) när man pratar om satsningar i olika former, gripbart försvar här och nu, Rysslands låga nivå etc. Men vi måste komma ihåg att det är i stora delar FM själv som är ansvarig för kaoset som vi idag har på vår egen arbetsplats.

Politiker ska däremot klandras för att man ålägger uppgifter som inte kan lösas inom ramen för FM budget och ofinansierade mtrl-anskaffningar typ superJAS. Här borde ansvariga på högsta nivå skrika i högan sky för att göra sig hörda, man måste skrika högt och tydligt då folket i allmänhet inte bryr sig om FM. Precis lika lite som man bryr sig om sin hemförsäkring så länge den inte behövs.

Själv är jag för en värnplikt/civilplikt som skall gälla både killar och tjejer motsvarande den utbildningstid som GMU har idag. Från GMUn kan man sedan ta de mest lämpade (och frivilliga) att skapa krigsförband under ytterligare 7-10 månader. Min åsikt är också att FM budget bör dubbleras från dagens (mycket låga) nivå.

Stefan Sydberg
Kn, utbildningsofficer

Götterdämmerung sa...
1 oktober 2013 kl. 14:20  

Chef-ledare-föregångsman. Detta fick jag en gång lära mig på våra militära skolor.
I detta ingår enligt min uppfattning också att leverera tråkiga nyheter och mindre bekväma uppfattningar. Idag är tyvärr klimatet inom FM tyvärr ej sådant.
Detta har inneburit att allt fler bara tystnar och ej helt enkelt inte orkar engagera sig. Den förödande uppgivenheten breder ut sig i takt med inställda övningar, dysfunktionell materielförsörjning samt urvattnade bas- och stödorganisationer. Det krävs mycket för att vända detta, inte minst ledarskap!

Fredrik sa...
2 oktober 2013 kl. 13:42  

Stefan Sydberg: Intressant! Hur ser du som moderat på att dina förslag om könsneutral värnplikt ligger helt i linje med Vänsterpartiet? Kanske är socialisterna inte så "försvarsfientliga" som högern ibland vill ge sken av.

Se gärna

Stefan Sydberg sa...
2 oktober 2013 kl. 20:31  

Vänsterpartiet förespråkar värnplikt, precis som Sverigedemokraterna. Moderaterna gör det idag inte, där är jag oense med partiet. Huruvida värnplikt är lika med försvarsvänligt har jag svårt att se, det är väl satsningar på mtrl och förband som är avgörande för den teorin och där levererar (V) noll effekt.

Unknown sa...
3 oktober 2013 kl. 09:47  

@ Stefan Sydberg -

Jag kan hålla med om vikten av att satsa på materiel och förband. Rekrytering via anställda eller värnpliktiga är för mig egalt bara förbanden kan mobilisera krigsdugliga inom den tid som är rimligt att anta att våra politiker förmår besluta om mob.

Nu undrar jag dock - eftersom du avfärdar Vänstern för att de levererar noll effekt - vilken effekt levererar Nya Moderaterna i form av mtrl och förband? Att du personligen anser att försvarsanslaget skall höjas har vad jag kan förstå inte påverkat partiledningen.

Anonym sa...
3 oktober 2013 kl. 13:20  

Vänsterpartiet vill minska anslaget med mer än en miljard per år. Även om de sparkar alla anställda soldater blir det inget vettigt försvar med deras politik

Försvarsslakten skulle bli ännu större om MP fick bestämma, mer än två miljarder mindre per år!

Sossarna vill satsa samma som regeringen, vilket bara visar att Peters babblande var oärligt skitsnack från dag 1.

Om man verkligen tror att Ryssland kan anfalla baltikum/gotland vilken sekund som helst, vilket tydligen flera läsare av denna blogg gör, finns det bara ett parti att rösta på i valet nästa år

Stefan Sydberg sa...
3 oktober 2013 kl. 22:55  

@Bo H, moderaterna levererar ingen effekt avseende mtrl och förband. Det är i min värld FM uppgift att göra det. Moderaterna och alliansen ger mål och medel till FM för att göra detta, nästa år till och med en liten liten höjning av anslaget. Till skillnad från t ex V och MP som vill minska anslaget med minst en miljard årligen.

Moderaterna har också pekat på förmågor man vill ha i insatsförsvaret medan vänstern "bara" pratar om återinförande av vpl men inget om vilken effekt vpl ska leverera. Förutom att den ska vara mer inriktad på att hantera klimatförändringar och stöd till samhället vid större kriser, om jag inte missminner mig.

Daniel Eriksson sa...
4 oktober 2013 kl. 09:34  

Bra att du förtydligar Stefan. Fint att du ger oss en god jämförelse med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Synd att du glömmer att jämföra med er största "konkurrent" i frågan.

Anonym sa...
4 oktober 2013 kl. 14:00  

För att ge min syn på vad som skulle vara gynnsamt för den nationella debatten och kunskapsnivån om FoS-politik:

Instämmer i vad Martin skriver om behovet av en FoS-politikinriktad återkommande "kolumn" för att skapa ett större intresse för dessa frågor. För många svenskar är kunskapen om FoS-politik låg, och det är förståeligt.

Det skulle nog behövas ett återkommande, stående inslag i debatten som förklarar de stora breda perspektiven och förklarar olika begrepp som används. Gärna som sagt med samma pedagogiska och lite halvdrastiska sätt som Cervenka förklarar ekonomi. En del av Cervenkas storhet är ju att han tar små händelser som exempel på större teorier och bredare mönster.

En kolumn om FoS-politik skulle med fördel kunna ta upp både aktuella och historiska händelser och scenarion för exemplifiera större teorier inom området. Just den historiska tillbakablicken och att jämföra denna med dagens situation skulle nog vara på sin plats i världens modernaste land och i en tid som till stor del glömt bort historiska realiteter och som ruskat av sig det mörka förflutna eftersom det aldrig kan komma tillbaka eller har någon påverkan på oss idag. Historien har ju som bekant slutat.


En sådan här kolumn skulle också kunna ta upp de olika perspektiv på fred och konflikt som finns inom statsvetenskapen, dvs realism, liberalism, konstruktivism och marxism, och visa hur olika länder av historiska orsaker tenderat åt det ena eller andra och vad det ger för effekt på de internationella relationerna.

Så vad jag önskar är alltså någon sorts grundkurs i freds och konfliktkunskap i kolumnform. En kombination av Cervenka och Dick Harrison fast om FoS-politik. Detta skulle nog kunna ha en ganska stor effekt på den allmänna kunskapsnivån om dessa frågor.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade