Pest eller kolera?

Från Thailand meddelades idag att landet är intresserat av att köpa ytterligare 6 JAS 39 Gripen. De sista tre i den ursprungliga orderna om 12 st JAS 39 och 2 st Saab 340 radarspaningsflygplan levererades till landet i förra veckan. Samtidigt så fattade den schweiziska nationalkammaren (andrakammaren) idag beslut om att godkänna Schweiz köp av 22 st JAS 39E samt finansieringsplanen. Affären är dock inte i hamn efter den nu måste godkännas av förstakammaren, Ständerat, vilken i våras sade nej och därefter förmodligen i en folkomröstning. Enligt svenska media är ca 60 % av schweizarna mot ett köp av nya stridsflygplan, vilket bidrar till en något mulnare himmel för Sverige och Saab.

På andra delar av världsmarknaden finns det också visst hopp om att Sverige ska få sälja JAS 39. I Brasilien har relationerna till USA surnat i och med att det avslöjats att USA avlyssnat flera brasilianska bolag. Sverige har också mottagit ett antal brasilianska besök under sensommaren, vilket ytterligare spär på förhoppningarna. I Tjeckien väntas landet inom korta fatta beslut om att förlänga leasingen av 14 JAS 39C/D Gripen i åtminstone 10 år till. Inte osannolikt längre. Därtill finns ytterligare länder som visat intresse för Gripen. I USA talas det t ex nu om att anskaffa JAS 39 som framtida avancerat skolflygplan(!). Ett projekt där Boeing och Saab nu arbetar tillsammans (observera dock att Boeing och Saab är rivaler i såväl Danmark som Brasilien).

För Saab och dess underleverantörer är det naturligtvis goda nyheter ju fler JAS 39 som säljs och så även för den svenska statskassan. På ytan även så för Försvarsmakten.

På ett annat plan innebär affärerna ett risktagande. Den svenska anskaffningen av JAS 39E står och faller med affären med Schweiz. Om Schweiz avbryter sitt köp är det troligt att Sverige gör likaså, varvid Sverige under 2020-talet kommer att stå med gravt föråldrade flygstridskrafter i en geografisk stridsmiljö som kommer att höra till världens mest avancerade. De dimensionerande hotsystemen kommer alla att flyga fortare, skjuta längre, bära mer last och framförallt även se längre samtidigt som de själva är svårupptäckta. Ur den aspekten är det av yttersta vikt att Sverige anskaffar ett nytt stridsflygsystem, vilket i så fall hänger på Schweizaffären.

Det ska dock nämnas att redan den numerär av JAS 39E Regeringen och Riksdagen valt att anskaffa i hög grad kommer att förlama de svenska luftstridskrafterna. På den mer negativa sidan är att alla försäljningar till andra länder innebär svåra förmågepåfrestningar för de svenska luftstridskrafterna. Vid årsskiftet 2012/2013 togs resterande JAS 39A/B ur tjänst. Ett politiskt beslut som fattades för flera år sedan. Tyvärr fick det till följd att det svenska stridsflyget allvarligt decimerades och det oavsiktligt. Meningen var ursprungligen att man vid samma tidpunkt skulle ha alla 100 JAS 39C/D levererade, men denna leveransplan sträcktes ut i tiden för att dels hålla nere Försvarsmaktens kostnader och dels hålla igång Saabs produktionslina.

Sannolikt kommer Flygvapnet aldrig att komma närmare 100 JAS 39 än idag av två anledningar. Den ena är att man inom kort kommer att behöva börja modifiera befintliga JAS 39C till JAS 39E. Den andra att Regeringen leasat ut motsvarande en division flygplan (11 st) till Schweiz från och med 2015. De svenska luftstridskrafternas förmåga har därmed, utan att överdriva, kraftigt reducerats och reduktionen kommer att fortsätta till dess JAS 39 är slutlevererad under slutet av 2020-talet.

En ytterligare försvårande faktor är resursprioriteringen där resurser i första hand avdelas för exportkunderna och i andra hand Flygvapnet. Det blir med andra ord Flygvapnet som får täcka bristerna när det tryter i exportkundernas förråd. Något annat vore att bryta mot ingångna kontrakt, vilket vore förödande för det svenska ryktet.

Detta är dock helt i takt med den agenda som rått under många år där Försvarsmaktens investeringar säljs vidare till andra stater. De två radarspaningsflygplan som såldes till Thailand skulle till exempel ha kunnat ge Sverige möjligheten att ha flygande radarplattformar dygnet runt. Det är ingen som helst hemlighet att detta inte är något som man löser med endast två flygplan, vilket är det som idag finns kvar i Sverige efter att 4 av de ursprungliga 6 sålts. Försvarsmakten står för den initiala investeringen och får sedan se sin materiel såld till närmast nypris samtidigt som man får några enstaka procent själv som kompensation. Den av TT avslöjade Saudi-affären gick till exempel ut på att Försvarsmaktens pansarvärnsrobotar fick övertas av industrin som sedan kunde modifiera dem och sälja dem till fullpris till Saudi-Arabien. Hela förfarandet påminner på något sätt om Colin Nutleys Nionde kompaniet.


SvD, DN, NyT, 2, 3, SVT, 2

7 kommentarer:

adde sa...
12 september 2013 kl. 08:46  

Det du skriver om är logiska konsekvensen av att para en liten försvarsmakt med en stor vapenindustri, och prioritera vapenindustrin.


Kanske man inte skall prata om FM bara som budgetregulator, utan även som exportregulator.

Unknown sa...
12 september 2013 kl. 09:03  

Angående Gripar till Schweiz kan man nog anta att det är värre än att bli av med 11 skrov eftersom det saknas utrustning och system att fullt utrusta alla befintliga flygplan. En inte alltför vågad gissning är att utlovade plan till Schweiz naturligtvis kommer att vara topputrustade vilket leder till ännu större brist för svenska FM.

Angående snabbare och mer långskjutande motståndare är jag rädd för att man i vissa fall är lite dumsnål med Gripen E vilket gör att även den kommer att ha det jobbigt i framtiden.

Jakob Wedman sa...
12 september 2013 kl. 10:02  

Nu tror jag att du svartmålar grovt. Jag läste nyss en TT-artikel (i Dalademokraten) och där finns en bild som visar att Sverige har 204 Gripen varav 28 är uthyrda. Om jag räknar rätt har Flygvapnet då 176 Gripen vilket borde betyda att det finns utrymme för ytterligare minskning av antalet.

Wiseman sa...
12 september 2013 kl. 15:35  

För dem som inte uppfattade ironin i kommentaren av Miljöpartist i grönt finns mer att läsa på http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/09/vart-tar-alla-jasar-vagen-och-vad-blir.html

Unknown sa...
12 september 2013 kl. 15:41  

Vi lägger 1,1% av BNP på försvaret men eftersom Staten valt att stötta industrin genom försvarsdepartementets budget i stället för genom näringsdepartementets budget så är de 1,1%en gravt missvisande.

Bygdemajoren sa...
12 september 2013 kl. 21:25  

OT

Torsk på att se bild på svensk fisk här:
http://theaviationist.com/2013/09/12/zombie-elint-images/#.UjITS4k6tjM

On topic

Vad som än händer med det svenska försvaret kan vi vara säkra på att Wall Enberg får sin beskärda del.

Jakob Wedman sa...
17 september 2013 kl. 11:14  

Enligt SvD har vi åtminstone 110 stridsflygplan (och 132 stridsvagnar - inte dåligt!).

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade