Gästinlägg: Replik till Grundevik

Den 9:e september i år publicerades en debattartikel undertecknad av generalmajor Berndt Grundevik på bloggen Wiseman’s Wisdoms.

I artikelns inledning gör generalen en analys av den politiska beslutsprocessen inför det kommande försvarsbeslutet. Förutom analysen av beslutsprocessen redovisar han en ganska diger lista på områden som han tycker behöver lyftas till debatt. Efter ett tag övergår dock listan till att bli en slags önskelista på förmågor eller åtgärdspaket som generalen vill se.

Tyvärr tar denna ”önskelista” lite udden av sprängkraften i generalens artikel eftersom den lätt kan lätt kritiseras för att vara orealistisk. Dessutom riskerar listan leda till diskussioner om enskilda detaljer, något som jag uppfattar inte egentligen var syftet med artikeln. Därför lämnar jag ”önskelistan” till andra att debattera.

Själva kärnan i artikeln är istället analysen av den politiska beslutsprocessen. Slutsatsen blir att det är i höst som försvarsdebatten måste föras, sedan är det för sent att påverka processen. Därför uppmanar Grundevik till en allmän och mer intensiv försvarsdebatt.

Artikeln fick inledningsvis ett mycket positivt mottagande och andemeningen i kommentarerna skulle kunna sammanfattas med ”äntligen en general som vågar säga sanningen redan innan han gått i pension”. Flera av kommentarerna andas även en förhoppning om att utspelet skulle inspirera försvarsmaktsledningen till förnyade det om ”enveckas försvaret”.

Till och med den 23:e september, det vill säga 14 dagar efter den inledande artikeln, har mej veterligt inte Grundevik gjort någon uppföljning eller ens någon kommentar till sin egen artikel på Wiseman’s. Och det känns lite märkligt. Om han nu tror på sin egen analys och sina slutsatser kring den försvarspolitiska beslutsprocessen, så borde han väl själv ta en betydligt mer aktiv del i debatten?

Förhoppningarna om ett trendbrott hos våra främsta chefer verkar därmed återigen ha grusats. Fotfolket i form av försvarsbloggare och kommentatorer är nog så aktiva redan, men det som behövs för att det ska tända till är att någon med tyngd tar bladet från munnen, ungefär så som ÖB gjorde i vintras.

En artikel på en blogg är en bra början, men sen då? Jag saknar en uppföljare, och jag saknar Grundeviks kollegor i den stora debatten.

Eller var det kanske inte så viktigt trots allt?


Lars Rössle
Major

15 kommentarer:

Farbveckan -86 sa...
23 september 2013 kl. 19:13  

Måhända något att läsa medan vi väntar på den fortsatta debatten:

Ännu en dag i FM

Gamla Bettan

TRIDENT sa...
23 september 2013 kl. 21:38  

Den tragikomiska farsen fortsätter....

Idag damp det ner en skrivelse från HKV om namnbyte på GSS/T och GSS/K

Det ska numera heta deltidssoldat istället för Tidvis tjänstgörande, och det var inte fint nog att heta "reservsoldat"....

Allt för att lura - förlåt - locka sökanden till det sjunkande skeppet.
Jag är övertygad om att Sverker, inte "vår" Sverker utan han som hade Plus, hade kastat alla glättiga trycksaker från FM (inklusive dagens farsartade skrivelse) i det stora röda plåtarkivet....

Fast själv är jag full av förhoppning, för dylika skrivelser visar på desperationen som breder ut sig i de tunna luftlagren när det gång efter annan visar sig att verkligheten besegrar glättiga PP-presentationer. De sista dödsryckningarna i power pointlösningen när den träffar den stenväggen verkligheten....

...och de geniala upphovsmännen till vårt "fantastiska" personalförsörjningssystem har säkert tagit på teflondräkten och hunnit byta befattning både en och två gånger (Fölstad är väl snart inne på tredje eller fjärde gången....) - så något så osvenskt som ansvar lär inte utkrävas.

Unknown sa...
24 september 2013 kl. 18:47  

@Trident

Nu tycker jag allt att du svartmålar igen

14 sökande till varje plats gäller!

1
2


Bygdemajoren sa...
24 september 2013 kl. 18:56  

"Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga"

https://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/2012/chef-for-militarvetenskapliga-institutionen-/

TRIDENT sa...
25 september 2013 kl. 00:11  

Det är väl allmänt känt att FHS har haft vissa kvalitetsproblem....

Med tanke på den norske "professorn" kan man nog anta att rekryteringsprocessen har en del att önska, och det är nog knappast en framgång man nu sätter ett vådaskott i den andra foten också.

Lessons learned-processen verkar inte fungera på FHS heller....

TRIDENT sa...
25 september 2013 kl. 00:19  

@ Topping

Nu går det inte att sopa mer under mattan - katastrofen är ett fullbordat faktum!

I den bästa av världar hade nu huvuden börjat rulla på både HRC och Persstaben, men det är ju osvenskt...

Jag vet inte om jag vågar ställa frågan - Kan det bli värre ?

Unknown sa...
25 september 2013 kl. 17:06  

Det är för mycket svartmålande av försvarsmakten här!

Det satsas mycket på den - visserligen görs det inget åt det stora berget med materielbrister - men FM har ju i alla fall fått en ny hemsida!! Alltid något...

Den är tom Mycket bättre än ryssarnas!

Så. Nu Ser ju i alla fall ytan bra ut... Annat var det förr i det gamla "värdelösa" invasionsförsvaret - då fanns bara massa soldater, materiel och förmågor - men INGEN FIN HEMSIDA att visa upp!

Ironi kan förekomma i detta inlägg.

/VINDOMSLAG

Unknown sa...
25 september 2013 kl. 20:28  

Lars Rössle,

jättebra att du deltar i debatten!

MEN. Kanske kunde ditt deltagande varit något mer än en uppmaning till Grundevik att skriva mer? Istället borde du som major fortsätta där Grundevik slutade och komma med förslag som förbättrar.

En annan sak du kunnat göra men inte gjorde så väl är att uppmana andra kollegor att följa ditt och Grundeviks exempel och ta upp debatten. Wiseman, skipper och chefsingenjören m.f. har burit bördan hitills. Nu är det ni högre officierars tur. Tar ni inte debatten trots Grundeviks varning får ni den FM ni förtjänar. Igen.

laros sa...
26 september 2013 kl. 06:51  

@ SoulTV
Tack för din uppmuntran!

När jag skrev mitt inlägg resonerade jag så här:
Det Grundevik egentligen efterlyste var en debatt om vad vi ska ha försvaret till och vad försvaret som helhet ska kunna. Det är en absolut nödvändig debatt eftersom man behöver den basen att stå på innan man börjar skriva diverse önskelistor på prylar.

Jag har förvisso åsikter om vad försvaret borde kunna, men de som har mest tyngd och rimligen borde inneha de bästa sakargumenten är generalerna/amiralerna i försvarsmaktsledningen. Givetvis finns det även andra, politiker, journalister och flera av de ledande försvarsbloggarna, som besitter motsvarande kunskaper, men det får ändå en bättre impact i debatten om det är en general som undertecknar en debattartikel.

Tyvärr har svenska generaler/amiraler varit alltför försiktiga med att uttala sig, antagligen rädda för att anklagas för att blanda sig i politiken eller att vara illojala mot sina uppdragsgivare. Jag anser personligen att de gör en grov feltolkning.

Det är politikens uppgift att ställa uppgifter och tilldela resurser. Men som myndighetsföreträdare borde det vara självklart att offentligt ge uttryck för hur man tolkar uppgiften och vad som krävs för att lösa den. Längre ner i näringskedjan så förväntar sig min chef att jag uppträder på det sättet gentemot honom. Då borde rimligen även våra högsta chefer kunna göra likadant.

Grundeviks utspel tände därför en gnista av hopp men hans och övriga generalers/amiralers kompakta tystnad de senaste veckorna är illavarslande.

MVH/Lars Rössle

Statsmannen sa...
26 september 2013 kl. 10:10  

Majorer är en mycket speciell kategori av officerare. Dessa har BÅDE kontakt med förbandsverksamheten/truppföring och stabsarbete. Det gör att majorer i större omfattning än andra officerskategorier ser friktionerna mellan Powerpointförsvaret och det riktiga försvaret.

Tyvärr har majorer en stor brist också. Och det är att dessa ignoreras i mycket stor omfattning av kategorin överstar, som allt som oftast accepterar att det som står i en Powerpoint är sant och det som majorer framför är bara mest gnäll.

Därav så spelar det ingen roll om majorer har insikter i Försvarsmaktens problem på förbandsnivån, då dessa obehagligheter undviks aktivt av kategorin överstar som vill tillhöra kategorin generaler.

Och som majorer och överstar väl känner till, man blir inte kategori generaler, om man levererar något annat än nya Moderaternas nySpråk till FML och Fö.

Tyvärr önskar jag att mitt inlägg skulle innehålla en skvätt ironi eller två, men nu är jag allvarlig.

/Statsmannen

Resenären sa...
26 september 2013 kl. 14:01  

Den som är lite konspiratorisk skulle ju kunna tolka tystnaden som att Sverker "Vad-gör-han?-son" kallat till sig Grundevik för "ett personligt samtal bakom elverket" och att det nu är rättning i ledet som gäller.

Vi får väl hoppas att det inte är så, utan att fler i FML kan bidra till att få skutan på rätt köl igen.

Martin sa...
27 september 2013 kl. 10:56  

Debatten känns närmast meningslös så länge den förs bland redan invigda och frälsta.
Om vi ska koka ned budskapet till den enskilt viktigaste punkten att få våra folkvalda, media och väljare att förstå, så är det insikten om att resonera i termer av förmåga och avsikt istället för aktuell hotbild.Om vi skulle nå denna utgångspunkt som en gemensam nämnare skulle debatten kring svensk försvars och säkerhetspolitik bli meningsfull.

Götterdämmerung sa...
28 september 2013 kl. 11:02  

Trovärdigheten till det vi gör inom FM minskar för varje dag samtidigt som självförnekelsen och strutsbeteendet ökar. Ryckig övningsplanering, ständiga budgetomfall, haltande personalförsörjning. Allt detta framställs som "ökande försvarsförmåga" och en satsning.
För den enskilde medarbetaren har RALS ej betalats ut (ännu...), ett antal övningar har "reducerats utan nämndvärd påverkan", vakanser täcks upp genom tillikabefattningar.
När kommer omslagspunkten?

TRIDENT sa...
28 september 2013 kl. 12:26  

@ Götterdämmerung

Omslagspunkten passerades förra året, eller med lite god vilja vid årsskiftet när org 13 intogs. Det vi upplever nu är den sista akten av den tragikomiska finalen av en försvarsmakts undergång.

Vi är nu på den nivån att man ställer in FMM i patrullfälttävlan, fältövningar kortas och den gemensamma middagen stryks, jakten på att spara övningsdygn har antagit absurda proportioner....

Lägg sedan till det totala fiaskot inom personalförsörjningen där paniken i de högre luftlagren mynnar ut rena panikåtgärder, nu senaste namnbytet på GSS/K och GSS/T och det "givande" samarbetet med arbetsförmedlingen...

De enda som verkar ha någon form av klarsyn är - häpnadsväckande nog - vänsterpartiet som nyligen lämnade in en motion om att återuppliva den vilande värnplikten.

Så, kära kollegor - spänn fast säkerhetsbältet, sjunk ner i stolen och förbered er på en guppig tur under finalen av farsen! De sista tio åren av "försvars- och säkertehspolitik" kommer i framtiden att sysselsätta generationer av forskare.

Tyvärr kommer något så osvenskt som ansvar varken att utkrävas av FML eller förljugna nymoderata försvarspolitiker....

Anonym sa...
28 september 2013 kl. 15:48  

""Det började som en skakning på nedre däck.
Den fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck.
Vi förstod aldrig riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.
Man hade sagt oss att detta var världens modernaste, osänkbara skepp.

Du tog vårt foto av barnen, dina smycken och din hatt.
Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt.
När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in,
såg jag en tår, eller var kanske en droppe vatten på din kind

Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats.
Det var på översta däck, fast det egentligen var första klass.
Vi vara ganska många, men alla tog det ganska lugnt.
Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt.

Vi träffade en man, som vi hälsat på förut.
Han presenterade oss för sin dotter och sin fru.
När vi kom upp på däck sa Kapten, att livbåten inte gick att få i sjön.
det var visst kedjorna till någon hissanordning, som någon hade glömt.

Vi gick till baren och fick ett glas gratis champagne.
Och vi skålade för imperiet och för varann.
Nu börja' skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor.
Många hoppade i vattnet men vi beslöt att stanna kvar ombord.

Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land.
Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand.
Vi tänkte, havet är alltför stort och kallt och vilt.
Och i dem båtar som satts i sjön fanns inte plats för en enda till.

Sen spela' fartygsorkestern "Närmare Gud till Dig"-
Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt för vår tid.
Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp.
Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp!""

Untergang i FM-javisst. Till och med för reservsoldaterna-eller om det var deltid de jobbade-hur var det nu?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade